Bruno Saulītis. Mākoņu kumeļi: dzejoļi (1942–1946)

17/10/2011

Mākslinieks Bruno Roze

Pils, 2002.

Cena (EUR/LVL): 1,00/0,50

Grāmata nopērkama visos Memoriālo muzeju apvienības muzejos, kā arī MMA administrācijā, Rīgā, Stabu ielā 18.

Bruno Saulīša (1922–1970) dzejoļu krājuma „Mākoņu kumeļi” titullapā lasāms, ka šie dzejoļi rakstīti laikā no 1942. līdz 1946. gadam. Tikai daži no tiem bijuši publicēti četrdesmito gadu periodikā, un lasītājiem paveras iespēja iepazīt pilnīgi jaunu, līdz šim noklusētu lappusi dzejnieka radošajā gaitā – viņa otro dzejoļu krājumu.

„Mākoņu kumeļu” dzeja ir dzīva, tajā dzejnieks iešifrējis savas divdesmitgadnieka izjūtas un pārdzīvojumus. Te ir neziņas un sāpju noskaņām piepildīti dzejoļi, kuros zaudējuma brūces kā pavasara lietus veldzē jaunības vitalitāte. Patiesībā tā ir liriska dienasgrāmata, vienlaikus poētiski šifrēta un cilvēciski atkailināta. Dzejas formā jaušama stingra klasiska skola, mērķtiecīgas un rezultatīvas formas studijas.

Krājums tika laists klajā Bruno Saulīša 80 gadu dzimšanas dienā, vairāk nekā pusgadsimtu pēc tīšas vai netīšas dzejoļu „nozaudēšanas” un, domājams, atgādinās par autora un visas viņa paaudzes samežģītajiem likteņiem, par nepieciešamību sekmīgai „padomju dzejnieka” karjerai ziedot jaunībā sasniegto un padarīto.

Grāmata izdota ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Aijas Počas finansiālu atbalstu.