Latgales keramiķa Ādama Kāpostiņa podiņu krāsns. RTMM 578233

21/07/2017

Viens no podniecības centriem Latgalē bija Puša, pie kura piederēja podnieki, kas dzīvoja Pušas ezera apkārtnē. Spilgtākais šī centra pārstāvis ir Ādams Kāpostiņš (1905–1987).

Ādama Kāpostiņa dzimtā puse ir Rēzeknes apriņķa Pušas ciema Loču sādža. Tēvs iztiku pamatā pelnīja ar podniecību, jo bija plaši pazīstams meistars.

Ādams Katiņu pagasta Ubagovas sādžas divgadīgo skolu apmeklēja tikai vienu ziemu, jo uzreiz uzņemts otrajā klasē (kā pats vēlāk uz krūzes rakstījis: „Skolā gājis līdz pusdienām vienā klasē, pēc pusdienām otrā.”). 1917. gadā viņš tēva vadībā uzsāka podnieka gaitas. 1959. gadā keramiķis sāka piedalīties izstādēs Latvijā un ārpus tās robežām. 1977. gadā viņam piešķirta Tautas daiļamata meistara kvalifikācija. Keramiķa darbi atrodas visos nozīmīgākajos Latvijas muzejos, daudzās privātkolekcijās.

“Jasmuižas” keramikas kolekcijā starp daudziem citiem Latgales māla meistariem Ādams Kāpostiņš ir bagātīgi pārstāvēts. Muzeja krājumā ir 144 viņa darinātie priekšmeti: krūzes, vāzes, sīkplastika, svilpaunieki, krājkases, pelnu trauki, puķu podi, eļļas trauki, pārinieki, pāroši, ķērnes, bļodas, zupas terīnes, roku mazgājamais trauks, svečturis, kā arī meistara darinātā unikālā podiņu krāsns.

2014. gada jūlijā Memoriālo muzeju apvienības un nevalstiskās organizācijas „Letonikas fonds” ekspedīcijas „Latgales tradicionālā kultūra un amatnieki” dalībnieki Pušas novada Pušā keramiķa Ādama Kāpostiņa mājā atrada viņa darināto podiņu krāsni. Māja ir avārijas stāvoklī, tāpēc ar keramiķa dēla Antona Kāpostiņa piekrišanu krāsns tika demontēta, un podiņi pārvesti uz Raiņa muzeju “Jasmuiža”. 2015. gada jūlijā tautas daiļamata meistars Vinsents Kūkojs krāsni uzmūrēja Jasmuižas keramikas ekspozīcijā.

Ādama Kāpostiņa podiņu krāsns ir unikāla ar to, ka tā ir vienīgā šāda veida keramiķa paša darinātu podiņu krāsns ne tikai Latgalē un Latvijā, bet, domājams, visā pasaulē.

 Solvita Brūvere, Raiņa un Aspazijas muzeja vadītājas vietniece

Ādama Kāpostiņa podiņu krāsns, 2015. gads. Vitālija Vinogradova foto

Ādama Kāpostiņa podiņu krāsns, 2015. gads. Vitālija Vinogradova fotoĀdama Kāpostiņa podiņu krāsns, 2015. gads. Vitālija Vinogradova fotoĀdama Kāpostiņa podiņu krāsns, 2015. gads. Vitālija Vinogradova fotoĀdama Kāpstiņa podiņu krāsns, 2015. gads. Vitālija Vinogradova foto