LEKCIJA “SOMU ARHITEKTS ELIELS SĀRINENS 20. GADSIMTA BŪVMĀKSLAS KONTEKSTĀ”

15/11/2019

2019. gada 24. novembrī plkst. 14.00 Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā Rīgā, Alberta ielā 12–9, notiks somu arhitektam Elielam Sārinenam veltīta lekcija. Nodarbība noris lekciju cikla “Somijas stāsti” ietvaros, un to lasīs mākslas vēsturniece Dace Vosa.

Eliels Sārinens (1873–1950) ir viens no pasaulē nozīmīgākajiem 20. gadsimta arhitektiem. Projektējis jūgendstila, art deco un funkcionālisma stila ēkas Somijā un ASV. Viņš ir arī viens no tiem somu arhitektiem, kurus Janis Rozentāls savās publikācijās izceļ kā nozīmīgākos jaunu mākslas ideju paudējus 20. gadsimta sākuma Eiropā. Lekcijā iepazīsim Eliela Sārinena radošo biogrāfiju un viņa nozīmi arhitektūras un dizaina vēsturē.

Savu radošo darbību arhitekts sācis jūgendstila laikmetā, radot virkni somu nacionālā romantisma garā projektētu celtņu (Somijas Nacionālā muzeja ēka (1904)). Jūgendstila vēlīnajā, konstruktīvajā attīstības posmā Sārinens radījis vairākas no savām slavenākajām celtnēm: Helsinku dzelzceļa stacijas ēku (1909), Sv. Pāvila baznīcu Tartu (1911–1917) u.c.

1923. gadā Sārinens pārcēlās uz ASV. Viņa darbos ienāca art deco un funkcionālisma stils. Arhitekts galvenokārt projektējis sabiedriskas ēkas: ar izglītības un kultūras jomu saistītas celtnes, kā arī baznīcas (Kleinhansas koncertzāle (1938–1940), Kristus luterāņu baznīca Mineapolē (1948)). Paralēli Sārinens ir darbojies arī produktu dizaina jomā. 20. gadsimta 30. gadu vidū radījis ikonisko sudraba tējas servīzi, kas uzskatāma par vienu no pirmajiem nozīmīgākajiem 20. gadsimta rūpnieciskā dizaina paraugiem. Kopš 20. gadsimta 30. gadiem Eliels Sārinens bieži strādāja kopā ar dēlu Ēro Sārinenu (1910–1961), kurš kļuva par sava tēva domubiedru un pēcteci arhitektūras un dizaina jomā un joprojām uzskatāms vienu no izcilākajām personībām modernisma arhitektūrā.

Eliela Sārinena idejas ir atstājušas nozīmīgas pēdas arī Latvijas kultūrā, it sevišķi 20. gadsimta sākumposmā, kad somu būvmākslas ietekmē Latvijas arhitektūrā ienāk nacionālais romantisms. Tai pašā laikā Latvijas sabiedrība tiek iepazīstināta ar Somijas arhitektūras un mākslas aktualitātēm plašajā Jaņa Rozentāla publikācijā “Par Somijas mākslu” (“Vērotājs”, 1905, Nr. 8–12), ievērojamu vietu atvēlot arī Eliela Sārinena un viņa domubiedru daiļrades apskatam.

Lekciju lasīs mākslas vēsturniece (Mg. art.) Dace Vosa.

Ar šo lekciju J. Rozentāla un R. Blaumaņa muzejs turpina lekciju ciklu “Somijas stāsti”, kas vēsta par dažādām Somijas kultūrā nozīmīgām parādībām un personībām, un to saikni ar Latviju.

Attēlos:
Eliels Sārinens. Somijas Nacionālā muzeja ēka Helsinkos. 1904. g.
Eliels Sārinens. Helsinku Centrālās dzelzceļa stacijas ēka. 1909. g.
Eliels Sārinens. Kristus luterāņu baznīca Mineapolē. 1948. g.

Ieejas maksa: 2.50 EUR,
skolēniem, studentiem un pensionāriem: 1.50 EUR.

Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzeja un Memoriālo muzeju apvienības rīkots publisks pasākums.
Foto un video materiāli var tikt publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.

Vairāk informācijas pa tālruni 67331641, 26586404 vai e-pastu: jrrbm@memorialiemuzeji.lv,

Eliels Sārinens. Helsinku Centrālās dzelzceļa stacijas ēka. 1909. g.

Eliels Sārinens. Helsinku Centrālās dzelzceļa stacijas ēka. 1909. g.