Aleksandra Čaka gadagrāmata 2007

17/10/2011

Sastādītāja Andra Konste

Māksliniece Aiva Šteina

Pils, 2007.

Cena (EUR/LVL): 1,00/0,70

Grāmata nopērkama visos Memoriālo muzeju apvienības muzejos, kā arī MMA administrācijā, Rīgā, Stabu ielā 18.

„Aleksandra Čaka gadagrāmatas” ceturtā laidienā saglabāti iepriekšējo krājumu pamatprincipi. Valdis Rūmnieks turpinājis pētījumu “Aleksandrs Čaks un trimdas literatūra: publikācijas un vērtējumi”, šoreiz aplūkojot 20. gs. 80. gados rakstīto. Gadagrāmatā iekļauta 1985. gadā žurnālā „Jaunā Gaita” iespiestā Rolfa Ekmaņa apcere „Mēģinājums pietuvoties brīnišķajam, netveramajam putnam: piezīmes par Latvijas čakologu devumu”.

Turpinās Māras Izvestnijas sagatavotā Aleksandra Čaka bibliogrāfija (1940, jūlijs – 1949), noslēdzas Raimonda Brieža sakārtotā Aleksandra Čaka dzejas atskaņu vārdnīca.

Antra Medne publicēšanai sagatavojusi arhīva materiālu par dzejnieka darbību Padomju Krievijā 1920.–1921. gadā; Gundega Saulīte, iepazīstinot ar ierakstiem Grēviņu ģimenes viesu grāmatā, sniedz ieskatu Čaka un viņa laikabiedru saskarsmēs. Pāvils Šēnhofs rakstījis par Čaka personības un dzejas refleksijām savā daiļradē.

Aleksandra Čaka daiļrades pētījumiem veltīti Ievas Birnbaumas (par kino valodas un tēla klātesamību Čaka dzejā un prozā), Ritas Meinertes (par imažinisma iezīmēm krājumā „Iedomu spoguļi”) raksti, Ingmāra Balode analizējusi „vienkāršā cilvēka” tēlu latvieša Aleksandra Čaka un poļa Juliana Tuvima 20. gs. 20.–30. gadu dzejā.

Gadagrāmata izdota ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Rīgas domes Kultūras departamenta finansiālu atbalstu.

Aleksandra Čaka gadagrāmata 2007

Aleksandra Čaka gadagrāmata 2007