RŪDOLFA BLAUMAŅA JUBILEJAS GADĀ TIEK PIEDĀVĀTAS JAUNAS MUZEJPEDAGOĢISKĀS PROGRAMMAS

31/01/2018

Rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa 155. jubilejas gadā Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejs (Rīgā, Alberta ielā 12-9) piedāvā četras jaunas muzejpedagoģiskās programmas. Trīs no tām veltītas R. Blaumaņa pazīstamākajiem darbiem: pasakai “Velniņi”, novelēm “Nāves ēnā” un “Purva bridējs”, bet ceturtā – viņa personības iepazīšanai.

Muzejpedagoģiskajā programmā “Pirmā latviešu literārā pasaka “Velniņi” (1.–5. kl.)”. sākumskolas vecuma bērni seko līdzi velniņu gaitām lauku sētā, kā arī papildina savas zināšanas par latviešu rakstu zīmēm – paši tās veido un meklē to pielietojumu ikdienas dzīvē.

Programmā “Rūdolfa Blaumaņa meistarnovele “Nāves ēnā”” skolēni iepazīst R. Blaumaņa personību, meklē atbildes uz jautājumiem, kā tapa rakstnieka meistarnovele “Nāves ēnā”, kā arī cenšas noskaidrot, cik liela nozīme ir darbojošos personu atainojumam novelē.

“Vidusskolas skolēniem tiek piedāvāta muzejpedagoģiskā programma “Kā tapa Rūdolfa Blaumaņa darbi: “Purva bridēja” piemērs”, kurā skolēni iepazīst rakstnieka radošo procesu. Patiesos notikumos balstītā novele “Purva bridējs” ataino R. Blaumaņa talantu pārvērst reālos notikumus izcilos literāros darbos. Nodarbības laikā skolēni atklāj noveles personāžu prototipus un to likteņus, kā arī papildina zināšanas par rakstnieka dzīves gaitām.”

Lai iepazītu R. Blaumaņa daudzpusīgo personību 7.–12. klases skolniekiem tiek piedāvāta programma “Rūdolfs Blaumanis – rakstnieks, žurnālists, režisors”. Vēstures avotos skolēni meklē atbildes uz jautājumiem par R. Blaumaņa personību un viņa gaitām teātra izrādēs, laikrakstu redakcijās un Ērgļu lauku vidē.

Muzejpedagoģiskās programmas nepieciešams iepriekš pieteikt, zvanot (tālr. 67331641, mob. tel. 29286751) muzeja darba laikā vai rakstot uz e-pastu (maija.arena@memorialiemuzeji.lv).

Nodarbības ilgums – 45 min. Nodarbības maksa – 2.00 € no personas.

RŪDOLFA BLAUMAŅA JUBILEJAS GADĀ TIEK PIEDĀVĀTAS JAUNAS MUZEJPEDAGOĢISKĀS PROGRAMMAS

RŪDOLFA BLAUMAŅA JUBILEJAS GADĀ TIEK PIEDĀVĀTAS JAUNAS MUZEJPEDAGOĢISKĀS PROGRAMMAS