Noslēdzies konkurss DABA, PUTNI UN DZĪVNIEKI RAIŅA DZEJĀ

01/05/2017

2017. gada sākumā Raiņa muzejs “Jasmuiža” rīkoja vizuālo un vizuāli plastisko darbu konkursu DABA, PUTNI UN DZĪVNIEKI RAIŅA DZEJĀ. Konkursa uzdevums bija izveidot mākslas darbu brīvi izvēlētam Raiņa dzejolim no krājumiem “Zelta sietiņš”, “Puķu lodziņš”, “Vasaras princīši un princītes”, “Putniņš uz zara”, “Saulīte slimnīcā”. Konkursā varēja piedalīties bērni vecumā no 6 līdz 12 gadiem.

Pavisam tika iesūtīti 307 darbi no visām Latvijas malām.

Darbus izvērtēja žūrija: mākslinieki Silvija Berezovska un Aivis Pīzelis, vizuālās mākslas skolotāja Marianna Abricka un keramiķis Raivo Andersons.

Konkursa balvu sponsori: Apgāds Zvaigzne ABC, Memoriālo muzeju apvienība, keramiķi Raivo Andersons, Edvīns Vincevičs un Viktors Ušpelis.

12. maijā muzejā  notika konkursa laureātu apbalvošana un izstādes DABA, PUTNI UN DZĪVNIEKI RAIŅA DZEJĀ atklāšana. Izstāde būs skatāma līdz 31. oktobrim. Pēc tam tā ceļos uz Preiļu Galveno bibliotēku.

Vairāk par konkursu un tā laureātiem varat uzzināt mūsu mājaslapas sadaļas “Muzeja raksti apakšadaļā “Konkursi: http://memorialiemuzeji.lv/muzeja-raksti/nosledzies-konkurss-daba-putni-un-dzivnieki-raina-dzeja/

 

Konkurss DABA, PUTNI UN DZĪVNIEKI RAIŅA DZEJĀ

Konkurss DABA, PUTNI UN DZĪVNIEKI RAIŅA DZEJĀ