ANDREJA UPĪŠA 140. DZIMŠANAS DIENAI VELTĪTS LITERĀRO DARBU KONKURSS

25/10/2017

Latvijas pamatskolu, vidusskolu un ģimnāziju skolēni tiek aicināti piedalīties Andreja Upīša 140. dzimšanas dienai veltītā literāro darbu konkursā. Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par latviešu literatūras klasiķi Andreju Upīti un Skrīveriem – viņa dzīves un darba vietu –, kā arī attīstīt radošā darba iemaņas.

Konkursa tēmas 7.–9. klašu skolēniem:
1. “Vecas pasakas ir ļoti līdzīgas tādam runājošam vējam..” (A. Upīts. “Sūnu ciema zēni”);
2. “Laime ir tepat.” (A. Upīts. “Sūnu ciema zēni”);
3. Mana mīļākā koka stāsts.
Darba apjoms ir 1–2 A4 lapas, teksts rakstīts 12 lieluma burtiem.

Konkursa tēmas 10.–12. klašu skolēniem:
1. “Kas darbu mīl, tas mīl dzīvi.” (A. Upīts);
2. “Daiļums ir dabā un cilvēkā.” (A. Upīts);
3. “Gājputnu ilgas vienmēr ir kā ceļā starp divām pasaulēm, starp divām tēvijām, kas mūžam cīnās savā starpā.” (A. Upīts. “Jaunā dzērve”).
Darba apjoms ir 2–3 A4 lapas, teksts rakstīts 12 lieluma burtiem.

Vērtēšanas kritēriji:
– darba sasaiste ar Andreju Upīti un viņa daiļradi;
– satura mērķtiecīga argumentācija;
– oriģinalitāte;
– latviešu valodas literāro normu ievērošana.

Darbi jāiesūta līdz 2017. gada 1. novembrim uz e-pasta adresi dvavi@inbox.lv,
norādot autora vārdu uzvārdu, skolu, klasi, skolotāja vārdu uzvārdu, savu e-pastu, adresi un telefona numuru. Kontakttālrunis: 25661983.

Darbu vērtēšanas komisija:
– Inita Vītola, Dr. philol., Latviešu valodas aģentūras Valodas attīstības daļas vadītāja;
– Inese Kaire, Andreja Upīša muzeja vadītāja;
– Inese Liepiņa, Andreja Upīša memoriālmuzeja vadītāja;
– Daina Vancāne-Viļuma, Mg. philol., AUSV latviešu valodas un literatūras skolotāja;
– Santa Krasovska, Mg. philol., AUSV latviešu valodas un literatūras skolotāja;
– Aija Zvaigznīte, AUSV latviešu valodas un literatūras skolotāja;
– Dzintra Znotiņa, Mg. philol., AUSV latviešu valodas un literatūras skolotāja.

Apbalvošana notiks 2017. gada 30. novembrī Skrīveru kultūras centrā.

Uzvarētāji 7.–9. klašu grupā iegūs naudas balvas: 50 € (1. vieta), 30 € (2. vieta) un 20 € (3. vieta).

Uzvarētāji 10.–12. klašu grupā iegūs naudas balvas: 70 € (1. vieta), 50 € (2. vieta) un 30 € (3. vieta).

Vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt veicināšanas balvas un atzinības.

Konkursu organizē: Skrīveru novada pašvaldība, Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, Andreja Upīša muzejs.

Skrīveri

Skrīveri