Muzeja priekšmeta medības

1.–4. klase, 5.–6. klase, 7.–9. klase
Raiņa un Aspazijas vasarnīca

Skolēniem, esot 3–4 grupās, uzdevums ir atrast pēc attēliem visus muzeja priekšmetus, aizpildīt darba lapu, atgriezties muzejpedagoģisko aktivitāšu telpā un piedalīties sarunā par atrastajiem priekšmetiem. Pēc muzeja apskates skolēni nostiprinās zināšanas par Raiņa un Aspazijas biogrāfiju un iepazīs memoriālā muzeja darbības pamatprincipus.
Iegūtās zināšanas rosinās literatūras stundu vielu apgūt sistemātiski, aplūkot dzejnieku dzīves gājumu un daiļradi kā savstarpēji saistītus veselumus. Skolēni attīstīs argumentācijas un analītiskās domāšanas prasmes un, iepazīstoties ar autentiskajiem priekšmetiem, gūs emocionālu pievienoto vērtību.

• Ilgums: 90 min.
• Dalībnieku skaits: 10–30.
• Skolēniem: 2.00 EUR.
• Skolotājiem ieeja bez maksas.

 

Apskatīt citas programmas