“ATNĀC PIE TĀ MAZĀ STRAUTA” RUNĀ VIDZEMES LĪBIEŠU PĒCTEČI

29/01/2019

9. februārī plkst. 14.00 Jāņa Akuratera muzejs aicina iepazīt Vidzemes lībiešu kultūru. 

Tēmas pasākuma norisei:

  1. Lībiešu liktenis Vidzemē un Vidzemes lībiskā dialekta veidošanās – profesore Janīna Kursīte-Pakule.
  2. Dzejoļu krājums “Saknes” – autores Anitas Emses lasījums, jaunākie dzejoļi un atmiņu skices par Svētciema lībiešu senčiem savā dzimtā.
  3. Vidzemes lībiešu dzimtas – kultūrvēsturniece mag. filol. Rasma Noriņa.
  4. Gleznotāja Ilze Emse-Grīnberga – Svētciema lībiešu dzimtas pēctece.
  5. Latviešu tautas dziesmas Svētciema lībiskajā izloksnē.

 

Ieejas maksa – 2.00 EUR;

Skolēniem, studentiem, senioriem – 1.00 EUR.

Uzziņas: akuratera.muz@inbox.lv; akuraters@memorialiemuzeji.lv

Tālrunis: 67619934; + 371 29451112

Jāņa Akuratera muzeja un Memoriālo muzeju apvienības rīkots publisks pasākums.

Foto un video materiāli tiks publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.

Vairāk informācijas: www.memorialiemuzeji.lv

Vidzemes lībieši A302 mini

Vidzemes lībieši A302 mini