SACERĒJUMU KONKURSS “MANS SVĒTDIENAS RAKSTU DARBS”

22/01/2020

Atzīmējot dzejnieces un tulkotājas Laimas Akurateres 110. gadadienu, Jāņa Akuratera muzejs aicina 5.–12. klases skolēnus piedalīties sacerējumu konkursā, rakstot darbu par kādu no dotajām tēmām, par kurām arī pati Laima rakstījusi skolas laika domrakstos un savā dzejā.

1) Ceļojuma ietekme uz cilvēka dvēseli.
2) Māksla – dzīves svētdiena.
3) Akuratera varoņu raksturīgākās iezīmes.
4) Kādas es vēlētos savas mājas.
5) Kādu es vēlētos savu dzīvi.
6) „Aiz manas mājas ir ezers –
Viss debesu spožums tur mīt…” /Laima Akuratere/

Radošie darbi latviešu valodā jāiesūta līdz 2020. gada 3. martam pa e-pastu akuratera.muz@inbox.lv vai pastu: Jāņa Akuratera muzejs, O. Vācieša iela 6a, Rīga LV–1004 salasāmā rokrakstā vai datorrakstā, klāt pievienojot informāciju, kurā jānorāda izvēlētais darba nosaukums; darba autora(-es) vārds, uzvārds; skola, klase; dzīvesvietas adrese, pasta indekss; telefona numurs; e-pasta adrese.

KONKURSA NOLIKUMS

Laima Akuratere

Laima Akuratere