VĒLĒŠANĀS TUVOŠĀNĀS ATKLĀŠANĀS JĀŅA AKURATERA MUZEJĀ

02/01/2019

Jāņa Akuratera 143. dzimšanas dienā Jāņa Akuratera muzejā (Rīgā, O.Vācieša ielā 6a) svētdien, 13. janvārī, notiks trīsdaļīgs pasākums “Vēlēšanās Tuvošanās Atklāšanās”. 

Plkst. 13. 00 1. cēliens – Jāņa Akuratera “Kalpa zēna vasara. Degoša sala” jaunā izdevuma atvēršana apgāda “Jumava” paspārnē.

Pasākumā “Degošās salas” fragmentus lasīs Akurateru dzimtas pārstāve – aktrise Elita Kļaviņa. Mūziku atskaņos Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēknes: koklētāja Asnate Vadziša (skolotāja Biruta Deruma) un oboju spēlēs Līvija Tolpežņikova (skolotājs Dainis Cimermanis, koncertmeistars Raits Rozenbergs).

“Kalpa zēna vasara” ir Jāņa Akuratera visbiežāk publicētais stāsts. To viņš uzraksta 1908. gadā, dzīvodams kā emigrants Norvēģijā pēc 1905. gada revolūcijas. Savā autobiogrāfijā “Dienu atspīdumi” (1923) par šī darba tapšanu viņš vēsta: “Kad aukstās februāra dienās es kurināju mazo krāsniņu ar koksu un man bija tikai gabals maizes, ar kuru vairāk dienas jāiztiek, man nāca prātā Latvija un mani Zemgales skaistie lauki, meži, saule un cilvēki. Un gribēdams tiem kādu atmiņu sūtīt, es savādā pusreibuma stāvoklī sarakstīju piecās–sešās dienās “Kalpa zēna vasaru”. Nevienu darbu es neesmu rakstījis vieglāk; tā likās vienkārši kāda vēstule draugiem.” Stāsta pirmpublicējums ir žurnālā “Zalktis” 1908. gadā, grāmatā tas iznāca 1911. gadā. Gan “Kalpa zēna vasarā”, gan “Degošajā salā” Akuraters ir iedvesmojies no savas dzimtās puses. Tēva mājās “Beitānos” piedzīvotais un līgavas Marijas Annas mājās “Birzniekos” redzētais ir savu atspoguļojumu radis “Kalpa zēna vasaras” vides un dabas tēlojumos.
Savukārt Biržu pagastskolā pavadītais laiks ir iedvesmojis stāstu “Degoša sala”. Abi darbi ir starp Jāņa Akuratera daiļrades virsotnēm. Zudušā laika un zudušās laimes valdzinājums atklājas impresionistiski tvertās noskaņu ainās, simbolistiskā daudznozīmībā un jaunromantisma ticībā dzīvības priekam un varenībai. Un tagad pēc iepriekšējā izdevuma pirms 22 gadiem abi stāsti atkal būs publicēti grāmatas formātā.

Plkst. 14. 30 2. cēliens – Māra Salēja (Marians Rižijs) 5. dzejoļu krājuma “Tuvošanās” atvēršana. Izdot apgāds Zvaigzne ABC.

Māris Salējs ir atdzejotājs un dzejnieks ar plašu un daudzveidīgu pieredzi. Viņa daiļradi raksturo  klasiskās dzejas saturisko vērtību apvienošana ar formas un izteiksmes novatoriskumu. Māris ir tulkojis un atdzejojis Ivanu Franko, Česlavu Milošu, Oļegu Ļencoju un Andžeju Sapkovski.

Nosaukums “Tuvošanās” krājumā it kā atklājas divejādās nozīmēs. Dzejā ir gan tverta izjūta, kad tuvojas, kas tāds, kas biedē vai nu ar savu lielumu, aukstumu, vai arī ar varbūtējo tukšumu un neesamību. Un līdzās šīm rudenīgajām noskaņām ir liriskā Es tuvošanās pasaulei mīlestībā, kur detaļas un šķietami nieki kļūst aizvien pamanāmāki, nozīmīgāki un skaistāki. Krājumā īpaši valdzina Māra Salējā attieksme pret Vārdu un prasme darboties ar Vārdu. Rodas izjūta, ka vārds ne tikai nosauc kaut ko, bet arī “kā pirmsākumā” rada pats esamību.

Plkst. 16.00 3. cēliens – Ievas Akurateres un Aivara Hermana jaunā mūzikas albuma “Vēlēšanās” atvēršana. Ieva Akuratere ir zināma kā grupas “Pērkons” soliste, darbojusies arī kā aktrise, karjeras laikā izdevusi jau ap 17 ierakstu. Aivars Hermanis bieži tiek dēvēts kā viens no labākajiem Latvijas ģitāristiem, sadarbojies ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, Krievijas valsts Televīzijas un Radio Vieglās mūzikas orķestri, Liepājas Simfonisko orķestri. Dažādu grupu sastāvos koncertējis Krievijā, Ukrainā, Baltkrievijā, Lietuvā, Igaunijā, Gruzijā, Armēnijā un citviet.

Albumā iekļautas Aivara Hermaņa komponētās, aranžētās un uz ģitāras, basa un perkusijām pavadītās deviņas dziesmas, no kurām septiņām vārdu autore ir Ieva Akuratere, vienai Kellija Šellija un vienai Vizma Belševica. Mūzikas albumu ir izdevusi “Upe tuviem un tāliem”. Akuratera muzejā būs iespēja izbaudīt abu autoru izpildījumā šo impresionistisko dziesmu ciklu tam ļoti iederīgā, mājīgā atmosfērā. Mūzikas albuma vāka noformējumā ir izmantota fotogrāfija, kas tapusi muzeja Gaišajā salonā.

Ievas Akurateres un Aivara Hermaņa sadarbība ir aizsākusies pirms 30 gadiem, veidojot dziesmu ciklu “Klusums starp mums” (1990) ar Igo dzeju. Pēc tam 1997. gada kopā tapa cikls “Plīvošana ar pilsētu” ar Linarda Tauna dzeju.

Jaunajā dziesmu ciklā “Vēlēšanās” ir gan dzejoļi, kurus Ieva Akuratere uzrakstījusi pirms daudziem gadiem, gan arī nesen – pagājušajā ziemā –, dzīvojot Apšuciemā un iedvesmojoties no ainavām, kas redzamas pa logu, – tālumā vizošās jūras un mēnesgaismas atspīdumiem Lāčupītē.  Mirkļa skaistuma valdzinājums, dzīvošanas prieks un esamības vieglums ir ietverts gan Ievas Akurateres dzejas rindās, gan Aivara Hermaņa impresionistiskajā mūzikā. Un varētu teikt, ka Aivara Hermaņa sakomponētās un Ievas izdziedātās dziesmās savā noskaņā ir tuvas Māra Salēja jaunā dzejoļu krājuma intonācijai. Abus vieno smalkums un dzīvošanas prieks, un līdzsvara un harmonijas meklējumi un atradumi.

Starp cēlieniem – kafijas pauzes.

Ieejas maksa – 2.00 EUR.

Skolēniem, studentiem, pensionāriem – 1.50 EUR.

Pasākums tiks fotografēts. Foto materiāli tiks publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.

Papildus informācija par pasākumu:

Akuratera.muz@inbox.lv, akuraters@memorialiemuzeji.lv,

Tel. 29451112 (Ruta Cimdiņa)

Akuratera dzimsanas diena A3-01-0701 mini

Akuratera dzimsanas diena A3-01-0701 mini