MUZEJU NAKTS OJĀRA VĀCIEŠA MUZEJĀ

09/05/2019

“Balss”

DIENAS PROGRAMMA

Plkst. 12.00 reizē ar Pārdaugavas svētkiem tiks atvērts muzejs un izstādes. Ģimenes svētki iesākas 16.00, kad vairāku stundu garumā būs iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs.

Iesākumā aicinām bērnus un ģimenes krāsu darbnīcā izgatavot un zīmēt Brīnumputnu. Tam sekos rotaļas ar Ilgu Reiznieci muzeja dārza zaļajā zālītē.

Īpaši svētkiem režisors un dramaturgs Reinis Vējiņš ir radījis interaktīvu Ojāra Vācieša dzejas uzvedumu “Punktiņš, punktiņš un komatiņš”. Dzejnieka dārzā to spēlēs bērnu un jauniešu centra “Altona” Muzikālās teātra studijas dalībnieki.

VAKARA PROGRAMMA

Muzeju nakts tēma ir “Tālavas taurētājs”, bet Ojāra Vācieša muzeja nakts tēma ir “Balss”. Blakus Ojāra Vācieša 85 gadu jubilejai ar koncertu “Dūdieviņš” atzīmējam dzejnieka Klāva Elsberga 60 gadu jubileju, viņa brāļa un dzejnieka Jāņa Elsberga 50 gadu jubileju, kā arī Klāva un Jāņa mātes Vizmas Belševicas 88 gadu gredzenu. Izcilā latviešu dzejniece un Ojārs Vācietis bija garīgi tuvi domubiedri. Vizma Belševica par Ojāru Vācieti atmiņās raksta: ”Ojārs nemaz neļāva sevi pazīt. Līdz galam atvērts viņš bija vienīgi dzejā. Dzeja – kausēta metāla plūsma, kas atstājusi savus izdedžus – dzejnieka mūžu”. Nepakļāvība un brīvības balss ir Vizmas Belševicas biogrāfijas sastāvdaļa, bet kopā ar Ojāru Vācieti dzejniece piedzīvoja padomju varas represijas, cenzūru. Viņas mājā tika rīkota kratīšana, meklējot aizliegtos tekstus, aizliedza publicēties.

Muzeju nakts ikgadējās vakara dārza koncertu tradīcijas ietvaros aicinām 23.15 apmeklēt koncertuzvedumu “Dūdieviņš”. Skanēs komponistu Jura Kulakova, Imanta Kalniņa, Raimonda Paula, Oresta Silabrieža dziesmas. Koncerta stāsta dramaturģijas veidotājs 2012. gadā bija Uģis Brikmanis, un režisora piemiņa ir muzeja nakts koncerta būtiska daļa. “Dūdieviņa” koncerta dziesmu teksti pieder Vizmas Belševičas, Klāva Elsberga un Jāņa Elsberga rakstāmspalvai.

Suģestējošas ir Vizmas Belševicas dzejas rindas kā lūgums un buramvārdi, uzrunājot dūdieviņu jeb citā vārdā purva putnu tārtiņu.

“Dūdieviņ, Dūdieviņ, ūdeņu dūdiniek

Sadūdo lietu!

Gulgainā sudraba dūmakā plūdini

Dūmaļo rietu!

 

Šalcošām šļakatām pārskalo liedagu

Pārsijā kāpas!

Pāržūžo dūksnāju, donī zem zieda guļ

Mana melna sāpe.” (V. Belševica)

Koncertuzveduma ansamblis – soliste Ieva Parša, Latvijas Nacionālā teātra aktieris Gundars Grasbergs, muzikologs un komponists Orests Silabriedis, pianists Aldis Liepiņš, sitamie instrumenti Edgars Saksons. Viesos dzejnieks Jānis Elsbergs.

Koncerta vide ir Ojāra Vācieša muzeja dārzs. “Te pagaidām vēl ausis aizkliedz ciet, pa baltām naktīm lakstīgalas”, tā par dabas skaņu pasauli Pārdaugavā rakstījis Ojārs Vācietis.

Muzeju nakts ietvaros:

  • Muzeja pamatekspozīcijas apskate, individuālās un grupu ekskursijas.
  • Dzeja izgudro mani”, O. Vācieša 85 gadu jubilejas izstāde.
  • “Balss”, dzejnieka Ojāra Vācieša balss ierakstu atskaņošana.
  • Kas dārzā, kas dārzā”, Lutera draudzes mākslinieku grupas izstāde.
  • “Mēneša priekšmets – portfelis piederējis Imantam Ziedonim” –

Rakstniecības un mūzikas muzeja viesizstāde.

  • “Ojārs Vācietis un cenzūra” – liecības un dokumenti, ekspresizstāde.
  • Kinoseansi.

Vairāk informācijas:

Speciāliste Dace Zālīte

+ 371 67619905, + 371 67614015; dace.zalite@memorialiemuzeji.lv

Ojāra Vācieša muzeja rīkots publisks pasākums.

Foto un video materiāli tiks publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.

Muzeju nakts 2019 A305 mini

Muzeju nakts 2019 A305 mini