LEKCIJA “EDELFELTS UN ROZENTĀLS” J. ROZENTĀLA UN R. BLAUMAŅA MUZEJĀ

18/02/2019

2019. gada 24. februārī plkst. 14.00 J. Rozentāla un R. Blaumaņa muzejā (Alberta iela 12–9, Rīga) notiks lekcija, kas veltīta zviedru izcelsmes Somijas gleznotājam Albertam Edelfeltam (1854–1905). Alberts Edelfelts ir viens no Somijas māksliniekiem, kuru daiļrade Janim Rozentālam bija nozīmīga un tuva. Lekcijā aicinām iepazīt šī gleznotāja māksliniecisko darbību un uzzināt, kādas radošās un biogrāfiskās saiknes pastāv starp Edelfeltu un Rozentālu.

Edelfelts ir viens no nozīmīgākajiem ziemeļvalstu māksliniekiem, kas darbojies 19. gs. beigās–20. gs. sākumā, reālisma un impresionisma māksliniecisko principu sekotājs, kura vēlīnajos darbos parādās arī jūgendstila ietekmes. Janis Rozentāls savā plašajā apcerējumā “Par Somijas mākslu” par Edelfeltu raksta: “Viņš ir pirmais no somu gleznotājiem, kas ieguvis vispasaules slavu, ne kā celmlauzis – tādi bieži vien visā savā dzīves laikā nedabū pieredzēt pasaules atzinību, – bet kā tāds, kas to, ko pionieri atraduši un izcīnījuši, ir pratis labāku darīt un attīstīt. Viņš pieder vairāk pie vairotājiem kā pie atradējiem. Neskatoties uz to, viņa slava ir teicami pelnīta, un somu tauta var patiesi būt lepna uz šo lielo meistaru, kas simtās teicamās gleznās un zīmējumos ir atstājis vērtīgākos dokumentus par savas tautas sociālo un garīgo dzīvi viņas kultūras uzplaukšanas laikmetā.” („Vērotājs” 1905. Nr. 8-12).

Līdzās Aksela Gallena-Kallelas, Ēro Jernefelta, Pekas Halonena un citu nozīmīgu somu autoru darbiem Alberta Edelfelta daiļrade bija Rozentāla uzmanības lokā gan apmeklējot Somijas mākslas muzeju – Ateneumu –, gan arī žurnālā “Vērotājs” rakstot par Somijas mākslu. Atvadu rindās, kas veltītas Edelfeltam mūžībā aizejot, jaušami Rozentāla atmiņu atspulgi pēc viņa tikšanās ar izcilo mākslinieku: “Aizvien ierosināts no dzīves prieka, nopietnības un entuziasma, aizvien padomu dot, vadīt, ceļu līdzināt – pats priekšgalā un ar briljantu priekšzīmi. Nepiekūstoši darbīgs, nesalīdzināmi verdošs ar idejām, dzirkstoši asprātīgs un dūšīgs, stalts augumā un iznesībā, pilns laipnības un atzīts cilvēku mīlulis, visu salonu lepnums un greznums un starp biedriem un draugiem – siltais, labsirdīgais, inteliģentais vīrs, kura roku spiest bija patiess prieks un gods katram.” (“Vērotājs”, 1905. g. Nr. 10).

Lekciju lasīs mākslas vēsturniece Dace Vosa, Mg. Art.

Ar šo lekciju J. Rozentāla un R. Blaumaņa muzejs aizsāk lekciju ciklu “Somijas stāsti”, kas vēstīs par dažādām Somijas kultūrā nozīmīgām parādībām un personībām, un to saikni ar Latviju.

Attēlā:

Alberts Edelfelts “Ruokolahti sievas pie baznīcas”. 1887. g.

Biļešu cenas

Lekcijas apmeklējums: 2.50 EUR,

Skolēniem, studentiem un pensionāriem 1.50 EUR.

 

Memoriālo muzeju apvienības rīkots publisks pasākums

Foto un video materiāli var tikt publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.

Tuvāka informācija pa tālruni 67331641, 26586404 vai e-pastu: jrrbm@memorialiemuzeji.lv, kā arī http://www.memorialiemuzeji.lv

Informāciju sagatavoja Dace Vosa,

J. Rozentāla un R. Blaumaņa muzeja vadītāja

Ruokolahti sievas pie baznicas 1887

Ruokolahti sievas pie baznicas 1887