“GALS UN SĀKUMS”

15/04/2020

Raiņa un Aspazijas māja iesaka pārlasīt Raiņa dzejas krājumu “Gals un sākums”.

Raiņa “Gals un sākums” jeb šī dzejoļu krājuma nosaukuma atsauce uz cikliskumu un pārmaiņām attiecas gan uz cilvēka dzīves, gan uz kultūras, gan ideoloģiju galīgumu. Šajā krājumā Rainis ieskandina jaunu laikmetu un apdzied cilvēka dzīves un personības attīstību nemitīgajā pārmaiņu procesā. Arī mēs šobrīd esam pakļauti pārmaiņām, ikviens atsevišķi un visi kopā mēs esam atbildīgi par to, kā Latvijā noritēs epidēmija un cik dzīvības tā prasīs. Tādēļ iesakām ieskatīties Raiņa dzejoļu krājumā “Gals un sākums”, kā pamatdoma “es ritu” aicina samierināties ar nenovēršamo mainību un nāvi, kas satrauc savā nepielūdzamībā un par kā turpinājumu mums nav drošticamas informācijas. Krājums sarakstīts no 1910. gada līdz 1912. gadam, bet tajā iekļauti arī senāki dzejoļi.
Krājums sastāv no 10 nodaļām, ko apvieno mēģinājums aptvert pasaules mainīgumu un esamības izziņa, kas noslēdzas ar iekšējas harmonijas apziņu.

Gals un sākums

Gals un sākums