IZSTĀDE “NĀC TOMĒR UN TOMĒR!” RAIŅA UN ASPAZIJAS MĀJĀ

18/12/2019

No 2019. gada 20. decembra līdz 2020. gada 7. martam Raiņa un Aspazijas mājā skatāma izstāde “Nāc tomēr un tomēr” – piecu mākslinieču radīti mākslas darbi – veltījumi Aspazijai.

Izstādē skatāmi piecu mākslinieču – Ilzes Aulmanes, Ievas Baumgartes, Līvas Kaprāles, Ellas Mežules un Evas Vēveres – radīti mākslas darbi – veltījumi Aspazijai. Mākslas darbu idejas pamatā ir Aspazijas dzejas, vēstuļu, autobiogrāfijas un, it īpaši, personīgās bibliotēkas izpēte. Izstādes nosaukumu veido aicinājums no Aspazijas vēstules Rainim.
Veltījumi Aspazijai ir gan liriskas sarunas gleznās, kur Aspazijas jūtu, ilgu un pārdomu pasauli atklāj viņas pašas radītie tēli, gan audiovizuāls stāsts, kas veidots no sajūtu, Aspazijas tekstu un dabas ainavu savstarpējas spēles, gan smalkā filcējumā iestrādātas vizuālas atsauces no Aspazijas dzejas krājuma “Sarkanās puķes” pirmizdevuma, gan krāšņā, barokālā gleznojumā atklāta rozes simboliskā nozīme, iedvesmojoties no dzejoļu krājuma “Kaisītās rozes”.
Izstāde ir noslēgums projektam, kurā jau otro gadu mākslinieces piedalās, vadot mākslas un dzejas darbnīcas Raiņa un Aspazijas mājā un vasarnīcā. Darbnīcās, izmantojot dažādas tēlotājmākslas tehnikas (grafiku, glezniecību, video, tekstila dizainu u.c.) un rosinot bērnus un vecākus iepazīt Aspazijas tekstus, ģimenēm ar bērniem bija iespēja radoši darboties kopā, veidojot savus mākslas darbus.
Ilze Aulmane ir mācījusies Ogres Mākslas skolā un citās skolās, Latvijas Mākslas akadēmijā šogad turpina studijas maģistratūrā. Strādājusi gan kā pedagoģe, dežurante, gan izstāžu zāles kuratore, organizējusi pasākumus un visādi citādi rosījusies. Piedalījusies daudz dažādās “nenozīmīgās” izstādēs. Arvien nopietnāk grib pievērsties savai radošajai darbībai, idejas realizējot starpdisciplināros mākslas objektos. Par galveno vērtību Ilze uzskata iespēju mēģināt izzināt, izdzīvot kristīgās ticības būtību. Nepieciešamas ir sportiskas pastaigas ar dabas estētikas baudīšanas momentu. Nozīmīga vieta Ilzes dzīvē ir arī humoram, pozitīvai attieksmei.

Ieva Baumgarte ir grafiķe, arterritory.com dēvēta par vienu no pēdējo gadu uzlecošajām zvaigznēm mākslā, veidojusi gleznas tiešraidē un koncertu laikā.
Līva Kaprāle ir tekstilmāksliniece, kas visvairāk savā darbībā iemīļojusi vilnas velšanu, bet labprāt eksperimentē ar daudziem citiem materiāliem, klasiskām un netradicionālām tehnikām. Darbā ar bērniem iepazīstina viņus gan ar tekstilmākslu, gan keramiku, gan dažādiem citiem mākslas veidiem. Ciena un apbrīno savu nozari, bet neuzskata to par putniņu, kas ieslodzīts zelta būrītī.

Ar Aspaziju Līvai nereti burtiska līdzība frizūrā vai tērpos, par ko viņa 2015. gada muzeju naktī Ogrē Latvijas muzeju darbinieku balsojumā saņēma balvu “Labākais un daiļākais vizuālais pierādījums Aspazijas un Raiņa klātbūtnei muzejos Muzeju naktī”.

Ella Mežule bieži spēlējas ar zīmju dažādo un daudzpusīgo uztveri, radot gan gleznas, gan ilustrācijas. Ella lielākoties strādā eļļas un akvareļa tehnikās, kuras papildina ar instalāciju vai radītās vides telpiskajiem elementiem.
Noskaņa un cilvēka klātbūtne ir galvenās mākslinieces darbus caurvijošās norises. Arī stāstam ir liela nozīme, taču darbos tie pārklājas un mijiedarbojas, veidojot dažādas formas.
Beigusi JRRMV kā tēlniece, LMA bakalauru glezniecības nodaļā, šobrīd studē glezniecību LMA Maģistratūrā. Studējusi arī Īrijā un Itālijā. Aktīvi piedalās izstādēs Latvijā un ārzemēs no 2009. gada un veidojusi vairākas personālizstādes.

Eva Vēvere ir vizuālā māksliniece, kura strādā dažādos medijos, tai skaitā instalācijā, procesuālos notikumos, video, zīmējumā un veido projektus, kuros spēles formā tiek risināti dažādi uzdevumi īpaši izvēlētās, ar laikmetīgo mākslu saistītās platformās vai notikumos. Pēdējos gados pievērsusies arī eksperimentālu sadarbību veidošanai kopā ar laikmetīgās dejas un mūzikas profesionāļiem un turpina strādāt mākslinieku rezidencēs Ziemeļvalstīs. Ar dāņu vokālisti Gudrun Holck šobrīd attīsta performatīvu instalāciju sēriju ikoniskās vietās, kas jau realizēta Latvijā, Dānijā un Lietuvā, bet 2020. gadā ceļos uz Spāniju un Lofotu salām Norvēģijā.

Sīkāka informācija, rakstot uz e-pastu dora.pauzere@memorialiemuzeji.lv vai zvanot pa tālruni 29572469.

Ieejas maksa izstādē – 2.00 EUR,
ģimenēm ar bērniem – 3.00 EUR,
skolēniem, studentiem, senioriem – 1.00 EUR.

 

Memoriālo muzeju apvienības rīkots publisks pasākums.
Foto un video materiāli tiks publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.

Foto Valdis Jansons

Foto Valdis Jansons