Oskars Vailds MANA PASAKA PAR…

Šis ir Oskara Vailda 160. jubilejas gads. Īru rakstnieka daiļrade bijusi tuva un iedvesmojusi daudzus latviešu autorus, īpaši Jāni Akurateru, kurš savulaik pirmais radīja Oskara Vailda lugas „Salome” tulkojumu latviešu valodā. Akuratera personīgajā bibliotēkā glabājas arī Oskara Vailda pasaka „Laimīgais princis”.

Ievadot Oskara Vailda jubilejas gadu, Jāņa Akuratera muzejs izsludināja literāro pasaku konkursu „MANA PASAKA PAR…”.

Konkurss noritēja divās vecuma grupās (6.–9. klase un 10.–12. klase) un konkursam tika iesūtīti darbi no 45 Latvijas skolām.

Darbus izvērtēja žūrijas komisija (rakstnieki Juris Zvirgzdiņš un Ieva Melgalve, Jāņa Akuratera muzeja vadītāja Ruta Cimdiņa un muzeja speciālistes Elvīra Bloma un Ruta Cimdiņa). Visu godalgoto darbu sarakstu varat lasīt mūsu mājas lapas sadaļā Aktualitātes.

Šeit publicējam darbus, kas konkursā ieguva 1. vietu:

Magdalēna Razma. Nāves dziesma

Aleksis Krallišs. Vazaņķa pasaciņa

Mihails Šaripovs. Gailis un Vārna


Rūta Logina "Lolīte" PUĶU LODZIŅŠ

Atzīmējot Raiņa dzejoļu krājumu „Lellīte Lolīte”, „Puķu lodziņš” un „Vasaras princīši un princītes” 90. gadadienu, Raiņa muzejs „Jasmuiža” rīkoja vizuālo darbu konkursu PUĶU LODZIŅŠ.

Konkursa uzdevums bija izveidot ilustrāciju brīvi izvēlētam Raiņa dzejolim no dzejoļu krājumiem – šī gada jubilāriem. Konkursā varēja piedalīties pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārizglītojošo skolu skolēni un mākslas skolu audzēkņi vecumā no 5 līdz 11 gadiem.

Konkursam tika iesūtīti 588 darbi no visas Latvijas. Darbus divās vecuma grupās (5–7 gadi un 8–11 gadi) izvērtēja žūrijas komisija: māksliniece Vēsma Stupāne, vizuālās mākslas skolotāja Marianna Abricka, Preiļu novada Sociālā dienesta dienas centra vadītāja Liene Gžibovska, Raiņa un Aspazijas muzeja vadītāja vietniece Solvita Brūvere.

23. maijā Raiņa muzejā „Jasmuiža” notika konkursa laureātu apbalvošana un izstādes PUĶU LODZIŅŠ atklāšana. Līdz 30. septembrim izstādē bija apskatāmi labākie konkursa darbi – gan tie, kas ieguva godalgotas vietas, gan tie, kuru autori saņēma atzinības rakstus.

Konkursā godalgotos darbus un Raiņa dzejoļus, kurus šie darbi ilustrē, varat skatīt šeit!

Konkursa PUĶU LODZIŅŠ laureātu darbi


Ojāra Vācieša Pārdaugavas balva 2013 OJĀRA VĀCIEŠA PĀRDAUGAVAS BALVA 2013

2013. gada Ojāra Vācieša Pārdaugavas balvas konkursā, kas 21. oktobrī norisinājās Ojāra Vācieša muzejā, piedalījās 21 skolēns no dažādām Pārdaugavas skolām – Āgenskalna Valsts ģimnāzijas, 14. vakara vidusskolas, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas, Rīgas Doma kora skolas, Rīgas mūzikas internātvidusskolas un Ziemeļvalstu ģimnāzijas.

Konkursa darbus vērtēja žūrija – Ronalds Briedis, Inese Meiere, Anita Vanaga, Baiba Siliniece, Evija Puriņa un Ieva Ķīse.

Galveno balvu ieguva Alise Miļūna no Ziemeļvalstu ģimnāzijas un Juta Ance Romberga no Āgenskalna Valsts ģimnāzijas.

Par veiksmīgiem radošiem meklējumiem žūrija atzīmēja arī Līvas Blūmas (Rīgas Doma kora skola) konkursa darbu, kā arī Anetes Zavadskas (Ziemeļvalstu ģimnāzija) radošos meklējumus dzejas žanrā.

Konkursā godalgotos darbus, lūdzu, lasiet šeit! Citēšanas gadījumā atsauce uz autoru un mājas lapu http://www.memorialiemuzeji.lv obligāta!

Alise Miļūna. Izkustinātā relikvija

Juta Ance Romberga. Kad Tev nākamreiz…


Laine Giluče. Pavasara dziesma TĀLAS NOSKAŅAS

Februāra sākumā Raiņa muzejs „Jasmuiža” izsludināja vizuālo darbu konkursu TĀLAS NOSKAŅAS. Konkurss tika rīkots, atzīmējot Raiņa dzejoļu krājuma „Tālas noskaņas zilā vakarā” 110. gadadienu un bērnu dzejoļu krājuma „Saulīte slimnīcā” 85. gadadienu. Konkursa uzdevums bija izveidot ilustrāciju brīvi izvēlētam Raiņa dzejolim no dzejoļu krājumiem – šī gada jubilāriem. Konkursā varēja piedalīties vispārizglītojošo skolu skolēni, vidējo speciālo mācību iestāžu vai mākslas skolu audzēkņi vecumā no 10 līdz 19 gadiem.

Tika iesūtīti 248 darbi, kurus izvērtēja konkursa žūrija: vizuālās mākslas skolotāja Marianna Abricka, māksliniece Vija Stupāne un mākslinieks Aivis Pīzelis. Darbi tika vērtēti divās vecuma grupās: no 10 līdz 14 gadiem un no 15 līdz 19 gadiem.

9. maijā Raiņa muzejā „Jasmuiža” notika konkursa laureātu apbalvošana un izstādes TĀLAS NOSKAŅAS atklāšana.

Konkursā godalgotos darbus un Raiņa dzejoļus, kurus šie darbi ilustrē, varat skatīt šeit!

Konkursa TĀLAS NOSKAŅAS laureātu darbiOjāra Vācieša Pārdaugavas prēmija OJĀRA VĀCIEŠA PĀRDAUGAVAS PRĒMIJA

Ceturto reizi Ojāra Vācieša muzejs sadarbībā ar Pārdaugavas izpilddirekciju organizēja Ojāra Vācieša Pārdaugavas prēmijas konkursu Pārdaugavas skolu 10.–12. klašu skolēniem.

Konkurss ir īpašs ar to, ka skolēni radošo darbu raksta Ojāra Vācieša muzejā, iedvesmojoties no šīs īpašās vides, kura saglabājusi Dzejnieka auru un viņa laika pēdas.

Radošie skolēni šogad pārsteidza ar interesantām atsaucēm uz Ojāra Vācieša dzeju, ar smalku Dzejnieka dzīves un laika izjūtu.

2012. gada Ojāra Vācieša Pārdaugavas prēmijas ieguvēju Adelīnas Jasmanes (Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 10.5 klase) un Alises Miļūnas (Ziemeļvalstu ģimnāzijas 11.a klase) darbus lasiet šeit. Lasīt vairāk »


Kokursa "Degoša sala" uzvarētājs DEGOŠA SALA

Šogad aprit 100 gadi kopš publicēts viens no rakstnieka Jāņa Akuratera populārākajiem darbiem – „Degoša sala”. Atzīmējot stāsta simtgadi, Jāņa Akuratera muzejs izsludināja konkursu Mākslas skolu un Bērnu un jauniešu centru audzēkņiem. Konkursa dalībniekiem bija jārada trīsdimensiju kompozīcija ar nosaukumu „Degoša sala”, kurā vizuāli interpretēts Jāņa Akuratera radītais tēls.

19. maijā, Muzeju nakts ietvaros, tika atklāta izstāde, kurā tika eksponēti konkursa pirmās kārtas uzvarētāju darbi. Tie bija: Georgs Pavlovskis, Marta Bāgante, Stefans Pavlovskis (Ķekavas Mākslas skola), autoru grupa: Jēkabs Berkmanis, Valters Gudrups (Ķekavas Mākslas skola), Anete Arenda (Ķekavas Mākslas skola), autoru grupa: Annija Tamane, Emīlija Briede, Roberta Paula Tomsone, Miks Veismanis, Reinis Burkevics, Kalvis Jurģelis, Matīss Gertsons (Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola) un autoru grupa: Mona Vītoliņa, Ilze Ābelniece (BJC „IK Auseklis”).

Par konkursa otrās kārtas uzvarētājiem, kuru darbs saņēma visvairāk Muzeju nakts apmeklētāju balsu, kļuva Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu grupa – Annija Tamane, Emīlija Briede, Roberta Paula Tomsone, Miks Veismanis, Reinis Burkevics, Kalvis Jurģelis, Matīss Gertsons un viņu veidotais darbs „3 gadi caur tumsību, 3 gadi caur jūrām, visbeidzot caur uguni, kuras liesmās „atspīd” sapņu meitene”.


Rainis studiju gados Pēterpilī, 1884.–1888. gads. RTMM 17545 PAR KO MAN NEIZNĀK DZEJA IZ MANĀM SIRDSSĀPĒM?

„Jasmuižu” mēdz dēvēt par Raiņa jaunu dienu zemi – tā viņam saistījās ar jaunības romantiku, iemīlēšanos, radošo iedvesmu, arī skumjām pārdomām, sevis un sava ceļa meklējumiem.

Pavasarī Raiņa muzejs „Jasmuiža” izsludināja radošo darbu konkursu PAR KO MAN NEIZNĀK DZEJA IZ MANĀM SIRDSSĀPĒM? 15 līdz 19 gadus veciem jauniešiem. Konkursa darbs varēja būt pētījums par Raiņa daiļrades, biogrāfijas vai ideju pasaules aspektiem, domraksts, literārs darbs (īsais stāsts, eseja, vēstule, luga vai dramatisks fragments utt.)

Galvenās balvas ieguva:

1. vieta – Kristers Zariņš (Rencēnu pamatskola) „Raiņa vientulība un modernās sabiedrības atsvešinātības globālā problēma”

2. vieta – Santa Taimiņa (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija) „Raiņa un mani ģimnāzijas gadu dzīvesceļa un dzīves vērtību meklējumi”

3. vieta – Līvis Lāma (Liepājas Valsts 1. ģimnāzija) „Vai maināmies uz augšu?”

Konkursā godalgotos darbus lasiet šeit! Lasīt vairāk »


Dace Sloka. Makets H. Ibsena lugai "Eijolfiņš" ATRASTS TULKOJUMĀ

No 22. februāra līdz 10. martam Jāņa Akuratera muzejā bija atvērta LMA Scenogrāfijas katedras studentu izstāde ATRASTS TULKOJUMĀ – vizuālo zīmju atklāsmes Henrika Ibsena, Knuta Hamsuna, Edgara Alana Po, Viljama Šekspīra un Morisa Māterlinka darbos.

Izstādē ar saviem darbiem piedalījās Rūdolfs Baltiņš, Sintija Jēkabsone, Marija Rozīte, Madara Lazdiņa, Dace Sloka un Valters Kristbergs.

Lai rosinātu interesi gan par teātra vēsturi, gan jauno scenogrāfu sniegumu, Jāņa Akuratera muzejs rīkoja īsrecenziju konkursu studentiem un skolēniem. Konkursa dalībniekiem bija jāapmeklē izstāde un par redzēto jāuzraksta īsrecenzija. Konkurss noslēdzās 21. martā.

Četras godalgotās recenzijas lasiet šeit! Lasīt vairāk »