Pasaku konkurss Literāro pasaku konkurss MANA PASAKA PAR…

Ūdeņi šalko un saule mirdz – –

Guļ zilgani zaļais krasts,

Visdaiļais visdziļāki dzelmē dus

Meklēts un neatrasts.

(J. Akuraters)

Gatavojoties īru rakstnieka Oskara Vailda 160. dzimšanas dienai, Jāņa Akuratera muzejs rīko skolēnu pasaku konkursu „MANA PASAKA PAR…”.

Oskara Vailda daiļrade bija tuva latviešu autoriem, īpaši Jānim Akurateram, kurš savulaik pirmais radīja Oskara Vailda lugas „Salome” tulkojumu latviešu valodā. Akuratera personīgajā bibliotēkā glabājas arī Oskara Vailda pasaka „Laimīgais princis”.

Konkursa uzdevuma varianti ir šādi:

  1. Iedvesmojoties no Oskara Vailda daiļrades, izmantojot viņa pasakās uzburto vidi un tēlus, uzrakstīt savu pasaku, Oskara Vailda pasakas variantu vai turpinājumu.
  2. Uzrakstīt pasaku, izmantojot Jāņa Akuratera, viņa meitas Laimas Akurateres vai sievas Marijas Akurateres dzīvesstāstu. Par pasakas varoņiem vai iedvesmas avotu var kļūt arī Akurateru ģimenes draugi, pat priekšmeti, stāsti un leģendas par tiem.
  3. Uzrakstīt savu Jāņa Akuratera „Klaidoņa pasaciņas” variantu.

Konkurss norit divās vecuma grupās:

1)      6. – 9. klases skolēni;

2)      10. – 12. klases skolēni.

Radošais darbs nedrīkst būt garāks par piecām A4 lappusēm datorrakstā (12 punktu burti, intervāls 1,5).

Darbi jāiesūta elektroniski līdz 2014. gada 1. maijam Jāņa Akuratera muzejam akuraters@memorialiemuzeji.lv vai akuratera.muz@inbox.lv, norādot: autora vārdu, uzvārdu; darba nosaukumu; skolu, klasi; dzīvesvietas adresi; telefona numuru; e- pasta adresi.

Konkursa dalībnieku darbus vērtēs Jāņa Akuratera muzeja izveidotā žūrijas komisija: rakstnieki Ieva Melgalve un Juris Zvirgzdiņš, Jāņa Akuratera muzeja vadītāja Ruta Cimdiņa, izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Maira Valtere un muzejpedagoģe Elvīra Bloma.

Galvenā balva uzvarētājam katrā vecuma grupā – ekskursija, ko piedāvā ceļojuma aģentūra JAUNI RAKURSI!

Pasākumu atbalsta Rakstnieku muzeju biedrība PILS, izdevniecības „Zvaigzne ABC”, „Pētergailis” un „Neputns”, firma „Fazer” u.c.

Konkursa laureātu darbi tiks publicēti Memoriālo muzeju apvienības mājas lapā http://www.memorialiemuzeji.lv

Papildus informācija pa tālr.: 67619934; 26912310 (Elvīra Bloma); 29451112 (Ruta Cimdiņa).


Vizuālo darbu konkurss PUĶU LODZIŅŠ Vizuālo darbu konkurss PUĶU LODZIŅŠ

Raiņa muzejs „Jasmuiža” izsludina vizuālo darbu konkursu PUĶU LODZIŅŠ, kas domāts bērniem no 5 līdz 11 gadu vecumam.

Konkurss tiek rīkots, atzīmējot Raiņa dzejoļu krājumu „Lellīte Lolīte”, „Puķu lodziņš” un „Vasaras princīši un princītes” 90. gadadienu.

Konkursa uzdevums ir izveidot ilustrāciju brīvi izvēlētam Raiņa dzejolim no minētajiem krājumiem.

Ilustrācijai jāatbilst šādiem nosacījumiem:

  • darba tehnika pēc dalībnieka izvēles (zīmējums, glezna, grafika);
  • darba formāts: A3 vai A4

Viens autors konkursā piedalās ar vienu darbu.

Konkursa organizatoriem ir tiesības konkursam iesniegtos darbus izmantot publikācijās un izstādēs. Darbi paliek organizatoru rīcībā un atpakaļ autoriem netiek izsniegti.

Darbu iesniegšanas termiņš ir 2014. gada 24. aprīlis (pasta zīmogs).

Darbs ar norādi „Vizuālo darbu konkursam PUĶU LODZIŅŠ iesniedzams, sūtot pa pastu. Adrese: Raiņa muzejs „Jasmuiža”, Aizkalne, Preiļu novads, LV 5305

Informācija uzziņai pa tālr. 29487589 (Solvita Brūvere) vai e-pastu: jasmuiza@memorialiemuzeji.lv

Konkursa balvu sponsori: keramiķi Edvīns Vincevičs, Raivo Andersons, SIA „Salang-P” un apgāds ZVAIGZNE ABC.

Konkursa nolikumu, lūdzu, lasiet šeit: Vizuālo darbu konkurss PUĶU LODZIŅŠ


Ojāra Vācieša Pārdaugavas balva 2013 OJĀRA VĀCIEŠA PĀRDAUGAVAS BALVA 2013

2013. gada Ojāra Vācieša Pārdaugavas balvas konkursā, kas 21. oktobrī norisinājās Ojāra Vācieša muzejā, piedalījās 21 skolēns no dažādām Pārdaugavas skolām – Āgenskalna Valsts ģimnāzijas, 14. vakara vidusskolas, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas, Rīgas Doma kora skolas, Rīgas mūzikas internātvidusskolas un Ziemeļvalstu ģimnāzijas.

Konkursa darbus vērtēja žūrija – Ronalds Briedis, Inese Meiere, Anita Vanaga, Baiba Siliniece, Evija Puriņa un Ieva Ķīse.

Galveno balvu ieguva Alise Miļūna no Ziemeļvalstu ģimnāzijas un Juta Ance Romberga no Āgenskalna Valsts ģimnāzijas.

Par veiksmīgiem radošiem meklējumiem žūrija atzīmēja arī Līvas Blūmas (Rīgas Doma kora skola) konkursa darbu, kā arī Anetes Zavadskas (Ziemeļvalstu ģimnāzija) radošos meklējumus dzejas žanrā.

Konkursā godalgotos darbus, lūdzu, lasiet šeit! Citēšanas gadījumā atsauce uz autoru un mājas lapu http://www.memorialiemuzeji.lv obligāta!

Alise Miļūna. Izkustinātā relikvija

Juta Ance Romberga. Kad Tev nākamreiz…


Laine Giluče. Pavasara dziesma TĀLAS NOSKAŅAS

Februāra sākumā Raiņa muzejs „Jasmuiža” izsludināja vizuālo darbu konkursu TĀLAS NOSKAŅAS. Konkurss tika rīkots, atzīmējot Raiņa dzejoļu krājuma „Tālas noskaņas zilā vakarā” 110. gadadienu un bērnu dzejoļu krājuma „Saulīte slimnīcā” 85. gadadienu. Konkursa uzdevums bija izveidot ilustrāciju brīvi izvēlētam Raiņa dzejolim no dzejoļu krājumiem – šī gada jubilāriem. Konkursā varēja piedalīties vispārizglītojošo skolu skolēni, vidējo speciālo mācību iestāžu vai mākslas skolu audzēkņi vecumā no 10 līdz 19 gadiem.

Tika iesūtīti 248 darbi, kurus izvērtēja konkursa žūrija: vizuālās mākslas skolotāja Marianna Abricka, māksliniece Vija Stupāne un mākslinieks Aivis Pīzelis. Darbi tika vērtēti divās vecuma grupās: no 10 līdz 14 gadiem un no 15 līdz 19 gadiem.

9. maijā Raiņa muzejā „Jasmuiža” notika konkursa laureātu apbalvošana un izstādes TĀLAS NOSKAŅAS atklāšana.

Konkursā godalgotos darbus un Raiņa dzejoļus, kurus šie darbi ilustrē, varat skatīt šeit!

Konkursa TĀLAS NOSKAŅAS laureātu darbiOjāra Vācieša Pārdaugavas prēmija OJĀRA VĀCIEŠA PĀRDAUGAVAS PRĒMIJA

Ceturto reizi Ojāra Vācieša muzejs sadarbībā ar Pārdaugavas izpilddirekciju organizēja Ojāra Vācieša Pārdaugavas prēmijas konkursu Pārdaugavas skolu 10.–12. klašu skolēniem.

Konkurss ir īpašs ar to, ka skolēni radošo darbu raksta Ojāra Vācieša muzejā, iedvesmojoties no šīs īpašās vides, kura saglabājusi Dzejnieka auru un viņa laika pēdas.

Radošie skolēni šogad pārsteidza ar interesantām atsaucēm uz Ojāra Vācieša dzeju, ar smalku Dzejnieka dzīves un laika izjūtu.

2012. gada Ojāra Vācieša Pārdaugavas prēmijas ieguvēju Adelīnas Jasmanes (Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 10.5 klase) un Alises Miļūnas (Ziemeļvalstu ģimnāzijas 11.a klase) darbus lasiet šeit. Lasīt vairāk »


Kokursa "Degoša sala" uzvarētājs DEGOŠA SALA

Šogad aprit 100 gadi kopš publicēts viens no rakstnieka Jāņa Akuratera populārākajiem darbiem – „Degoša sala”. Atzīmējot stāsta simtgadi, Jāņa Akuratera muzejs izsludināja konkursu Mākslas skolu un Bērnu un jauniešu centru audzēkņiem. Konkursa dalībniekiem bija jārada trīsdimensiju kompozīcija ar nosaukumu „Degoša sala”, kurā vizuāli interpretēts Jāņa Akuratera radītais tēls.

19. maijā, Muzeju nakts ietvaros, tika atklāta izstāde, kurā tika eksponēti konkursa pirmās kārtas uzvarētāju darbi. Tie bija: Georgs Pavlovskis, Marta Bāgante, Stefans Pavlovskis (Ķekavas Mākslas skola), autoru grupa: Jēkabs Berkmanis, Valters Gudrups (Ķekavas Mākslas skola), Anete Arenda (Ķekavas Mākslas skola), autoru grupa: Annija Tamane, Emīlija Briede, Roberta Paula Tomsone, Miks Veismanis, Reinis Burkevics, Kalvis Jurģelis, Matīss Gertsons (Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola) un autoru grupa: Mona Vītoliņa, Ilze Ābelniece (BJC „IK Auseklis”).

Par konkursa otrās kārtas uzvarētājiem, kuru darbs saņēma visvairāk Muzeju nakts apmeklētāju balsu, kļuva Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu grupa – Annija Tamane, Emīlija Briede, Roberta Paula Tomsone, Miks Veismanis, Reinis Burkevics, Kalvis Jurģelis, Matīss Gertsons un viņu veidotais darbs „3 gadi caur tumsību, 3 gadi caur jūrām, visbeidzot caur uguni, kuras liesmās „atspīd” sapņu meitene”.


Rainis studiju gados Pēterpilī, 1884.–1888. gads. RTMM 17545 PAR KO MAN NEIZNĀK DZEJA IZ MANĀM SIRDSSĀPĒM?

„Jasmuižu” mēdz dēvēt par Raiņa jaunu dienu zemi – tā viņam saistījās ar jaunības romantiku, iemīlēšanos, radošo iedvesmu, arī skumjām pārdomām, sevis un sava ceļa meklējumiem.

Pavasarī Raiņa muzejs „Jasmuiža” izsludināja radošo darbu konkursu PAR KO MAN NEIZNĀK DZEJA IZ MANĀM SIRDSSĀPĒM? 15 līdz 19 gadus veciem jauniešiem. Konkursa darbs varēja būt pētījums par Raiņa daiļrades, biogrāfijas vai ideju pasaules aspektiem, domraksts, literārs darbs (īsais stāsts, eseja, vēstule, luga vai dramatisks fragments utt.)

Galvenās balvas ieguva:

1. vieta – Kristers Zariņš (Rencēnu pamatskola) „Raiņa vientulība un modernās sabiedrības atsvešinātības globālā problēma”

2. vieta – Santa Taimiņa (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija) „Raiņa un mani ģimnāzijas gadu dzīvesceļa un dzīves vērtību meklējumi”

3. vieta – Līvis Lāma (Liepājas Valsts 1. ģimnāzija) „Vai maināmies uz augšu?”

Konkursā godalgotos darbus lasiet šeit! Lasīt vairāk »


Dace Sloka. Makets H. Ibsena lugai "Eijolfiņš" ATRASTS TULKOJUMĀ

No 22. februāra līdz 10. martam Jāņa Akuratera muzejā bija atvērta LMA Scenogrāfijas katedras studentu izstāde ATRASTS TULKOJUMĀ – vizuālo zīmju atklāsmes Henrika Ibsena, Knuta Hamsuna, Edgara Alana Po, Viljama Šekspīra un Morisa Māterlinka darbos.

Izstādē ar saviem darbiem piedalījās Rūdolfs Baltiņš, Sintija Jēkabsone, Marija Rozīte, Madara Lazdiņa, Dace Sloka un Valters Kristbergs.

Lai rosinātu interesi gan par teātra vēsturi, gan jauno scenogrāfu sniegumu, Jāņa Akuratera muzejs rīkoja īsrecenziju konkursu studentiem un skolēniem. Konkursa dalībniekiem bija jāapmeklē izstāde un par redzēto jāuzraksta īsrecenzija. Konkurss noslēdzās 21. martā.

Četras godalgotās recenzijas lasiet šeit! Lasīt vairāk »