Контакты

Юриди́ческий aдрес: Ojāra Vācieša iela 19, Rīga, LV 1004

Фактический адрес: Kaļķu iela 24, Rīga, LV 1050

Электронная почта: apvieniba@memorialiemuzeji.lv

Reģ. nr. 90009175706

Valsts kase, kods TRELLV22

Konts: LV31TREL2220655004000

Konts ziedojumiem un dāvinājumiem: LV08TREL7220655003000

Директор
Rita Meinerte
+371 67229980; +371 29486114; rita.meinerte@memorialiemuzeji.lv

Заместитель директора по развитию музеев
Sanita Kossoviča
+371 67229980; +371 29486114; sanita.kossovica@memorialiemuzeji.lv

Бухгалтер
Baiba Puķīte
+371 67229980; +371 29486114; baiba.pukite@memorialiemuzeji.lv

Специалист по общественным отношениям
Zane Grudule
+371 67618775; +371 29486114; komunikacija@memorialiemuzeji.lv

Специалист по персоналу
Līga Mikučevska
+371 67618775; +371 29486114; personals@memorialiemuzeji.lv

Художник
Ints Sedlenieks
+371 67618775; +371 29486114; ints.sedlenieks@memorialiemuzeji.lv

IT специалист
Uldis Lapiņš
+371 67618775; +371 29161206; uldis.lapins@memorialiemuzeji.lv

Заведующие хозяйством
Vija Losāne
+371 67618775; +371 29161206; saimnieciba@memorialiemuzeji.lv
Dainis Repša
+371 67618775; +371 29161206; saimnieciba@memorialiemuzeji.lv