Aspazijas “Zaudētās tiesības”: feminisma idejas toreiz un tagad

10.–12. klase
Raiņa un Aspazijas vasarnīca

Muzejpedagoģiskā nodarbība sastata Aspazijas paustās idejas lugā “Zaudētas tiesības” salīdzinājumā ar mūsdienu feminisma idejām un sociālpolitiskajām norisēm.
Nodarbībā tiek analizēta lugas centrālā ideja par jaunas sievietes gara salūšanu sociālos apstākļos un Aspazijas laika sabiedrības dubulto morāli, kuru raksturo dzimumu nevienlīdzība. Klausoties nelielā muzejpedagoga priekšlasījumā, skolēni analizē lugas notikumus un idejas.
Nākamajos uzdevumos un diskusijās skolēni sastata lugu ar Aspazijas biogrāfiju un mūsdienās aktuāliem uzskatiem par sievietes lomu sabiedrībā, un aktuālajiem politiskajiem notikumiem, kas skar dzimumu līdztiesību.
Noslēgumā skolēni diskutē par dzimumu līdztiesību attīstību un aktualitāti mūsdienās.

• Ilgums: 90 min.
• Dalībnieku skaits: līdz 25.
• Skolēniem: 2.00 EUR.
• Skolotājiem ieeja bez maksas.

 

Apskatīt citas programmas