Raiņa māja 2 IZMAIŅAS MEMORIĀLO MUZEJU APVIENĪBAS MUZEJU DARBA LAIKĀ VASARĀ

Lai nodrošinātu MMA muzeju pieejamību apmeklētājiem 2019. gada vasaras sezonā, sekojošajiem muzejiem būs šādas izmaiņas darba laikā:

 • Jāņa Akuratera muzejam: no 1. jūnija līdz 31. augustam darba laiks: 11.00–18.00, trešdienās 12.00–19.00, slēgts – svētdienās, pirmdienās;
 • Krišjāņa Barona muzejam: no 1. jūnija līdz 31. augustam darba laiks: 11.00–18.00, trešdienās 13.00–19.00, slēgts – pirmdienās, otrdienās;
 • Raiņa un Aspazijas mājai: no 1. jūnija līdz 31. augustam darba laiks: 10.00–17.00, trešdienās 12.00–19.00, slēgts – svētdienās, pirmdienās;
 • Raiņa un Aspazijas vasarnīcai: no 1. jūnija līdz 31. augustam darba laiks: 10.00–17.00, trešdienās 12.00–19.00, slēgts – svētdienās, pirmdienās;
 • Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejam: no 1. jūnija līdz 31. augustam darba laiks: 11.00–18.00, trešdienās 11.00–19.00, slēgts – pirmdienās, otrdienās;
 • Ojāra Vācieša muzejam: no 1. jūnija līdz 31. augustam darba laiks: 10.00–17.00, trešdienās 12.00–19.00, slēgts – svētdienās, pirmdienās;
 • Andreja Upīša memoriālajam muzejam: no 1. jūnija līdz 31. augustam darba laiks: 10.00–17.00, trešdienās 12.00–19.00, slēgts – svētdienās, pirmdienās.

Gaidīsim ciemos!

 


Rozentāļa muzejs IZMAIŅAS MUZEJU DARBA LAIKOS

Saistībā ar Latvijas Muzeju biedrības Gada balvas 2019 pasniegšanu piektdien, 24. maijā, Raiņa muzejs “Tadenava” (Dunavas pagasts, Jēkabpils novads), Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejs (Alberta iela 12–9, Rīga), kā arī Ojāra Vācieša muzejs (Ojāra Vācieša iela 19, Rīga) ir apmeklētājiem slēgti.

Visi muzeji jūs gaidīs atkal ciemos jau sestdien, 25. maijā.


Vācietis un cenzūra IZSTĀDE “VĀCIETIS UN/ PRET CENZŪRA” OJĀRA VĀCIEŠA MUZEJĀ

Muzeju nakts ietvaros Ojāra Vācieša muzejā (Ojāra Vācieša iela 19, Rīga) tika atklāta ekspresizstāde “Vācietis un/pret cenzūra”. Izstāde bija plānota tikai vienam vakaram, bet pēc labajām atsauksmēm un apmeklētāju aicinājuma tā vēl kādu laiku būs aplūkojama.

Kā varas funkcionāri Padomju laikos mēdza apsaukāt Ojāru Vācieti? Kā Vācietis iestājās pret Līgo svētku aizliegumu? Par ko viņam nācās rakstīt paskaidrojumu, un kāda loma šajā stāstā Solžeņicinam? Kā tapa Bulgakova “Meistars un Margarita” tulkojums?

Vairāk informācijas: Speciālists Mārtiņš Bērziņš
+ 371 67619905, + 371 67614015; martins.berzins@memorialiemuzeji.lv

Foto un videomateriāli var tikt publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.


Baltica “KAROGA STĀSTS” KR. BARONA MUZEJĀ

Ir sācies festivālu gadalaiks. Arī folkloras draugi šovasar satiksies festivālā “Baltica” Igaunijā. Bet pie mums, Kr. Barona muzejā (Krišjāņa Barona iela 3–5, Rīga), joprojām aplūkojama izstāde “Astoņas baltas dienas”. Tā atsauc atmiņā laiku pirms vairāk nekā 30 gadiem, kad Latvijā pirmoreiz izskanēja “Balticas” sauciens – dūdās, balsīs un sirdīs. Toreiz daudz kas notika pirmoreiz. Un turpinās.

Starptautiskais folkloras festivāls “Baltica” ir nozīmīgs notikums Baltijas kultūras telpā. 1988. gadā folkloras festivāls pirmo reizi norisinājās Latvijā. Atmodas jeb dziesmotās revolūcijas garīgo spēku sevī nesa senās dziesmas, kuru godā celšana bija tieši folkloras kopu misija un gods.

Ar “Balticas” stāstiem aicinām dalīties arī jūs. Pirmā tikšanās vēl šomēnes – 29. maijā plkst. 18.00 Kr. Barona muzejā. “Karoga stāstu” līdzēs izstāstīt Liena Teterovska un tautas tradīciju kopa “Budēļi”.

Atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonds, Memoriālo muzeju apvienība.

Vairāk informācijas:

Muzeja vadītāja Rūta Kārkliņa

+371 67284265; +371 29120216; ruta.karklina@memorialiemuzeji.lv

Atklāšanas pasākumā foto un videomateriāli var tikt publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.


Monta Kroma Re DZEJAS KRĀJUMS “MONTA KROMA: RE” IEGŪSTAMS ARĪ RAIŅA UN ASPAZIJAS MĀJĀ

Interneta žurnāls Punctum, trešo festivālu veltot spilgtajai latviešu modernisma dzejniecei Montai Kromai, laidis klajā dzejas grāmatu Monta Kroma. Re:. Īpaši šim izdevumam, iedvesmojoties no Kromas tekstiem, savus dzejoļus radījuši 23 mūsdienu dzejnieki. Grāmata ir iegādājama Punctum festivāla pasākumos, kā arī Raiņa un Aspazijas mājā. Tās cena – 5 eiro. Grāmatas Monta Kroma. Re: dizaina autors ir Aleksejs Muraško.

Grāmatas prezentācija notiks 24. maijā pulksten 19.00 Raiņa un Aspazijas mājā (Baznīcas ielā 30) pasākuma Montas nakts ietvaros. Festivāla programma pieejama šeit.

Dzejas krājuma Monta Kroma. Re: sastādītāja ir Elvīra Bloma, autori: Monta Kroma, Kārlis Vērdiņš, Juris Kronbergs, Ronalds Briedis, Inese Zandere, Ingmāra Balode, Arvis Viguls, Inga Gaile, Liāna Langa, Raimonds Ķirķis, Katrīna Rudzīte, Marija Luīze Meļķe, Edvīns Raups, Ivars Šteinbergs, Rūta Mežavilka, Semjons Haņins, Pēteris Draguns, Anna Belkovska, Ilmārs Šlāpins, Aivars Madris, Lote Vilma Vītiņa, Einārs Pelšs, Eduards Aivars un Elvīra Bloma. Grāmatu papildina dzejnieces un filoloģijas doktores Annas Auziņas pēcvārds.

Atklāšanas pasākumā foto un videomateriāli var tikt publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.


Afiša 2 JĀŅA VĀDONA KRĀJUMA “KLUSUMA FORMA” ATVĒRŠANA OJĀRA VĀCIEŠA MUZEJĀ

Jānis Vādons, KLUSUMA FORMA. Pētergailis, 2019.

Red. Artis Ostups

28. maijā plkst. 18.00 Ojāra Vācieša muzejā (Ojāra Vācieša ielā 19) notiks krājuma “Klusuma forma” atvēršana.
Piedalās redaktors Artis Ostups un dzejniece Daina Sirmā.

Dzejas krājums „Klusuma forma” ir dzejnieka Jāņa Vādona trešā grāmata pēc 2011. gadā iznākušā krājuma „Virve” un 2014. gada krājuma “Pagaidām iesāpas elpa”. Jaunajā krājumā iekļauti 2014.–2018. gadā sarakstītie dzejoļi, kas no vienas puses ļauj atpazīt J. Vādonam svarīgo tēmu turpinājumu, bet no otras – arī vairākas izmaiņas autora poētikā. Pēc rūpīgas dzejoļu atlases kompaktā grāmatas struktūra veidota trīs daļās. Ievērojamu grāmatas daļu veido cikli, kuros ir 4 līdz pat 14 dzejoļi, kļūstot par būtisku grāmatas saistvielu ne tikai krājuma organizācijas ziņā, bet mērķtiecīgi veidojot un izvēršot saturu un nozīmes, ar kurām autors strādā. Viena no nozīmīgākajām jaunajām tēmām ir attiecības ar bērnu. J. Vādons turpina t.s. stāstošās dzejas stilu. J. Vādona dzeja kļuvusi atvērtāka, tiešāka, taču joprojām viņu interesē noslēpums. Būtiska tēlainības daļu veidota saistībā ar glezniecību. Un nozīmīgs, daudzveidīgs krājumā ir klusums. Tāpat joprojām būtisks J. Vādona dzejā ir sievietes tēls. Dzejā ieskanas arī privātāki motīvi; tiešu un netiešu sasauksmju ar laikmeta un mūsdienu cilvēka aprisēm nav daudz; drīzāk meklējumi ir vispārīgās telplaika teritorijās.

Artis Ostups par krājumu “Klusuma forma”:

Jāņa Vādona jaunajā dzejoļu krājumā domāšanai ir īpašs raksturs. Tā ir tik nosvērta,

precīza un ietilpīga, ka jārunā par metodisku nodošanos kontemplāciai. Vienlaikus

Jāņa dzeja, kā man šķiet, ietver arī apziņu par poētiskās valodas robežām, kas

mūsdienu literatūrā kļūst par arvien retāku parādību. Un šī apziņa viņa darbu vērš

godīgu attiecībā pret cildeno ainavā, sāpīgo atmiņā un neizsakāmo tēlā.

Jānis Vādons (1979) ir dzejnieks un atdzejotājs, dzimis Kuldīgā, piedalījies Amandas Aizpurietes vadītajā Literārās akadēmijas dzejas meistardarbnīcā. Viens no dzejniekiem, kura dzeja savulaik visvairāk iespaidojusi Jāņa Vādona poētisko pasauli, ir Ojārs Vācietis. Literatūru viņš uztver kā sarunu par būtisko un atzīst, ka lasītājs ir tikpat svarīgs, cik rakstītājs.

Līdz šim Jānis Vādons, līdztekus jau minēto krājumu „Virve” un “Pagaidām iesāpas elpa” izdošanai, ir aktīvi publicējies literatūras periodikā („Latvju Teksti”, „Kultūrzīmes”, „Jaunā gaita”, satori.lv, “Domuzīme”, punctummagazine.lv.) Jānis Vādons ir arī atdzejojis krievu dzejnieku Josifu Brodski, Izraēlas dzejnieku Amiru Oru, amerikāņu dzejnieku Edvardu Hiršu. Pirmais dzejas krājums „Virve” nominēts Literatūras gada balvai debijā.

Jaunais Jāņa Vādona krājums ir nākamais pieturpunkts viņa dzīves un dzejas ceļā. Krājums apliecina nopietnu darbu un dziļumvirzienu. (Artis Ostups)

Foto un videomateriāli var tikt publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.

Papildus informācija:

Speciālists Mārtiņš Bērziņš

+ 371 67619905, + 371 67614015; martins.berzins@memorialiemuzeji.lv


Burtu_darbnica-3-druka DARBNĪCA BĒRNIEM UN VECĀKIEM “ASPAZIJA UN KAĶI”

25. maijā plkst. 11.00 pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni kopā ar vecākiem un vecvecākiem ir aicināti uz mākslas darbnīcu “Aspazija un kaķi” Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā, Baznīcas ielā 30.

Kaķi allaž ir bijuši Aspazijas draugi. Baznīcas ielā kopā ar Aspaziju un Raini dzīvoja runči Inga, Didzis un Sētmalītis. Vesela kaķu kompānija mitusi arī dzejnieces mājā Dubultos. Rakstot vēstules Rainim uz tālo Slobodsku, Aspazija ne reizi vien aprakstījusi arī kaķu ikdienas gaitas un piedzīvojumus. Un kur nu vēl runcis, kas bijis mazās Elzas bērnības dienu lielākais draugs un pat dzīvības glābējs!

Aspazijas “kaķus stāstus” klausīties un dažu kaķu fotoportretus izpētīt varēsim mākslas / dzejas darbnīcā Raiņa un Aspazijas mājā. Kopā ar tekstilmākslinieci Līvu Kaprāli būs iespēja izgatavot arī savu pūkaino draugu – rotaļu kaķi.

Liva Kaprale ir tekstilmāksliniece, kas visvairāk savā darbībā iemīļojusi vilnas velšanu, bet labprāt eksperimentē ar daudziem citiem materiāliem, klasiskām un netradicionālām tehnikām. Darbā ar bērniem iepazīstina viņus gan ar tekstilmākslu, gan keramiku, gan dažādām jauktām tehnikām.
Ar Aspaziju Līvai nereti burtiska līdzība frizūrā vai tērpos, un pēc 2015. gada muzeju nakts Ogrē Latvijas muzeju darbinieku balsojumā gūta uzvara nominācijā “Labākais un daiļākais vizuālais pierādījums Aspazijas un Raiņa klātbūtnei muzejos Muzeju naktī”.

Darbnīca “Aspazija un kaķi” ir trešā no deviņām nodarbībām ģimenēm, kas no marta līdz decembrim notiek Raiņa un Aspazijas mājā. Piecas mākslinieces – Ilze Aulmane, Ieva Baumgarte, Liva Kaprale, Ella Mezule un Eva Vēvere –, izmantojot dažādas tēlotājmākslas veidus (grafiku, glezniecību, tekstila dizainu u.c.) un rosinot bērnus un vecākus iepazīt Aspazijas un Raiņa dzīvi un tekstus –, sniegs iespēju ģimenēm radoši darboties kopā, veidojot savus mākslas darbus.

Darbnīcu ciklu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.

Lūdzam pieteikties iepriekš, rakstot uz e-pastu dora.pauzere@memorialiemuzeji.lv vai zvanot pa tālruni 29572469.
Ieeja ģimenēm ar bērniem – 3.00 EUR.

Memoriālo muzeju apvienības rīkots publisks pasākums. Foto un video materiāli tiks publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.


Bilde MUZEJU NAKTS MEMORIĀLO MUZEJU APVIENĪBĀ: VIENOTI DAŽĀDĪBĀ

Koncerti, izstādes, spēles, dzejas un teātra performances – tas viss bija baudāms visos desmit Memoriālo muzeju apvienības muzejos muzeju naktī (18. maijā).

Katram muzejam bija kas unikāls, ko piedāvāt dažādām interešu grupām:

 • Ojāra Vācieša muzejā (Ojāra Vācieša iela 19) ar koncertuzvedumu “Dūdieviņš” tika atzīmētas dzejnieka Klāva Elsberga 60 gadu un viņa brāļa un dzejnieka Jāņa Elsberga 50 gadu jubilejas. Piedalījās soliste Ieva Parša, Latvijas Nacionālā teātra aktieris Gundars Grasbergs, muzikologs un komponists Orests Silabriedis, pianists Aldis Liepiņš, sitaminstrumentists Edgars Saksons.  Viesos dzejnieks Jānis Elsbergs.
 • Kr. Barona muzejā (Krišjāņa Barona iela 3, dz. 5) ģimenes un bērni tika iepazīstināti ar latviešu tautas instrumentiem, dziedājām strēlnieku dziesmas un atvērām Barona virtuālo dzimtas koku.
 • Jāņa Akuratera muzejā (O. Vācieša ielā 6a) tika baudīts gan akordeonu koncerts, gan arī izspēlēta Akuratera luga “Taisnības meklētāji”, bet vakaru noslēdza Latvijas PEN kluba lasījums.
 • Raiņa un Aspazijas mājā (Baznīcas ielā 30) ar tēmu “Trauksme” jaunie dzejnieki Kaspars Zalāns, Elvīra Bloma un Raimonds Ķirķis iepazīstināja apmeklētājus ar aktuālo un atraktīvo video dzejā.
 • Raiņa un Aspazijas vasarnīcā (Jāņa Pliekšāna iela 5/7) uzstājās jauktais koris “Mediāna” un darbojās Nakts bibliotēka bērniem.
 • Raiņa muzejā “Tadenava” (Dunavas pagasts, Jēkabpils novads) bija iespējams apmeklēt muzeju bez maksas, kā arī izbaudīt atjautības spēli “Misija “Daugava. 1919””.
 • Raiņa muzejā “Jasmuiža” (Aizkalne, Preiļu novads) teātra noskaņas radīja Gaigalavas KN amatierteātris „Bykovīši”. Apskatei bija arī ekspozīcijas „Latgales keramika” un „Rainis un Jasmuiža”, kā arī vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu izstāde „Mans Raiņa dzejolis”, foto izstāde „Latgales zelts”, Larisas Sparānes filca gleznu un rotaļlietu izstāde „Es dāvinu jums savu pasauli”.
 • Andreja Upīša memoriālajā muzejā (Brīvības ielā 38-4) uzstājās Emīla Dārziņa mūzikas skola pūšaminstrumentu nodaļas mežradznieki Matīss Lektauers un Emīls Jauja, kā arī bija skatāma LMA Grafikas Katedras studentu komiksu izstāde “Pie bagātās kundzes” pēc filmas scenārija motīviem.
 • Andreja Upīša memoriālmājā un dārzā Skrīveros (Daugavas iela 58, Skrīveri) tika pieminēts Brīvības cīņu dalībnieks pulkvedis Jorģis Zemitāns. Bija arī baudāma muzikāla programma “Varoņstāsts”, piedaloties senioru korim “Baltābele”.
 • J. Rozentāla un R. Blaumaņa muzejā (Alberta iela 12–9, Rīga) noritēja ekspresizstāde, kas veltīta Rūdolfa Blaumaņa balādei “Tālavas taurētājs”, kā arī jaunākie apmeklētāji tika aicināti iesaistīties spēlē “Nakts silueti”.

Plašo un izmeklēto piedāvājumu novērtēja arī apmeklētāji, kas šogad kopumā sasniedza vairāk nekā 6000.

Pateicamies visiem mūsu sadarbības partneriem, atbalstītājiem un, protams, apmeklētājiem!


Jānis Zegners Afisa mini IZSTĀDE “TRĪS STĀSTI UN MIRKĻU MIRDZUMS” JĀŅA AKURATERA MUZEJĀ

Līdz 26. jūnijam Jāņa Akuratera muzeja Gaišajā salonā ir apskatāma Janim Zegneram (1884–1933) veltīta izstāde. Muzeja tradīcija ir veidot izstādes un pasākumus par māksliniekiem, kuru darbi ir pārstāvēti Akuratera ģimenes kolekcijās.

Šogad 5. jūlijā Janim Zegneram būs 135. jubileja. Viņš bija gleznotājs, grafiķis un tēlnieks un arī viens no dzejnieka Jāņa Akuratera draugiem 20. gs. sākumā.

Janis Zegners ir mācījies Ķeizariskās mākslas veicināšanas biedrības skolā Pēterburgā (1902–1905), kā arī Vilhelma Purvīša un Jaņa Rozentāla studijās. No 1920. gada līdz aiziešanai mūžībā viņš bija zīmēšanas skolotājs Smiltenes vidusskolā. Mākslinieks nekad nav gleznojis lielformātus. Viņa figurālās kompozīcijas, ģīmetnes, ainavas parasti ir nelielas. Labprāt viņš pagatavojis arī tik mazus darbus, kurus var uzskatīt par miniatūrām. Laikmeta noskaņa, kurā savienojas gan smeldze un trauksme, gan ilgas pēc miera un harmonijas, ir ietverta viņa nelielajās zīmētajās ainavās, kas kā ilustrācijas publicētas žurnālos “Dzelme”, “Stari”, “Zalktis”. Jūgendstila motīvi un paņēmieni spilgti izpaužas viņa pasaku ilustrācijās. Daudzi mākslinieka darbi ir gājuši bojā (it īpaši tēlniecībā) un viņa atstātais mantojums nav liels – ap 30 mazformāta gleznojumi eļļā, vairāk par 10 gleznojumiem guašā un akvarelī, daži desmiti zīmējumu un ilustrācijas.

Izstāde “Trīs stāsti un mirkļu mirdzums” iepazīstina ar Jaņa Zegnera daiļradi, viņa darbību grafikā, glezniecībā un tēlniecībā un ar viņa sadarbību ar dzejniekiem, tai skaitā Jāni Akurateru, veidojot žurnālu literatūrai un mākslai “Pret Sauli” 1906. gadā, ilustrējot stāsta “Kalpa zēna vasara” pirmizdevumu 1911. gadā un kopā ar Kārli Krūzu radot izdevniecību “Strēlnieks”. Akuratera ģimenes kolekcijā glabājas Jāņa Zegnera Akuratera tēva māju “Beitānu” zīmējums un dzejnieka sievas Marijas Annas māsas Elfrīdas portrets.

Pasākums tiks fotografēts un filmēts. Foto un video materiāli tiks publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.

Ieejas maksa: 2.00 Eiro

Pensionāriem, skolēnien un studentiem: 1.00 Eiro

Papildus informācija: akuraters@memorialiemuzeji.lv, 26703293


PASAULES-LITERATŪRAS-VAKARI-–-INDIJA mini PASAULES LITERATŪRAS VAKARI – INDIJA

Saruna un prozas lasījums Raiņa un Aspazijas mājā

28. maijā Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā, Baznīcas ielā 30, turpināsies pasākumu sērija “Pasaules literatūras vakari”. Šī gada sēriju ievadīs indiešu literatūrai veltīts vakars. Sarunu vadīs dzejniece Inga Gaile un tajā piedalīsies indiešu rakstniece, dejotāja Tulsi Badrinata (Tulsi Badrinath) un aktrise, rakstniece Ilona Balode. Pasākums notiks angļu un latviešu valodā.

Pasākuma laikā notiks saruna par aktualitātēm Indijas literatūrā, sieviešu vietu indiešu literatūrā, Ilonas Balodes un Tulsi Badrinatas prozas lasījumi, kā arī Tulsi Badrinatas sagatavota indiešu tradicionālo deju performance.

Tulsi Badrinata (Tulsi Badrinath, 1967) ir indiešu rakstniece un dejotāja, dzimusi Indijā, Tamilnādas galvaspilsētā Čenajā (agrāk – Madrasa). Jau sākot no astoņu gadu vecuma, viņa pievērsās indiešu klasiskajai dejai un literatūrai. Studējusi angļu literatūru Stella Maris augstskolā Čenajā, kā arī ieguvusi maģistra grādu uzņēmējdarbībā ASV Ohaio universitātē. Pēc atgriešanās Indijā viņa uzsāka darbu banku sektorā, ko pēc četriem gadiem pameta, lai pilnībā pievērstos dejai un literatūrai. Viņas pirmās publikācijas Indijas presē parādījās 1980. gados, bet pirmais romāns – “Satiekot dzīves” (Meeting Lives) – iekļuva 2007. gada Āzijas literatūras balvas pirmajā kārtā, 2008. gada pirmajā kārtā tika iekļauts arī otrs romāns “Tūkstoš iespēju vīrs” (Man of A Thousand Chances). Savukārt dokumentālo romānu “Meistarība mākslās: dzīve dejā” (Master of Arts: A Life in Dance) Hindustan Times nodēvēja par vienu no desmit labākajām 2013. gada grāmatām Indijā. 2015. gadā iznāca viņas pilsētai veltītais romāns “Madrasa, Čenaja un patība” (Madras, Chennai and the Self). Tulsi Badrinātas dzeja, recenzijas, raksti un īsie stāsti it regulāri lasāmi indiešu presē, viņa ir pazīstama Bharatanatyam dejotāja un viena no valdes loceklēm N.C. Mehtas Miniatūro gleznu galerijā Ahmedabadā.

Inga Gaile (1976) ir dzejniece, prozaiķe un dramaturģe, 2016. gadā debitējusi prozā ar romānu “Stikli”. Absolvējusi Latvijas kultūras akadēmijas Literatūras teorijas, vēstures un kritikas kursu (1994–1998), kā arī režijas maģistra programmu (2012–2014). Ingas Gailes dzejas publikācijas periodikā lasāmas kopš 1996. gada, atdzejojusi krievu dzejnieku darbus, viņas dzeja atdzejota angļu, lietuviešu, zviedru un bengāļu valodā. Saņēmusi Klāva Elsberga prēmiju, Annas Dagdas fonda balvu, Ojāra Vācieša prēmiju, žurnāla “Latvju teksti” balvu, Literatūras gada balvu, šogad nominēta Literatūras gada balvai par dzejas krājumu “Lieldienas”, saņēmusi arī citus prestižus apbalvojumus. Inga Gaile uzņemsies pasākuma vadītājas lomu.

Ilona Balode (1982) ir aktrise, mūziķe un rakstniece, beigusi Latvijas Kultūras akadēmiju, strādājusi Dailes teātrī kopā ar režisoru Dž. Dž. Džilindžeru, bijusi soliste grupā “Abstinence”, kopā ar mūziķi Rolandu Ūdri apceļojusi Eiropu un Āziju, kā iespaidā tapis autobiogrāfiskais romāns “Rīga – Pekina”. Ilona Balode pasākumā dalīsies ar saviem Indijas iespaidiem un lasīs fragmentus no romāna.

Raiņa un Aspazijas māja Pasaules literatūras vakarus organizē sadarbībā ar Ventspils Starptautisko Rakstnieku un tulkotāju māju.

Finansiālais atbalsts: VKKF.

Ieejas maksa: 2.00 Eiro
1.50 Eiro studentiem, senioriem un skolēniem

Tuvāka informācija pa tālruni 26912310 vai e-pastu elvira.bloma@memorialiemuzeji.lv, kā arī http://www.memorialiemuzeji.lv un www.aspazijarainis.lv

Foto un video materiāli tiks publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.