LATVIJAS GADU GREDZENI LITERATŪRĀ

16/01/2015

17.06.2015. Diskusija „Folklora un mūzika”. Piedalās Iveta Dukaļska, Jānis Elsbergs un Andris Ērglis. Vada Valdis Muktupāvels.

https://www.youtube.com/watch?v=lZZRklzVekY&list=PLxc2e81TLgVTn1QTEL_UU1et-tc4rM8eG&index=1

09.06.2015. Lekcija „Kā reklāma izmanto folkloru un folklorizējas pati”. Autore Dr. philol. Jolanta Stauga.

https://www.youtube.com/watch?v=f7u49MQeyTs&list=PLxc2e81TLgVTn1QTEL_UU1et-tc4rM8eG&index=1

20.05.2015. Diskusija „Pilsētas tēli un Rīgas reminiscences jaunākajā latviešu literatūrā”. Piedalās Ingus Barovskis un Austra Celmiņa-Ķeirāne. Vada Rūta Kārkliņa.

https://www.youtube.com/watch?v=uX1M5FrcjQQ&index=1&list=PLxc2e81TLgVTn1QTEL_UU1et-tc4rM8eG

12.05.2015. Lekcija „Imants Ziedonis – viens piliens Raiņa”. Autore Dr. philol. Ausma Cimdiņa.

https://www.youtube.com/watch?v=PyR4WcA3k7Q&list=PLxc2e81TLgVTn1QTEL_UU1et-tc4rM8eG&index=1

22.04.2015. Diskusija „Lietišķās mākslas estētika – latviskās zīmes ikdienā”. Piedalās Ingus Barovskis un Austra Celmiņa-Ķeirāne. Vada Rūta Kārkliņa.

https://www.youtube.com/watch?v=Kq5_2jvcUuk&index=1&list=PLxc2e81TLgVTn1QTEL_UU1et-tc4rM8eG

14.04.2015. Lekcija „Latviešu zīmju valoda”. Autore Dr. philol. Janīna Kursīte.

https://www.youtube.com/watch?v=C3obHZTYz54&list=PLxc2e81TLgVTn1QTEL_UU1et-tc4rM8eG&index=3

18.03.2015. Diskusija „Vai Aspazijas daiļrade ir nacionāla?”. Piedalās Inga Gaile un Lauma Mellēna-Bartkeviča. Vada Rita Meinerte.

https://www.youtube.com/watch?v=LTZTk8H6DRM&list=PLxc2e81TLgVTn1QTEL_UU1et-tc4rM8eG&index=1

10.03.2015. Lekcija „Latviešu stāsti latviešu teātrī”. Autore Dr. art. Līga Ulberte.

https://www.youtube.com/watch?v=QFRmt9a584E&list=PLxc2e81TLgVTn1QTEL_UU1et-tc4rM8eG&index=1

18.02.2015. Diskusija „21. gadsimta sieviete uz latviešu zemes”. Piedalās Evita Sniedze un Evija Veide. Vada Jānis Zālītis.

https://www.youtube.com/watch?v=gyanC1CyFEI&index=1&list=PLxc2e81TLgVTn1QTEL_UU1et-tc4rM8eG

10.02.2015.  Lekcija „Tie paši oši latviešu literatūrā”. Autore Dr. philol. Ieva Kalniņa.

https://www.youtube.com/watch?v=oyAY20yyPyg&list=PLxc2e81TLgVTn1QTEL_UU1et-tc4rM8eG&index=1

21.01.2015. Diskusija Padomju mitoloģija un teātrī”. Piedalās Zane Radzobe un Lelde Stumbre. Vada Ruta Cimdiņa.

https://www.youtube.com/watch?v=Qn88DO4DDpw&index=1&list=PLxc2e81TLgVTn1QTEL_UU1et-tc4rM8eG

13.01.2015. Lekcija „Dekada, kas nekad nenotika un Aleksandrs Čaks”. Autore Dr. philol. Silvija Radzobe.

https://www.youtube.com/watch?v=YlmakS67KtQ&list=PLxc2e81TLgVTn1QTEL_UU1et-tc4rM8eG&index=1

17.12.2014. Diskusija „Vai jaunākajā literatūrā ir moderni būt modernam”. Piedalās Kārlis Vērdiņš, Ivars Šteinbergs, Jānis Ozoliņš. Vada Maira Valtere.

https://www.youtube.com/watch?v=67iCfs3KdjA&list=PLxc2e81TLgVTn1QTEL_UU1et-tc4rM8eG&index=2

09.12.2015. Lekcija „Nemierīgie modernisti”. Autore Mag. philol. Sigita Kušnere.

https://www.youtube.com/watch?v=sBcEY5Udo8Y&list=PLxc2e81TLgVTn1QTEL_UU1et-tc4rM8eG&index=3

19.11.2014. Diskusija „Savējais starp svešiem, svešais starp savējiem – Andrejs Upīts”. Piedalās Inese Kaire un Arno Jundze. Vada Arnis Koroševskis.

https://www.youtube.com/watch?v=liP9HvqQXMI&list=PLxc2e81TLgVTn1QTEL_UU1et-tc4rM8eG&index=4

22.10.2014. Diskusija „Mazā cilvēka ikdienas varonība”. Piedalās Anna Auziņa un Jānis Joņevs. Vada Dace Dalbiņa. https://www.youtube.com/watch?v=H8ZdpLmHdyU&list=PLxc2e81TLgVTn1QTEL_UU1et-tc4rM8eG&index=5

Latvijas gadu gredzeni lietartūrā

Latvijas gadu gredzeni lietartūrā