Savējo sarunas par dzeju un dzīvi SAVĒJO SARUNAS PAR DZEJU UN DZĪVI

2015. gads

2016. gads


Latvijas gadu gredzeni lietartūrā LATVIJAS GADU GREDZENI LITERATŪRĀ

17.06.2015. Diskusija „Folklora un mūzika”. Piedalās Iveta Dukaļska, Jānis Elsbergs un Andris Ērglis. Vada Valdis Muktupāvels.

https://www.youtube.com/watch?v=lZZRklzVekY&list=PLxc2e81TLgVTn1QTEL_UU1et-tc4rM8eG&index=1

09.06.2015. Lekcija „Kā reklāma izmanto folkloru un folklorizējas pati”. Autore Dr. philol. Jolanta Stauga.

https://www.youtube.com/watch?v=f7u49MQeyTs&list=PLxc2e81TLgVTn1QTEL_UU1et-tc4rM8eG&index=1

20.05.2015. Diskusija „Pilsētas tēli un Rīgas reminiscences jaunākajā latviešu literatūrā”. Piedalās Ingus Barovskis un Austra Celmiņa-Ķeirāne. Vada Rūta Kārkliņa.

https://www.youtube.com/watch?v=uX1M5FrcjQQ&index=1&list=PLxc2e81TLgVTn1QTEL_UU1et-tc4rM8eG

12.05.2015. Lekcija „Imants Ziedonis – viens piliens Raiņa”. Autore Dr. philol. Ausma Cimdiņa.

https://www.youtube.com/watch?v=PyR4WcA3k7Q&list=PLxc2e81TLgVTn1QTEL_UU1et-tc4rM8eG&index=1

22.04.2015. Diskusija „Lietišķās mākslas estētika – latviskās zīmes ikdienā”. Piedalās Ingus Barovskis un Austra Celmiņa-Ķeirāne. Vada Rūta Kārkliņa.

https://www.youtube.com/watch?v=Kq5_2jvcUuk&index=1&list=PLxc2e81TLgVTn1QTEL_UU1et-tc4rM8eG

14.04.2015. Lekcija „Latviešu zīmju valoda”. Autore Dr. philol. Janīna Kursīte.

https://www.youtube.com/watch?v=C3obHZTYz54&list=PLxc2e81TLgVTn1QTEL_UU1et-tc4rM8eG&index=3

18.03.2015. Diskusija „Vai Aspazijas daiļrade ir nacionāla?”. Piedalās Inga Gaile un Lauma Mellēna-Bartkeviča. Vada Rita Meinerte.

https://www.youtube.com/watch?v=LTZTk8H6DRM&list=PLxc2e81TLgVTn1QTEL_UU1et-tc4rM8eG&index=1

10.03.2015. Lekcija „Latviešu stāsti latviešu teātrī”. Autore Dr. art. Līga Ulberte.

https://www.youtube.com/watch?v=QFRmt9a584E&list=PLxc2e81TLgVTn1QTEL_UU1et-tc4rM8eG&index=1

18.02.2015. Diskusija „21. gadsimta sieviete uz latviešu zemes”. Piedalās Evita Sniedze un Evija Veide. Vada Jānis Zālītis.

https://www.youtube.com/watch?v=gyanC1CyFEI&index=1&list=PLxc2e81TLgVTn1QTEL_UU1et-tc4rM8eG

10.02.2015.  Lekcija „Tie paši oši latviešu literatūrā”. Autore Dr. philol. Ieva Kalniņa.

https://www.youtube.com/watch?v=oyAY20yyPyg&list=PLxc2e81TLgVTn1QTEL_UU1et-tc4rM8eG&index=1

21.01.2015. Diskusija Padomju mitoloģija un teātrī”. Piedalās Zane Radzobe un Lelde Stumbre. Vada Ruta Cimdiņa.

https://www.youtube.com/watch?v=Qn88DO4DDpw&index=1&list=PLxc2e81TLgVTn1QTEL_UU1et-tc4rM8eG

13.01.2015. Lekcija „Dekada, kas nekad nenotika un Aleksandrs Čaks”. Autore Dr. philol. Silvija Radzobe.

https://www.youtube.com/watch?v=YlmakS67KtQ&list=PLxc2e81TLgVTn1QTEL_UU1et-tc4rM8eG&index=1

17.12.2014. Diskusija „Vai jaunākajā literatūrā ir moderni būt modernam”. Piedalās Kārlis Vērdiņš, Ivars Šteinbergs, Jānis Ozoliņš. Vada Maira Valtere.

https://www.youtube.com/watch?v=67iCfs3KdjA&list=PLxc2e81TLgVTn1QTEL_UU1et-tc4rM8eG&index=2

09.12.2015. Lekcija „Nemierīgie modernisti”. Autore Mag. philol. Sigita Kušnere.

https://www.youtube.com/watch?v=sBcEY5Udo8Y&list=PLxc2e81TLgVTn1QTEL_UU1et-tc4rM8eG&index=3

19.11.2014. Diskusija „Savējais starp svešiem, svešais starp savējiem – Andrejs Upīts”. Piedalās Inese Kaire un Arno Jundze. Vada Arnis Koroševskis.

https://www.youtube.com/watch?v=liP9HvqQXMI&list=PLxc2e81TLgVTn1QTEL_UU1et-tc4rM8eG&index=4

22.10.2014. Diskusija „Mazā cilvēka ikdienas varonība”. Piedalās Anna Auziņa un Jānis Joņevs. Vada Dace Dalbiņa. https://www.youtube.com/watch?v=H8ZdpLmHdyU&list=PLxc2e81TLgVTn1QTEL_UU1et-tc4rM8eG&index=5


Henriks Ibsens LATERNA MAGICA jeb „Kā es gribu izprast Ibsenu”

2015. gada 13. janvārī Jāņa Akuratera muzejā notika Henrika Ibsena lugai „Spoki” veltīts priekšlasījumu un diskusiju vakars.

„Biju pie Ibsena. Zem baltiem bērziem guļ šis milzis. Melns obelisks no Norvēģijas granīta un uz tā zeltā zīmēts vesers – vairāk nekā. Ir skaisti. Liela kapsēta pilsētas vidū… Kā es gribu izprast Ibsenu!…” – tā Jānis Akuraters, atrazdamies emigrācijā Norvēģijā, rakstīja sievai Marijai.

1912. gadā dzejnieks pārtulko Henrika Ibsena lugu „Brands”, 1913. gadā lieliski atdzejo „Pēru Gintu”, bet 1924. gadā „Troņa tīkotājus”. Jānis Akuraters stāvējis pie Nacionālā teātra šūpuļa. Aizvadītajā sezonā teātris iestudēja Henrika Ibsena lugu „Spoki” – tas ir lugas astoņpadsmitais iestudējums Latvijā, bet pirmais Nacionālajā teātrī.

Diskusijā par lugu un izrādi piedalījās izrādes režisors Mihails Kublinskis, aktieris Voldemārs Šoriņš, teātra vēsturniece Rita Melnace, Dr. art. Līga Ulberte, Dr. philol. Jānis Zālītis, Mag. theolog. Indulis Paičs un Dr. philos. Ella Buceniece. Diskusiju vadīja Ruta Cimdiņa.

Diskusijas videoierakstu varat noskatīties šeit: https://www.youtube.com/watch?v=ffbG_zZLpys


Grāmatu putni jeb Pārdaugavas stāstu medības GRĀMATU PUTNI JEB PĀRDAUGAVAS STĀSTU MEDĪBAS

Kopš 2014. gada 17. septembra katru otro otrdienu Jāņa Akuratera muzejā, O. Vācieša ielā 6a, norisinās nodarbības ciklā GRĀMATU PUTNI JEB PĀRDAUGAVAS STĀSTU MEDĪBAS.

Katrā nodarbībā kāds no rakstniekiem, literatūrzinātniekiem vai muzeja speciālistiem iepazīstina ar literāro vidi Pārdaugavā un Pārdaugavas tēlu literatūrā. Nodarbības paredzētas 8. – 12. klases skolēniem, studentiem, aicināti piedalīties arī citi interesenti. Nodarbības notiek bez maksas, ciklu atbalsta VKKF, izdevniecība „Neputns” un Rakstnieku muzeju biedrība PILS.

Visas nodarbības (izņemot praktisko nodarbību 2014. gada 28. oktobrī) tiek filmētas un ir pieejamas šeit:

https://www.youtube.com/channel/UCs9Y_d-BgWPMoZB5gHVFocw

https://www.facebook.com/pages/Gr%C4%81matu-putni-jeb-P%C4%81rdaugavas-st%C4%81stu-med%C4%ABbas/560510624075306

Lelde Stumbre par Andri Bergmani:

Hronists bez pases: https://www.youtube.com/watch?v=y_T0DltO78A

Bergmaņa atmiņu stāstījums: https://www.youtube.com/watch?v=25PrQbnJtvY&feature=youtu.be

Dzejnieki un alkoholisms: https://www.youtube.com/watch?v=L-JZQQ4MR1Y

„Kaza”, „Skapis” un meitu ģēģerisms: https://www.youtube.com/watch?v=JP4zjPSS2pM&feature=youtu.be


Latgaliešu kāzu tradīcijas un dziesmas LATGALIEŠU KĀZU TRADĪCIJAS UN DZIESMAS JASMUIŽĀ

Raiņa muzejs „Jasmuiža” piedāvā jaunu programmu un karaoke disku LATGALIEŠU KĀZU TRADĪCIJAS, KĀZU UN APDZIEDĀŠANĀS DZIESMAS.

Latgalei, latgaliešu valodai, kultūrai, folklorai un ļaudīm jau no bērnības bija īpaša nozīme Raiņa dzīvē. Daudzus gadus viņš bija saistīts ar Latgali, kur tēvs nomāja muižas un saimniekoja. Pastiprināta interese par tautas gara mantām Rainim veidojās tieši studiju gados. Folkloras materiāls vēlāk bagātīgi tiek izmantots viņa daiļradē. Studējot Pēterburgas universitātē, jaunais Rainis interesējās par latgaliešu folkloru. Jaunībā, uzturoties Latgalē, topošais dzejnieks vācis un no vietējām teicējām pierakstījis kāzu dziesmas un apdziedāšanās dziesmas, kā arī uzrakstījis apcerējumu par Višķu pagasta kāzu ieražām, kur aprakstīti rituāli, tradīcijas, izdarības latgaliešu kāzās 19. gadsimtā.

Raiņa muzejs „Jasmuiža” ir sagatavojis jaunu interaktīvu programmu „Latgaliešu kāzu tradīcijas, kāzu un apdziedāšanās dziesmas”, kura no 17. septembra tiek piedāvāta muzeja apmeklētājiem. Projekta ietvaros ir izveidots DVD disks ar trim latgaliešu kāzu dziesmām („Aizguoja sauļeite”, „Jau maņi vad”, „Aiz azara maļņi meži”) un 20 apdziedāšanās dziesmām karaoke versijā. Fonogrammas ierakstīja folkloras kopa „Rūtoj” un tās vadītāja Ilze Rožinska, diska karaoke versiju izveidoja Ivo Draudiņš.

Tā būs lieliska iespēja mēģināt dziedāt latgaliešu dziesmas, īpaši tiem, kuri neprot latgaliešu valodu, bet, atbraukuši uz Latgali, vēlas to dzirdēt un arī iemācīties kādu vārdu latgaliski. Jaunizveidotā programma sniegs ieskatu latgaliešu kāzu tradīcijās, ticējumos, dos iespēju apgūt latgaliešu vārdus, kā arī dziedāt kāzu un apdziedāšanās dziesmas. Karaoke disks tiks piedāvāts arī kāzu grupām, kuras apmeklē muzeju savā laulību dienā, kā arī to varēs izmantot ikviens muzeja apmeklētājs.

Projekts īstenots, pateicoties VKKF mērķprogrammai „Latvijas Valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2014”.

Neliels ieskats karaoke diskā: http://youtu.be/SYd9SCicWVA