MUZEJA PRIEKŠMETS. APRĪLIS

28/04/2017

No marta atsākām publikācijas mājaslapas sadaļā “Muzeja priekšmets”, kur piedāvājam stāstus par vērtīgām lietām, ko glabā muzeja krātuves.

Pirms gada visas publikācijas šajā sadaļā bija veltītas jubilāram Janim Rozentālam. Neaizmirstam viņu arī šogad.

Aprīlī – Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzeja vadītājas Mag. art. Daces Vosas stāsts par Jaņa Rozentāla gleznu “Kristus un grēciniece”.

Jaunās Derības stāsts par Kristu un grēcinieci – sievieti, kura tiek apsūdzēta laulības pārkāpšanā, ir atveidots kādā no Jaņa Rozentāla agrīnajiem darbiem, kas tapis studiju gados Sanktpēterburgas Mākslas akadēmijā, tikai gadu pirms diplomdarba aizstāvēšanas. Par gleznas tapšanas vietu un laiku liecina akadēmijas zīmogs uz tās virsmas un Rozentāla paraksts kirilicā.

Vairāk lasiet: http://memorialiemuzeji.lv/muzeja-prieksmets/janis-rozentals-kristus-un-greciniece-1893-ae-97×71-rmm-290494/

Janis Rozentāls. Kristus un grēciniece, 1893.

Janis Rozentāls. Kristus un grēciniece, 1893.