Bezmaksas Jāņa Akuratera muzeja apskate

13/09/2018

Jāņa Akuratera muzejs (Rīgā, O.Vācieša ielā 6a) Eiropas kultūras mantojuma dienās šī gada 14., 15. un 16. septembrī no plkst. 11.00 līdz 18.00 piedāvā muzeja apskati bez maksas.

Šogad Latvijā Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumi būs veltīti Latvijas Republikas dibināšanai un attīstībai. Tajos pasākuma rīkotāji aicina apmeklēt vietas, kas saistītas ar Valsts idejas rašanos, šīs idejas attīstītājiem un virzītājiem.

Jānis Akuraters bija viens no tiem, kurš aktīvi piedalījās Latvijas Valsts idejas tapšanā un īstenošanā. 1917. gada novembrī viņu Valkā ievēlēja par Latviešu Nacionālās padomes valdes locekli. 1918. gadā viņu ievēlēja Tautas padomē. No 1919. gada rudens līdz 1920. gada vasarai Jānis Akuraters strādā Izglītības ministrijas Mākslas departamentā. Sākotnēji vada Rakstniecības un teātra nodaļu, bet vēlāk arī ir departamenta vadītāja vietas izpildītājs. Ar Jāņa Akuratera kā Latvijas izglītības ministrijas Rakstniecības un teātra nodaļas vadītāja rīkojumu 1919. gada 23. septembrī dibināts Latvijas Nacionālais teātris.

Publikācijās presē Akuraters gan popularizēja Latvijas valsts ideju, gan arī runāja par jaunās valsts kultūrpolitikas veidošanas jautājumiem. Piemēram, rakstā “Latvijas Valsts saturs” laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 1920. gada 31. jūlijā Jānis Akuraters vēsta: “Latvijas valsts skaidrā forma drīkstētu nest tikai kultūras saturu. (..)  Par nožēlošanu kultūras satura neliekas būt daudz. Ir jūtams vēl, ka tautas dvēsele nav atburta. Kādas skumjas, ja atburšanas un burvības salaušanas vietā notiek vēl dziļāka apburšana!

Vai tad mums bija vieta starp valstīm, ja mēs nevaram pacelt savu īpatnējo nacionālo saturu kultūrā un mākslā un pierādīt ar to, ka mēs esam mūsu neatkarības vērti? (..) Sargāsimies arī valsts saturā ieliet smagumu, garīgu kūtrību, nevērību pret kultūru un mākslu.”

Akuratera muzejs

Akuratera muzejs