31. OKTOBRIS – KRIŠJĀŅA BARONA 184. DZIMŠANAS DIENA

23/10/2019

31. oktobrī visas dienas garumā interesenti ir aicināti piedalīties Krišjāņa Barona dzimšanas dienai veltītos pasākumos, kas notiks gan K. Barona muzejā Rīgā, K. Barona ielā 3, dz. 5, gan arī Vērmanes dārzā un Lielajos kapos.

Dzimšanas dienas rītā, kā ierasts, aicinām plkst. 10.00 sasveicināties ar dziesmu pie Krišjāņa Barona pieminekļa Vērmanes dārzā.

Piemineklis Krišjānim Baronam ir pēdējais tēlnieces Leas Davidovas-Medenes darbs. Tas tika atklāts tieši K.Barona 150.dzimšanas dienas rītā 1985. gada 31. oktobrī.

No plkst. 11.00 līdz 15.00 aicinām vētīt Barona dzimtas pūralādi:
– trīs izcilas personības Baronu dzimtā;
– K .Barona vietas Voroņežas guberņā 21.gadsimtā;
– eseja „Es esmu mājās”.Spēle-fikcija, iepazīstot virtuālo Baronu dzimtas koku.

No plkst. 15.00 līdz 16.00 projekta muzejpedagoģiskās programmas„Mūsu Tēvzemes aprakstīšana” prezentācija (VKKF 2019.gada mērķprogrammas „Latvijas skolas somas” satura radīšana muzejos aktivitāte).

No plkst. 16.00 līdz 17.30 pasākums „Mājās uz mirkli iegriežas Dārta”.
Ingunas Baueres grāmatas „Mazā, klusā sirds. Dārta un Krišjānis pirms tautasdziesmas” atvēršana. Darbs stāsta par smago, vientulības pārpilno, bet mīlestībā svētīto Dārtas dzīves ceļu. Tikšanās reizē uzzināsim, kā tapa šis darbs.
Grāmatu atver autore Inguna Bauere. Piedalās Vita Dambe un Andris Ērglis.

Plkst.18.15 dziesmu brīdis pie Krišjāņa Barona un viņa līdzgaitnieku – Dārtas Baronas, Krišjāņa Valdemāra u.c. – atdusas vietām Lielajos kapos kopā ar tautas tradīciju kopu “Budēļi”.

Pēc tam visi aicināti uz K. Barona muzeju, kur gaidīs muzeja draugiem sarūpēts dzimšanas dienas kliņģeris un Dārtas ķimeņmaizītes. Ar mums sadziedās „Budēļi” un „Austrasbērni” no Rīgas.
Sīkāka informācija: Rūta Kārkliņa, tālr. 29578847

Foto un video materiāli tiks publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju
publicitātes pasākumos.

K. Barons

K. Barons