Egons Līvs. Darbi: 1973–1980

17/10/2011

Sastādītāji: Edīte Gūtmane, Ēriks Hānbergs

Mākslinieks Ojārs Pētersons

Pils, 2006.

Cena (EUR/LVL): 2,00/1,00

Grāmata nopērkama visos Memoriālo muzeju apvienības muzejos, kā arī MMA administrācijā, Rīgā, Stabu ielā 18.

 

Egona Līva četrsējumu rakstu kopojuma „Darbi” 3. sējumā iekļauti rakstnieka darbi, kas tapuši laikā no 1973. līdz 1980. gadam: kinostāsts „Tandēms”, kinoscenārijs „Uguns celmā” (pēc tā uzņemta kinofilma „Lielā Jaungada nakts”), stāsti „Viena diena uz labās, mīļās zemītes”, „Nakts bez putniem” (stāsts kļuva par pamatu tāda paša nosaukuma filmai) u.c.; apraksti, raksti un runas, intervijas ar E. Līvu. Ievērojama vieta ierādīta rakstnieka vēstulēm un dienasgrāmatai, kura lasītājam paver iespēju ielūkoties tipiskā t.s. stagnācijas gadu parādībā – atšķirībās starp intervijās un rakstos pausto un dienasgrāmatai uzticēto.

Ievadapceri uzrakstījis prozaiķis Ēriks Kūlis, bet sējumu noslēdz literatūrzinātnieka Ilgoņa Bērsona sagatavotā rakstnieka literārā biogrāfija „Egona gadi”. Izdevumu papildina personu rādītājs un fotoattēlu kopa.

Grāmata izdota ar Liepājas pilsētas Domes, Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas akciju sabiedrības „Liepājas osta LM” un Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes finansiālu atbalstu.

Egons Līvs. Darbi: 1973–1980

Egons Līvs. Darbi: 1973–1980