NAMIŅU DARBNĪCA BĒRNIEM UN VECĀKIEM

13/11/2019

16. novembrī plkst. 11.00 pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni kopā ar vecākiem un vecvecākiem ir aicināti uz Namiņu darbnīcu Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā, Baznīcas ielā 30.

Namiņu darbnīcā iepazīsim Aspazijas dzejas tēlu krāšņās pasaules un atraisīsim savu fantāziju. Atradīsim zīmīgus tēlus Aspazijas dzejoļos. Celsim tiem namiņus no segām, galdiem un dažnedažādiem materiāliem. Izdomāsim savus stāstus par Aspazijas dzejas tēliem un paši radīsim jaunus tēlus.

Darbnīcu vadīs māksliniece Ilze Aulmane. Mācījusies Ogres Mākslas skolā un citās skolās, šobrīd turpina studijas Latvijas Mākslas akadēmijā maģistrantūrā. Strādājusi gan kā pedagoģe, gan dežurante, gan izstāžu zāles kuratore. Piedalījusies dažādās izstādēs un arvien nopietnāk grib pievērsties savai radošajai darbībai.

Ilzi aizrauj gandrīz viss dzīvīgais – vai tas būtu brauciens ar kartingu pirmo reizi, vai ikgadējā slidošana ziemā, neregulāri baseina, teātra, operas, džeza un akadēmiskās mūzikas koncerti, citu mākslinieku izstāžu, lekciju, dievkalpojumu apmeklējumi utt. Par galveno vērtību Ilze uzskata iespēju mēģināt izzināt un izdzīvot kristīgās ticības būtību. Par nepieciešamām uzskata sportiskas pastaigas ar dabas estētikas baudīšanas elementiem. Nozīmīga vieta Ilzes dzīvē ir humoram un pozitīvai attieksmei.

Namiņu darbnīca ir viena no deviņām nodarbībām ģimenēm, kas no aprīļa līdz decembrim notiek Raiņa un Aspazijas mājā. Piecas mākslinieces – Ilze Aulmane, Ieva Baumgarte, Līva Kaprāle, Ella Mežule un Eva Vēvere –, izmantojot dažādas tēlotājmākslas veidus (grafiku, glezniecību, tekstila dizainu u.c.) un rosinot bērnus un vecākus iepazīt Aspazijas un Raiņa tekstus, sniegs iespēju ģimenēm radoši darboties kopā, veidojot savus mākslas darbus.

Darbnīcas ilgums ir 2 stundas. Dalībnieku vecums – no 3 līdz 100 gadiem. Vecāki un vecvecāki aicināti līdzdarboties.

Darbnīcu ciklu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.

Lūdzam pieteikties iepriekš, rakstot uz e-pastu dora.pauzere@memorialiemuzeji.lv vai zvanot pa tālruni 29239472.
Ieeja ģimenēm ar bērniem – 3.00 EUR.
Memoriālo muzeju apvienības rīkots publisks pasākums.
Foto un video materiāli tiks publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.

Namiņu darbnīca

Namiņu darbnīca