NOTIKS ZINĀTNISKIE LASĪJUMI “RAINIS UN IMANTS ZIEDONIS”

11/10/2017

19. oktobrī plkst. 13.00 Raiņa un Aspazijas vasarnīcā (J. Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā) notiks zinātniskie lasījumi par Raini un Imantu Ziedoni.

Lasījumu programma:
Ievadvārdi – Imanta Ziedoņa muzejs, Raiņa un Aspazijas vasarnīca.

Pirmā sēde. Vada Astrīda Cīrule.
1. Ausma Cimdiņa, Dr. philol. (Latvijas Universitāte) – Raiņa motīvs Imanta Ziedoņa daiļradē.
2. Linda Grīnberga, Mg. philol. (Raiņa un Aspazijas muzejs, MMA) – Trešā tēva dēla ideja: Rainis. Imants Ziedonis.
3. Zane Šiliņa, Dr. art. (Latvijas Kultūras akadēmija) – Telpa Raiņa lugā “Spēlēju, dancoju”.
4. Agris Redovičs, kinozinātnieks – Filma “Pūt, vējiņi!” – interpretāciju sadursme.

Kafijas pauze.

Otrā sēde. Vada Katrīna Kūkoja.
5. Artis Svece, Dr. phil. (Latvijas Universitāte) – Divi dzejnieki, radoši cilvēki un politiski darbinieki.
6. Jānis Zālītis, Dr. philol. (Raiņa un Aspazijas muzejs, MMA) – Kultūras fonds – no Raiņa līdz Ziedonim.
7. Divi māju būvētāji:
Astrīda Cīrule, Mg. art. (Raiņa un Aspazijas muzejs, MMA) – Raiņa Jaundubultu vasarnīca.
Katrīna Kūkoja, Mg. philol. (Imanta Ziedoņa muzejs) – Imanta Ziedoņa Murjāņu māja.

Kristīne Tjarve (Imanta Ziedoņa fonds “Viegli”) – Imanta Ziedoņa dienasgrāmatas izdevums.
Astrīda Cīrule, Mg. art. (Raiņa un Aspazijas muzejs, MMA) – Imants Ziedonis lasa Raiņa dienasgrāmatu.

Ausma Kantāne (aktrise) – Imanta Ziedoņa dienasgrāmatas fragmentu lasījums.

Goran Gora – Dzeja mūzikā.

Noslēguma kafija un diskusijas.

Lasījumus atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.

Rainis un Ziedonis

Rainis un Ziedonis