JASMUIŽA SĀK 54. SEZONU

28/04/2017

3. maijā Raiņa muzejs “Jasmuiža” sāk savu 54. darba sezonu un apmeklētājiem būs atvērts līdz 31. oktobrim.

Par šīs sezonas iecerēm stāsta muzeja vadītāja Solvita Brūvere:

Muzejs aicina apmeklēt dzejnieka jaunībai veltīto ekspozīciju “Raiņa ģimnāzijas un studiju gadi” bijušajā muižas dzīvojamajā mājā, Latgales keramikas vecmeistara Andreja Paulāna darbnīcu–cepli un Latgales tradicionālās kultūras un amatu māju, kurā skatāma Latgales keramikas ekspozīcija – Latgales podnieku darinātie māla priekšmeti: saimniecības trauki, dekoratīvā keramika, kā arī sīkplastika un Antona Šmulāna velniņi no dramaturga Gunāra Priedes kolekcijas. Īpašs eksponāts ir restaurētā podiņu krāsns, kura ir vienīgā šāda veida paša keramiķa darināta podiņu krāsns ne tikai Latgalē un Latvijā, bet, domājams, visā pasaulē.

No šī gada Latgales keramikas ekspozīcija papildināta ar interaktīvo multimediju stendu, kur apmeklētājiem, tostarp ārzemju viesiem, tiks piedāvāta dažāda veida informācija par novada keramiku, tradīcijām, saimniecības trauku formām, keramiķiem, kuru darbi muzejā eksponēti, “Jasmuižas” Latgales keramikas kolekciju, tās veidošanās vēsturi. Informācija pieejama latviešu un angļu valodā. Interaktīvais multimediju stends izveidots ar Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu.

Līdz 7. aprīlim varēja iesūtīt darbus muzeja izsludinātajam vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursam DABA, PUTNI UN DZĪVNIEKI RAIŅA DZEJĀ, kurš noslēgsies 12. maijā ar konkursa labāko darbu apbalvošanas pasākumu un izstādi, kura muzejā būs skatāma līdz 31. oktobrim. Pēc tam izstāde ceļos uz Preiļu Galveno bibliotēku. Konkursam bija ļoti liela atsaucība, ir iesūtīti 307 darbi no visas Latvijas.

No 3. maija līdz 6. augustam muzejā būs skatāma izstāde PINU, PINU, VIJU, VIJU (TLMS “Klūga” un “Pūpoli” pinumi). 12. maijā plkst. 13.00 notiks izstādes atklāšana, tikšanās ar meistariem un radošās darbnīcas.

No 3. maija līdz 31. oktobrim atvērta mākslinieču apvienības V.I.V.A. gleznu izstāde, savukārt no 10. augusta – Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja izstāde KALĒJS KALA, SMĒDE DEDZA.

20. maijā “Jasmuižā” notiks Muzeju nakts pasākums LAIKS LĒTĀKAIS, TOMĒR DĀRGĀKAIS, JO CAUR TO DABŪJAM VISU. Aizkalnes Tautas namā būs skatāma Līvānu novada Kultūras centra amatierteātra izrāde – komēdija “O, vakardiena” (Armanda Vilcāne, režisori Ilze Kārkle, Oskars Bērziņš). Pēc izrādes muzejā tiks demonstrēta filma “Aspazija un Rainis. Laikarits”, kā arī notiks interaktīvā multimediju stenda “Latgales keramika” prezentācija.

27. un 28. maijā muzejs piedalās Lauku Ceļotāja akcijā Atvērtās dienas laukos” un piedāvā izgatavot savu vaska sveci – Raiņa dzejas tēlu.

11. un 12. augustā notiks tradicionālā keramikas cepļa kurināšana un atvēršana.

15. septembrī Dzejas dienu pasākums, kurā aicināti piedalīties dzejnieces Inese Zandere, Indra Brūvere, grāmatu ilustrators un animācijas filmu režisors Edmunds Jansons un mūziķe Kristīne Kārkle.

Muzejs piedāvā dažādas programmas: Latgales lini”, Svecniek, lej sveces!”, Māla pika un kas no tā tika”, Sieru sēju, sviestu kūlu”, Latgaliešu kāzu tradīcijas, kāzu un apdziedāšanās dziesmas”, slēpņošanas spēli “Atrodi Raiņa vietas Jasmuižā!”, kā arī īpašo programmu jaunlaulātajiem un viņu viesiem.

Lai varētu labāk iepazīties ar latgaliešu kāzu tradīcijām, ticējumiem, iepazīt latgaliešu valodu, kā arī dziedāt kāzu apdziedāšanās dziesmas, muzejs aicina apmeklēt un līdzdarboties programmā “Latgaliešu kāzu tradīcijas, kāzu un apdziedāšanās dziesmas”. Programmas ietvaros izveidotais karaoke disks dod iespēju dziesmas dziedāt līdzi.

No septembra tiks piedāvāta jauna muzejpedagoģiskā programma par Raini un Krišjāni Baronu “Žaniņš & Krišiņš” (atbalsta Kultūras ministrija).

Būsiet mīļi gaidīti “Jasmuižā” (Aizkalne, Preiļu novads) no trešdienas līdz svētdienai no plkst. 10.00 līdz 17.00!

Raiņa muzejs "Jasmuiža"

Raiņa muzejs "Jasmuiža"