IZMAIŅAS ANDREJA UPĪŠA MEMORIĀLĀ MUZEJA DARBA LAIKOS

01/11/2018

No 1. novembra Andreja Upīša memoriālais muzejs (Brīvības iela 38–4, Rīga, LV 1050) strādās katru dienu no plkst. 10.00–17.00, izņemot svētdienas un pirmdienas, kad muzejs ir slēgts.

Andreja Upīša memoriālmāja Skrīveros ir slēgta ar 1. novembri un savu darbību atsāks ar nākamā gada 15. maiju. Tāpat ar 1. novembri apmeklētājiem ir slēgti sezonālie muzeji: Raiņa muzejs “Jasmuiža” (Aizkalne, Preiļu novads, LV 5305) un Raiņa muzejs “Tadenava” (Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, LV 5216), kas abi atsāks darbību no 1. maija.

Iesakām izmantot Andreja Upīša memoriālā muzeja pagarinātos darba laikus, lai apmeklētu muzejpedagoģisko programmu un izstādi “Zeme”, kas būs vēl skatāma līdz 2019. gada 31. janvārim. Izstādē aplūkots zemes jautājums latviešu literatūrā teju pusotra gadsimta šķērsgriezumā. Ekspozīcijā īpaši uzsvērts katra laika nogriežņa sociālais un politiskais fons un tā nepārraujamais satvars ar latviešu zemnieka likteni, izvēli, maldiem, veiksmi vai neveiksmi. Līdzās vēsturiskam pārskatam piedāvāta minēto jautājumu interpretācija savstarpēji atšķirīgos literāros darbos.

Muzejpedagoģiskās nodarbības formāts arīdzan ir neparasts – vienlaikus kā izstādes un lekcijas apmeklējums. Nodarbības laikā skolēni vai studenti saskaras ar latviešu literatūras stundās vai lekcijās pārrunātiem, kanoniskiem literāriem darbiem (“Mērnieku laiki”, “Straumēni” u.c.), taču īpašs uzsvars tiks likts uz salīdzinoši mazāk zināmiem prozas darbiem, kas tapuši 19.–20. gadsimtu mijā, 20.–30. gados, trimdā, padomju laikā un arī pēc neatkarības atgūšanas (Jāņa Purapuķes “Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes”, Andrieva Niedras “Līduma dūmos”, Jāņa Veseļa “Tīruma ļaudis”, Jāņa Jaunsudrabiņa “Jaunsaimnieks un velns”, Alfreda Dziļuma “Cilvēki vētrā”, Andras Neiburgas “Stum stum” u.c.). Izstādes un nodarbības apmeklējums būs saistošs ikvienam, kurš vēlēsies atsvaidzināt savas zināšanas par latviešu tautai būtiskiem vēsturiskiem jautājumiem un fundamentāliem oriģinālliteratūras darbiem.

Gaidīsim ciemos!

Andrejs Upīts Zeme

Andrejs Upīts Zeme