Dabas novērojumi Raiņa dzejā

5.–6. klase, 7.–9. klase
Raiņa muzejs "Tadenava"

Muzejpedagoģiskās nodarbības sākums ir Raiņa muzejā „Tadenava” tiek aplūkota un analizēta Raiņa bērniem veltītā dzeja, kurā attēloti dažādu sugu putni. Bērni iemācās atpazīt pieminētās sugas un tām līdzīgas citas putnu sugas, piemēram, zīlīti un meža zīlīti, cekulzīlīti utt. Otrā nodarbības daļa norisinās dabas liegumā „Eglone”, kur tiek veikts 5 km garš pārgājiens, iekļaujot teritorijā izveidoto dabas taku (1,4 km). Šajā posmā praktiski tiek pielietota pirmajā daļā apgūtā informācija – gan redzēti putni, klausītas un atpazītas to balsis, gan dabā analizēta Raiņa dzeja.
Mērķis ir atklāt bērniem dabas vērojuma un tā atklāsmes dzejā saistību un asociāciju virkni, kā arī veicināt interesi par Raiņa dzeju un izpratni Latvijas dabu un kultūrainavām.

• Ilgums: 4h.
• Dalībnieku skaits: līdz 15.
• Skolēniem: 2.00 EUR.
• Skolotājiem ieeja bez maksas.

 

Apskatīt citas programmas