ANDREJA UPĪŠA SMAIDOŠĀS LAPAS

04/07/2014

2013. gada nogalē Andreja Upīša memoriālajā muzejā notika zinātniska konference ANDREJA UPĪŠA SMAIDOŠĀS LAPAS.

Latvijas Nacionālajā teātrī iestudētā izrāde „…bagātā kundze…”, kas veidota pēc Andreja Upīša romāna „Smaidoša lapa” motīviem Ināras Sluckas režijā, aktualizēja nepieciešamību un pētnieku vēlmi izvērtēt A. Upīša devumu no mūsdienu literatūrzinātnes skatupunkta, jo pagājuši jau vairāk nekā desmit gadi kopš A. Upīša 125. dzimšanas dienai veltītās konferences un vienīgā literatūrzinātnisku rakstu krājuma iznākšanas, kurā A. Upīša personība un literārais mantojums aplūkots postpadomju pētnieciskajā telpā. Tāpēc konferences organizētāji nolēma, ka pienācis brīdis atskatīties tieši uz Andreja Upīša „smaidošajām lapām” – mazāk aplūkoto un apzināto vai arī alternatīvi un inovatīvi interpretējamo rakstnieka daiļrades šķautni.

Konferencē referēja Ieva Kalniņa, Līga Ulberte, Ieva Rodiņa, Anastasija Orehova, Viesturs Vecgrāvis un Arnis Koroševskis.

Šeit piedāvājam ieskatu konferencē: Ievas Rodiņas referātu „Andreja Upīša komēdija „Apburtais loks”: vienas lugas divas interpretācijas Eduarda Smiļģa režijā (1929 un 1953)” un Arņa Koroševska priekšlasījumu „Andreja Upīša modernais eksperiments: romāns „Smaidoša lapa””.

Citēšanas gadījumā atsauce uz autoru un mājas lapu http://www.memorialiemuzeji.lv obligāta!

Ieva Rodiņa. Andreja Upīša komēdija „Apburtais loks”: vienas lugas divas interpretācijas Eduarda Smiļģa režijā (1929 un 1953)

Arnis Koroševskis. Andreja Upīša modernais eksperiments: romāns „Smaidoša lapa”

ANDREJA UPĪŠA SMAIDOŠĀS LAPAS

ANDREJA UPĪŠA SMAIDOŠĀS LAPAS