Zane Gailīte. Laika sijātas skaņas. Liepāja

01/03/2012

Māksliniece Gita Treice

Pils, 2012.

Cena (EUR/LVL): 10,00/7,00

Grāmata nopērkama visos Memoriālo muzeju apvienības muzejos, kā arī MMA administrācijā, Rīgā, Stabu ielā 18.

Grāmata ir piesātināts un bagātīgs vēstījums par to, kā attīstījusies un nobriedusi mūzikas dzīve Liepājā no 16. līdz 21. gadsimtam.

Viss sanāk kopā un veidojas pamazām. „Ir vajadzīgs uzkrājums,” – tā 2001. gada vasarā teic ilggadējs Liepājas mūzikas vidusskolas skolotājs un direktors Valdis Vikmanis, kurš, brīnišķo bērnības un sapņu zemi Rūjienu pret Liepāju iemainījis, palika rosīgs šejienes mūzikas lauka kopējs vairāk nekā 70 gadu garumā.

No nenosakāmas senatnes nāk Liepājas mūzika un muzicēšana Liepājā.

Jau 1508. gadā pastāvējusi Liepājas Sv. Annas baznīca. Baznīca un skola ir jo cieši saistītas lietas, un mūzika – abās nepieciešama, apgūstama un kopjama. Varbūt īstenas muzicēšanas sākums ir 1625. gada 18. marts, kad Kurzemes hercogs Frīdrihs Grobiņas pilī Liepājai piešķīris pilsētas privilēģijas un statusu?

Liepājas mūzikas dzīve, muzicēšana un kultūras dzīve kopumā vienmēr iezīmējusi šo pilsētu kā Latvijas kultūras dzīves kontekstā īpašu. Liepājā dibināta pirmā Filharmonijas biedrība visā Baltijas reģionā (1881), te pastāvējusi sava opera un dramatiskais teātris, Tautas konservatorija, daudzas privātas mūzikas skolas, vēlāk, no 1944. gada, – vislielākā mūzikas vidusskola Latvijā.

Liepājas Simfoniskais orķestris – vecākais simfoniskais orķestris Baltijas valstīs – ir stabila, vispārēju atzinību ieguvusi mākslinieciska vienība. Vairāk nekā simts gadu laikā orķestra skanējums izaudzis līdz atpazīstamai, klasiskai un neapstrīdamai vērtībai.

Pilsēta, „kurā piedzimst vējš”, nav iedomājama bez „Liepājas dzintara” un latviešu rokmūzikas tradīcijām, kas sakņojas tieši Liepājā.

Grāmata tapusi, apkopojot un analizējot daudzos avotos izkaisīto vārdisko un vizuālo informāciju (LVVA, Liepājas muzejs, Liepājas Novada arhīvs, Mūzikas vidusskolas arhīvs, Rakstniecības, teātra un mūzikas kolekciju krātuves materiāli, vietējie un reģionālie laikraksti vācu un latviešu valodā), un sarunās ar laikmeta norišu lieciniekiem.

Grāmata izdota ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.

Zane Gailīte. Laika sijātas skaņas. Liepāja

Zane Gailīte. Laika sijātas skaņas. Liepāja