DZEJAS DIENAS K. BARONA MUZEJĀ

05/09/2019

“…Es eimu saites raisīdams
Un slogus noveļu –
Un visus brīvus pestīdams,
Es sirdis atveru.” (Krišjānis Barons)

Atvērt sirdi mūsu senču dzejai – dainai, tautasdziesmai, nozīmē veldzēties domas skaidrībā un pārlaicīgā mierā. Kad viss jau kādreiz pateikts, bet ikreiz tas no jauna atklājams šeit un tagad.
Gan Baronu dzimtas, gan mums pašiem mīļas tautasdziesmas skanēs Krišjāņa Barona muzejā 2019. gada 12. septembrī plkst. 18.00 (Kr. Barona iela 3, dz. 5, Rīga).
Dzied Austrasbērnu Rīgas grupa kopā ar ikvienu no mums.

Ieeja bez maksas.

Vairāk informācijas:
Rūta Kārkliņa
+371 67284265; +371 29120216
ruta.karklina@memorialiemuzeji.lv

Memoriālo muzeju apvienības rīkots publisks pasākums.
Foto un video materiāli var tikt publicēti interneta resursos
un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.
Vairāk informācijas: www.memorialiemuzeji.lv

Dzejas dienas 2019 A302

Dzejas dienas 2019 A302