ANDREJA UPĪŠA DZIMŠANAS DIENAS PASĀKUMS „ANDREJS UPĪTS SKATĀS KINO”

26/11/2019

4. decembrī plkst. 14.00 Andreja Upīša memoriālajā muzejā Rīgā, Brīvības ielā 38-4, ar kino skatīšanos tiks atzīmēta rakstnieka Andreja Upīša 142. dzimšanas diena.

Sadarbībā ar Rakstniecības un mūzikas muzeja kolēģiem pasākumā tiks rādītas nesen digitalizētas filmas par rakstniekiem Augustu Saulieti, Robertu Sēli, Andreju Upīti, kā arī dziedātājiem Mildu Brehmani-Štengeli, Tāli Matīsu un citiem. Filmas, kas glabājas RMM krājumā, uzņēmuši gan amatieri, gan profesionāļi.

Pasākumā varēs redzēt arī fragmentus no dziedātāja un kupletista Roberta Vizbuļa režisētās filmas „Piltenes prāģeri” (1922), kas ir vecākā Latvijas Republikā saglabātā spēlfilma, un režisora Viļa Segliņa „Kaķīša dzirnavām” (1932, Baltā Kaķīša lomā – Arveds Mihelsons (Rutku Tēvs)).

„Andreja Upīša mājās obligātas bija četras godības: viņa paša dzimšanas diena, Andrejvakars, rakstnieka dzīvesbiedres Olgas vārda diena un pirmais janvāris,” atceras laikabiedri. Mūža nogalē, kad rakstniekam pasliktinājās veselība, sekot līdzi notikumiem sabiedriskajā un kultūras dzīvē palīdzēja televizors – Rakstnieku savienības dāvana 90. dzimšanas dienā. Tāpēc likumsakarīgi, ka rakstnieka dzimšanas diena tiks atzīmēta ar kino skatīšanos.

Pasākuma norises vieta: A. Upīša memoriālais muzejs Rīgā (Brīvības ielā 38-4).
Pasākuma norises laiks: 4. decembris 14.00–17.00.
Vairāk informācijas: Muzeja vadītāja Ilze Puķe
+371 29265417; +371 67289767; +371 29254346; ilze.puke@memorialiemuzeji.lv

Memoriālo muzeju apvienības, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Andreja Upīša muzeja rīkots publisks pasākums.
Foto un videomateriāli tiks publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.

Andreja Upīša televizors

Andreja Upīša televizors