NIKLĀVS STRUNKE. STRĒLNIEKS, PATRIOTS, DAUDZPUSĪGS MĀKSLINIEKS

14/09/2018

Sestdien, 15. septembrī, plkst 16.00 Jāņa Akuratera muzejā (Ojāra Vācieša ielā 6a) Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros notiks pasākums «Niklāvs Strunke. Strēlnieks, patriots, daudzpusīgs mākslinieks.”

Pasākums ir daļa no cikla «Māksla Akuratera mājā».

Eiropas mantojuma dienās Jāņa Akuratera muzeja pasākumā būs saruna par tiem Akuratera ģimenes kolekcijas priekšmetiem, kas savulaik ir Niklāva Strunkes veidoti un šobrīd ir redzami muzeja ekspozīcijā, galveno vietu ierādot grāmatu noformējumam un dekoratīvi lietišķās mākslas darinājumiem. Lai precizētu, vairāk izzinātu konkrētā memoriālā mākslas priekšmeta vēsturi, savdabību, nozīmību kopējā mākslas telpā, sarunā piedalīsies muzeja īpašie viesi, mākslas zinātnieki eksperti – Ingrīda Burāne un Valdis Villerušs.

Pasākuma tēmas:

1)         Niklāvs Strunke – strēlnieks, Latvijas valsts idejas, latviskas mākslas un kultūras aizstāvis. N. Strunkes latviskā mājokļa izjūta un līdzdalība Jāņa Akuratera mājas interjera izveidē.  Sarunājas muzeja vadītāja Ruta Cimdiņa un muzeja galvenā speciāliste Maira Valtere.

2)         Niklāvs Strunke un latviskā grāmatu māksla. Grāmatas ietērps, vieta un nozīme mājas interjerā. Niklāvs Strunke – Jāņa Akuratera dzejoļu krājumu pirmizdevumu mākslinieks. N. Strunkes dizaina priekšmeti Akuratera mājā. Sarunājas mākslas vēsturniece Ingrīda Burāne un mākslinieks Valdis Villerušs.

3)         Kas ir “ L N T” Jāņa Akuratera kolekcijā? Kāda tam saistība ar Niklāvu Strunki?

4)         Pie klavierēm – Maksims Vinogradskis un Maksims Taņičevs. Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas audzēkņi.

Vairāk informācijas: Uzziņas: akuratera.muz@inbox.lv; akuraters@memorialiemuzeji.lv

Tālrunis: 29451112 (Ruta Cimdiņa)

Pasākumu atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds un Jāņa Akuratera biedrība. Aicināti visi interesenti. Ieeja – bezmaksas.

Memoriālo muzeju apvienības rīkots publisks pasākums.

Foto un video materiāli tiks publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.

N-I-K-L-Ā-V-S--S-T-R-U-N-K-E-A3-0505-Mini-2

N-I-K-L-Ā-V-S--S-T-R-U-N-K-E-A3-0505-Mini-2