Andreja Upīša novelistika

10.–12. klase
Andreja Upīša memoriālais muzejs

Lekcijā tiek aplūkoti jautājumi par noveles žanra vēsturi un teoriju – tā specifiku, klasifikāciju un raksturīgākajām īpatnībām, kas ļauj izprast Andreja Upīša īsprozas nozīmīgumu latviešu novelistikas kontekstā. Līdzās latviešu literatūras vēsturē bieži uzsvērtiem darbiem aplūkotas arī mazāk zināmas A. Upīša noveles un viens no rakstnieka populārākajiem noveļu krājumiem – “Kailā dzīvība”.
Nepieciešamības gadījumā iespējamas papildu lekcijas par literatūras virzienu un žanru attīstību pasaules un latviešu literatūrā.

! Nodarbība pieejama gan muzejā, gan arī arī izbraukumā uz skolu. Nodarbības ilgums skola: 80 min.

• Ilgums: 80–90 min.
• Dalībnieku skaits: līdz 25.
• Skolēniem: 2.00 EUR.
• Skolotājiem ieeja bez maksas.

Apskatīt citas programmas