PUTNU VĒROŠANAS DIENA TADENAVĀ

23/09/2020

3. oktobrī plkst. 20.oo Raiņa muzejs “Tadenava” aicina Eiropas putnu vērošanu dienu ietvaros doties naktspuntu klausīšanās pārgājienā kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes inspektoru Dagni Vasiļevski.

6 kilometru garais pārgājiens vīsies caur dabas lieguma “Eglone” teritoriju. Liegums  atrodas Eglaines upes ielokā un ietver jauktus liepu-apšu, egļu, bērzu mežus. Sastopami gāršas tipa meži ar sugām bagātu zemsedzi.  Teritorijā vairāki dižkoki, ozoli, kas atrodas aizaugošajās pļavās un mežmalās. No aizsargājamiem augu, ķērpju un putnu sugām sastopamas – jumstiņu gladiola, parastais plaušķērpis, plaisājošā rūtaine, caurumainā menegacija, baltmugurdzenis, vidējais dzenis, mazais ērglis, urālpūce, pelēkā dzilna u.c.

Ekskursiju vadīs Dabas aizsardzības pārvaldes inspektors Dagnis Vasiļevskis. Nepieciešams pārgājienam dabā un laikapstākļiem atbilstošs apģērbs un apavi.

Tikšanās vieta Raiņa muzejs “Tadenava”.

Lūgums iepriekš pieteikties!

Pieteikšanās un informācija: 26011317 (Lelde); lelde.uzkure@memorialiemuzeji.lv

putnudienas2020_web

putnudienas2020_web