Andris Kolbergs. Dienasgrāmata

17/10/2011

Mākslinieks Kaspars Perskis

Pils, 2010.

Cena (EUR/LVL): 8/5,00

Grāmata nopērkama visos Memoriālo muzeju apvienības muzejos, kā arī MMA administrācijā, Rīgā, Stabu ielā 18.

Objektīvais + subjektīvais, subjektīvais + objektīvais. No saskaitāmo kārtības summa (rezultāts, vērtība) nemainās.

Dienasgrāmata. Memuāri. Šis literatūras žanrs determinē abu iepriekš minēto „saskaitāmo” klātesamību, kas nosaka summas jeb rezultāta vērtību.

Andra Kolberga „Dienasgrāmata”, apvienojot gan objektīvā fakta realitāti, gan rakstnieka rakstura noteikto subjektivitāti, ir vērtība, ko sauc par laikmeta liecību, laikmeta dokumentu, šajā konkrētajā gadījumā varētu teikt – laikmeta pazinēja, liecinieka liecību.

„Dienasgrāmata” aptver laiku no pagājušā gadsimta 30. gadiem (un pat vēl krietni senāk, ja izsekojam Kolbergu ciltskokam) un iesniedzas 21. gadsimta pirmajā desmitgadē, šodienas aktualitātēs. Rakstnieks sev raksturīgajā stāstījuma kvalitātē un valodas raitumā, nebaidīdamies no detaļām un konkrētības, kolorīti atklāj gan padomju pilsoņu dzīves ikdienu un šī laika reālijas, gan Trešās atmodas peripetijas un atjaunotās Latvijas ļaužu dzīvi un sadzīvi.

Šī grāmata ir nepastarpināts un skaidrs rakstnieka paudums par laikmetu un vienlaikus – būtisks un kvalitatīvs pienesums latviešu prozā.

Grāmata nākusi klajā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.

Andris Kolbergs. Dienasgrāmata

Andris Kolbergs. Dienasgrāmata