„PŪT, VĒJIŅI!” – 100

24/10/2013

1913. gadā, atrazdamies Šveices trimdā, Rainis sacerēja vienu no savām personiskākajām lugām – „Pūt, vējiņi!”. Šogad septembra beigās Raiņa un Aspazijas vasarnīcā notika lugas simtgadei veltīta konference, kurā piedalījās Raiņa un Aspazijas muzeja, Latvijas Universitātes un Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieki.

Nolasītie referāti ļāva ieskatīties dzejnieka arhīva materiālu un personiskās bibliotēkas noslēpumos (Mag. art. Astrīda Cīrule), meklēja paralēles starp Raiņa un Aspazijas drāmu tēliem (Mag. philol. Ināra Andžāne), pētīja blakustekstu un personvārdu problēmas (Dr. philol. Ieva Kalniņa, Dr. philol. Jānis Zālītis), kā arī aplūkoja lugas nenotikušo kinoversiju, ko bija iecerēts realizēt 20. gs. 30. gados (Dr. philol. Gundega Grīnuma).

Ieskatam piedāvājam Ināras Andžānes referātu „Aspazijas Zeltīte un Raiņa Baiba” un Jāņa Zalīša referātu „Personvārdi Raiņa lugā „Pūt, vējiņi!””.

Citēšanas gadījumā atsauce uz autoru un mājas lapu http://www.memorialiemuzeji.lv obligāta!

Ināra Andžāne. Aspazijas Zeltīte un Raiņa Baiba

Jānis Zālītis. Personvārdi Raiņa lugā “Pūt, vējiņi!”

Pūt, vējiņi - 100

Pūt, vējiņi - 100