MUZEJA PRIEKŠMETS. JŪLIJS

21/07/2017

Mājaslapas sadaļā “Muzeja priekšmets” turpinām publicēt stāstus par vērtīgām lietām, ko glabā muzeja krātuves.

Kā jau allaž vasarā, ciemos gaida viens no mūsu sezonas muzejiem – Raiņa muzejs “Jasmuiža”. Un kā jau allaž vasarā, Jasmuižā notiks tradicionālā cepļa kurināšana – šoreiz 11. un 12. augustā cepli kurinās TLMS „Rēzeknes apriņķa pūdnīki”.

Bet tikmēr vēl jūlijā – Raiņa un Aspazijas muzeja vadītājas vietnieces Solvitas Brūveres stāsts par Latgales keramiķa Ādama Kāpostiņa podiņu krāsni, kas unikāla ar to, ka tā ir vienīgā šāda veida keramiķa paša darinātu podiņu krāsns ne tikai Latgalē un Latvijā, bet, domājams, visā pasaulē.

Vairāk lasiet: http://memorialiemuzeji.lv/muzeja-prieksmets/latgales-keramika-adama-kapostina-podinu-krasns-rtmm-578233/

Ādama Kāpostiņa podiņu krāsns, 2015. gads. Vitaļija Vinogradova foto

Ādama Kāpostiņa podiņu krāsns, 2015. gads. Vitaļija Vinogradova foto