Andrejs Upīts un karš ANDREJS UPĪTS UN KARŠ

27. novembrī Andreja Upīša memoriālajā muzejā, Brīvības ielā 38–4, notiks zinātniska konference ANDREJS UPĪTS UN KARŠ.

Konferences mērķis ir aktualizēt interesi par latviešu rakstnieka Andreja Upīša (1877–1970) daiļrades un personības pētniecību, skatot tās no iespējami dažādāku uzskatu autoru, pētniecisko metožu un zinātnes jomu skatupunktiem.

KONFERENCES PROGRAMMA:

1. sēde 18.00–19.40 (vada Arnis Koroševskis)

 • Arturs Skutelis. gada revolūcijas tēlojums Andreja Upīša pirmskara romānos (1905–1914). Daži semiotiski aspekti
 • Jūlija Dibovska. “Ziemeļa vēja” ekranizācija: revolūcijas kinematogrāfiskums
 • Lingita Lina Bopulu. Andreja Upīša romāni “Zīda tīklā” un “Zelts” sociālu satricinājumu priekšvakarā: laikmeta konteksts
 • Elīna Skujiņa. Karš Andreja Upīša blēžu romānos (“Pa varavīksnas tiltu”, “Smaidoša lapa”)

19.40–19.50 diskusijas un kafijas pauze.

2. sēde 19.50–21.00 (vada Arturs Skutelis)

 • Arnis Koroševskis. Pirmā pasaules kara atveides problēma Andreja Upīša prozā: ieskats ideoloģijas un cilvēka attieksmēs
 • Ieva Kalniņa. Andreja Upīša romāns “Laikmetu griežos”: identitātes meklējumi kara laikā
 • Agija Ābiķe-Kondrāte. Andrejs Upīts un Monta Kroma: jaunas dzejnieces ietekmju aspekti

Konferenci organizē: Arturs Skutelis (LU) un Arnis Koroševskis (Andreja Upīša memoriālais muzejs).


Jāņa Akuratera muzejs MEMORIĀLO MUZEJU RESTAURĀCIJAS PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

Donorvalstu – Islandes Republikas, Lihtenšteinas Firstistes un Norvēģijas Karalistes – īstenotā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmas „Kultūras mantojuma saglabāšana” ietvaros tiek īstenots projekts „Jāņa Akuratera muzeja restaurācija” (projekta identifikācijas Nr. EEZLV04/GSKMS/2013/17) – tiks restaurēta dzejnieka Jāņa Akuratera muzeja galvenā ēka, kas 1933. gadā celta pēc arhitekta Vernera Vitanda projekta. Šobrīd ēka ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr. 8945 un Valsts nozīmes vēsturiska notikuma vieta Nr. 8596. Restaurācijas projekta partneri ir VAS „Valsts nekustamie īpašumi” un Lillehammeres muzeju apvienība.

Minētā projekta ietvaros 26. novembrī Ojāra Vācieša muzejā, O. Vācieša ielā 19, notiks seminārs MEMORIĀLO MUZEJU RESTAURĀCIJAS PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI.

Vairākos Latvijas memoriālajos muzejos šobrīd norit restaurācijas darbi. Daži muzeji, piemēram, Aspazijas māja Dubultos, Ādolfa Alunāna muzejs Jelgavā, pēdējos piecos gados ir restaurēti, tādējādi ne tikai nodrošinot vēsturisko ēku saglabātību, bet arī radot iespējas muzeja darbības attīstībai. Tajā pašā laikā ir muzeji, kas jau ilgstoši gaida iespēju restaurēt savas ēkas…

Seminārā MEMORIĀLO MUZEJU RESTAURĀCIJAS PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI iecerēts runāt par tēmām, kas ir būtiskas, domājot par vēsturisko, ar izcilu personību dzīvi saistīto ēku restaurāciju un muzeju ekspozīciju izveidi šajās ēkās. Viens no jautājumiem, kas tiks skarts vairākos priekšlasījumos, ir vēsturisko ēku un vides izpētes nepieciešamība un tās norises kvalitāte kā galvenais ēku atjaunošanas darba un ekspozīcijas izveides veiksmīga galarezultāta priekšnoteikums.

Seminārā tiks aplūkota gan Latvijas pieredze, tai skaitā arheoloģiskie izrakumi, kas veikti Ernesta Birznieka-Upīša dzimtajās mājās, gan Norvēģijas pieredze, veicot izpēti un visas iespējamas informācijas dokumentēšanu, lai muzejam novēlēto mūsdienu mākslinieces Reidunas Tordholas māju pārvestu uz Maihaugenas brīvdabas muzeju.

Seminārā paredzēts iezīmēt, kāda ir memoriālo muzeju vieta nozares kontekstā, un runāt par muzeju ēku pārbūvju arhitektoniskajiem aspektiem, kad, īstenojot restaurācijas procesus, nākas saskarties gan ar ēkas sākotnējā arhitekta redzējuma respektēšanu, gan ar nepieciešamību risināt jaunu ēkas lietošanas funkciju nodrošināšanu.

Seminārā būs iespēja iepazīt Jāņa Akuratera muzeja restaurācijas un ekspozīcijas izveides projektus.

Semināra norises laiks: 26. novembris plkst. 14.00–17.20.

Reģistrācija – plkst. 13.30–14.00

Semināra programma:

 • Ināra Caunīte, arhitekte (Rīga, Latvija). Jāņa Akuratera muzeja restaurācijas projekts
 • Jānis Garjāns, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Muzeju nodaļas vadītājs (Rīga, Latvija). Memoriālie muzeji muzeju nozares kontekstā…
 • Ina Līne, mākslas zinātniece. (Bauska, Latvija). Memoriālās vides materiālās liecības un to pētniecības nozīme
 • Dainis Bruģis, Jāņa Akuratera muzeja eksperts (Bauska, Latvija). Akuratera mājas interjera atjaunošana; koncepcija un realizācija

Kafijas pauze

 • Kore Hosars (Kåre Hosar), Maihaugenas muzeja krājuma glabātājs, kurators (Lillehammere, Norvēģija). No mākslinieka mājas par muzeju. Reidunas Tordholas mājas dokumentācija
 • Sanita Ratniece, Pastariņa muzeja vadītāja (Dzirciems, Latvija ). Arheoloģiskie izrakumi Ernesta Birznieka-Upīša dzimtajā sētā “Bisniekos” 2010.–2015. Ieceres, rezultāti un nākotnes vīzijas
 • Maija Matisa, Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja vadītāja (Jelgava, Latvija). Muzejs pēc restaurācijas…
 • Artis Zvirgzdiņš, arhitektūras kritiķis, arhitektūras platformas A4D redaktors (Rīga, Latvija). Muzeju ēku pārbūvju arhitektoniskie aspekti

Diskusijas

Semināra darba valodas – latviešu un norvēģu. Nodrošināts tulkojums latviešu valodā.

Semināru rīko:

Memoriālo muzeju apvienība un Latvijas memoriālo muzeju darbinieku ICOM apakškomiteja

Atbalsta: Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta programma LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana”


Es jūs piespiedīšu mīlēt Raini ES JŪS PIESPIEDĪŠU MĪLĒT RAINI

26. novembrī plkst. 18.00 Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā, Alberta ielā 12–9 izstādes “Raiņa un Aspazijas dažādās sejas” ietvaros notiks Raiņa un Aspazijas muzeja veidotais pasākums ES JŪS PIESPIEDĪŠU MĪLĒT RAINI.

Ar stāstījumu par Raiņa un Aspazijas lomu padomju laikos uzstāsies LKA profesors Raimonds Briedis, pēc tam – Improzoo improvizācijas teātra spēle (scenārija autore – dzejniece un dramaturģe Inga Gaile).

Vai iekļūšana obligātās literatūras sarakstā daiļdarbu padara mazāk baudāmu? Dramaturgs Gunārs Priede lugu “Es jūs piespiedīšu mīlēt Raini” pabeidza 1973. gadā. Par pamatu lugas nosaukumam kļuva izteikums, kas piedēvēts valdonīgajai, taču talantīgajai latviešu valodas un literatūras skolotājai Ainai Britānei.

Gunāra Priedes lugā Rainis simbolizē gan politisko varu, gan arī garīgo spēku un ētiskos ideālus, taču ikdienas dzīvē tie nereti rada duālas situācijas. Improvizācijas teātra Improzoo aktieri apspēlēs mītus par Raini, Raiņa darinātos jaunvārdus, ierakstus dienasgrāmatā un katrā ziņā – mēģinās publiku “piespiest” iemīlēt Raini…

Izstāde RAIŅA UN ASPAZIJAS DAŽĀDĀS SEJAS Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā būs apskatāma līdz 2016. gada 6. janvārim.

Projektu atbalsta VKKF.

Pasākumu atbalsta alus darītava “Valmiermuiža”.


Savējo sarunas par dzeju un dzīvi SAVĒJO SARUNAS PAR DZEJU UN DZĪVI

25. novembrī plkst. 18.00 Ojāra Vācieša muzejā, O. Vācieša ielā 19, pasākumu ciklā SAVĒJO SARUNAS PAR DZEJU UN DZĪVI notiks kārtējā tikšanās – režisors Mihails Gruzdovs sarunāsies ar aktieri Juri Bartkeviču.

Mihails Gruzdovs ir viens no Dailes teātra vadošajiem režisoriem, Latvijas Kultūras akadēmijas docents, aktiermeistarības pasniedzējs. Ojāra Vācieša dzimšanas dienas mēnesī režisors kavēsies atmiņās par 2003. gadā iestudēto izrādi „Vācietis. Novembris. Klavierkoncerts”. Šis iestudējums ar Artura Maskata mūziku Latvijas Radio kora izpildījumā bijis viens no spilgtākajiem un veiksmīgākajiem projektiem, ko apliecinājusi skatītāju mīlestība un milzīgā atsaucība.

Juris Bartkevičs – ilggadējs Liepājas teātra aktieris, arī direktors, no 2004. gada – Dailes teātra aktieris, arīdzan aktiermeistarības pasniedzējs. Arī Jura Bartkeviča radošajā mūžā bijis daudz saskares ar Ojāra Vācieša dzeju.

Abas radošās personības sarunāsies par dzejas spēku un trauslumu dzīves līkločos. Tā būs noslēdzošā tikšanās šī gada ciklā SARUNAS PAR DZEJU UN DZĪVI.

Ieeja brīva.

Pasākumu atbalsta Rīgas dome.


Latvijas gadu gredzeni literatūrā LATVIJAS GADU GREDZENI LITERATŪRĀ. Latvieša varoņa un ceļa meklējumi

Turpinās Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes un Memoriālo muzeju apvienības kopīgais projekts LATVIJAS GADU GREDZENI LITERATŪRĀ. Novembra tēma – “Latvieša varoņa un ceļa meklējumi”.

10. novembrī plkst. 18.00 Andreja Upīša memoriālajā muzejā lekciju “Laimdotas/Spīdolas kods latviešu literatūrā” nolasīja Dr. philol. Ojārs Lāms (LU).

25. novembrī plkst. 18.00 Andreja Upīša memoriālajā, Brīvības ielā 38–4, muzejā notiks HZF dekānes profesores Ilzes Rūmnieces saruna ar tulkotāju Daci Meieri – “Ceļš uz citu kultūras telpu”.

Ieeja brīva.

Projekta vadītāja: Dr. philol. prof. Ieva Kalniņa (LU)

Projektu finansē Valsts Kultūrkapitāla fonds.


Ojāra Vācieša Pārdaugavas balva 2015 OJĀRA VĀCIEŠA PĀRDAUGAVAS BALVA 2015

2015. gada 19. oktobrī Ojāra Vācieša muzejā sadarbībā ar Pārdaugavas izpilddirekciju notika ikgadējais skolēnu literārais konkurss, kurā piedalījās 25 dalībnieki no Āgenskalna Valsts ģimnāzijas, Ziemeļvalstu ģimnāzijas, Zolitūdes ģimnāzijas, Rīgas Mūzikas internātvidusskolas, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas un Rīgas 14. vakara maiņu vidusskolas.

Konkursa žūrijā bija literatūrzinātnieks un dzejnieks Ronalds Briedis, Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas priekšsēdētāja Anita Vanaga, latviešu valodas un literatūras skolotājas Baiba Sileniece un Iveta Ratinīka, kā arī Pārdaugavas izpilddirekcijas pārstāve Inese Meiere un Ojāra Vācieša muzeja vadītāja Ieva Ķīse.

6. novembrī Ojāra Vācieša muzejā notika konkursa noslēguma pasākums, kurā tika paziņoti konkursa uzvarētāji un pasniegtas balvas.

1. vietu un galveno balvu – Galactico dāvanu karti EUR 60 vērtībā – ieguva Raimonds Ķirķis (Āgenskalna  Valsts ģimnāzija), 2. vietuElīza Bēniņa (Ziemeļvalstu ģimnāzija) un Karīna Brence (Rīgas Valsts vācu ģimnāzija), 3. vietuViktorija Norvaiša (Ziemeļvalstu ģimnāzija) un Monta Zaumane (Āgenskalna Valsts ģimnāzija).

Par veiksmīgiem radošiem meklējumiem žūrijas komisija atzina Vernera Kalniņa (Āgenskalna Valsts ģimnāzija), Danas Eglītes (Rīgas Valsts vācu ģimnāzija) un Emijas Grigorjevas (Āgenskalna Valsts ģimnāzija) darbus.

Šogad arī mājas lapas redaktores specbalva – publikācija MMA mājas lapā – Eduardam Gūtmanim (Rīgas 14. vakara maiņu vidusskola).

Ar konkursā godalgotajiem darbiem varat iepazīties:

http://memorialiemuzeji.lv/muzeja-raksti/ojara-vaciesa-pardaugavas-balva-2015/


Raiņa un Aspazijas muzejs RAIŅA UN ASPAZIJAS MUZEJAM – SAVA GRAFISKĀ IDENTITĀTE

Droši vien ir maz ļaužu, kas nebūs pamanījuši, ka šis gads rit Raiņa un Aspazijas 150. dzimšanas dienas zīmē. Bet, jubilejas gadam beidzoties, viss turpināsies – Es ritu, ritu, / Ņemot un dodot / topu par citu… (Rainis).

2016. gada pavasarī apmeklētājiem durvis vērs trīs restaurēti abu dzejnieku muzeji – Raiņa muzejs “Tadenava” Dunavas pagastā, Raiņa un Aspazijas māja Rīgā un Raiņa un Aspazijas vasarnīca Majoros.

Bet dzejnieku muzeju grafiskās atpazīstamības zīmes tapušas jau tagad – tās veidojis un muzejam dāvinājis Dizaina Birojs H2E.

Raiņa un Aspazijas stāsts ir komplekss stāsts ar kontrastiem, pastāvīgiem kāpumiem un kritumiem apvienojumā ar spēcīgu aizraušanos ar valodu, ar Latviju un vienam ar otru. Ņemot vērā viņu atšķirīgos raksturus, viņu dzīve bijusi brāzmaina. Šis kontrasts vairāk kā jebkur citur jūtams tieši viņu rakstības stilā, kaut arī būtībā viņi cīnās par vienu mērķi – patiesību, dzīves jēgu.

Rainis bija salīdzinoši domīgais un klusais filosofs, kurš izteicās skaidrā un tiešā manierē: “Patiesība ir meklēšana, ir cīnīšanās.” Aspazijas izpausme bija romantiskāka, emocionālāka, metaforiskāka: “Caur daudziem dūmiem jāiziet cauri, lai uguni redzētu.” Šie divi citāti, mūsuprāt, atklāj viņu dzīves un daiļrades būtību un abu dzejnieku nopietno attieksmi pret to. Tieši tāpēc mēs vēlējāmies strādāt tieši ar šīm frāzēm un tajās ietvertajām idejām, un izmantot tās par pamatu Raiņa un Aspazijas muzeju identitātei, stāsta dizaina autori.

Raiņa un Aspazijas vārdu iniciāļi ir viegli uztverama un simboliski viegli atpazīstama burtu kombinācija. Tajā pašā laikā grafikas zīmē šos divus iniciāļus nevēlējāmies atainot kā ierasts – ar “un” vai & vai pat + zīmi starp tiem, jo neviena no šīm zīmēm nespēj simbolizēt tās saites un to spēku, kas vienoja Raini un Aspaziju. Tāpēc, atsakoties no jebkādiem papildus simboliem, iniciāļus sasaistījām un “saaudzējām” kopā pavisam.

Līniju grafika simbolizē saikni, kas pastāvēja starp Raini un Aspaziju. Pirmajos divos dzīves posmos Rainis ir viens, tāpēc arī atbilstošo muzeju grafikas zīmēs ir tikai R un līnija, kas tiecas un tiecas pēc satikšanās ar A. Tas notiek vēlāk, un viena no šīm vietām ir Raiņa un Aspazijas māja, kur abi dzejnieki ir kopā. Rainis mirst vasarnīcā Majoros, tāpēc šeit līnija pārtrūkst…

Katrs muzejs ieguvis savu – simbolisku – krāsu: Raiņa bērnības un jaunības vietas – saules zeltaino un egļu zaļo toni, dzejnieku māja Rīgā – asfalta un pilsētas dunas pelēko, bet vasarnīca – zilo krāsu, kurai Raiņa un Aspazijas darbos ir īpaša nozīme.

Dizaina Birojs H2E izstrādājis arī visu trīs šobrīd restaurācijā esošo muzeju ekspozīciju un publiski pieejamo telpu dizaina projektus.

Raiņa muzejs "Tadenava"   Raiņa muzejs "Jasmuiža"Raiņa un Aspazijas mājaRaiņa un Aspazijas vasarnīca


Atis Ieviņš. LITERĀRĀ DZĪVE NO SEPTIŅDESMITAJIEM LĪDZ DEVIŅDESMITAJIEM LITERĀRĀ DZĪVE NO SEPTIŅDESMITAJIEM LĪDZ DEVIŅDESMITAJIEM. Fotomākslinieka Ata Ieviņa izstāde

No 13. novembra Ojāra Vācieša muzejā, O. Vācieša ielā 19, būs apskatāma Ata Ieviņa fotoizstāde LITERĀRĀ DZĪVE NO SEPTIŅDESMITAJIEM LĪDZ DEVIŅDESMITAJIEM.

Fotomākslinieks Atis Ieviņš savā radošajā mūžā ticies ar daudziem radošās inteliģences pārstāvjiem, viņa arhīvā ir Latvijā pazīstamu literātu, mākslinieku, mūziķu fotogrāfijas. Daļa no šī unikālā fotomateriāla glabājas Ojāra Vācieša muzeja krājumā.

Atis Ieviņš ir fotografējis Ojāru Vācieti, ciemojies pie viņa Pārdaugavā, 1983. gadā kopā ar dzejnieku veidojis vidi, lai pēc tam taptu atvērums žurnālā „Liesma”. Tie ir īpaši kadri, pēdējais Ojāra Vācieša dzīves gads. Fotoattēli no šī izdevuma redzami izstādē.

Fotoizstādē aplūkojamie literāti ir Ojāra Vācieša līdzgaitnieki, viņi veidojuši latviešu kultūras ainavu 20. gadsimta 70.–90. gados.

Fotoattēlu kompozīcija veidota digitālās kolāžas tehnikā, izmantojot dokumentālus materiālus.

Izstāde būs atvērta līdz 2016. gada 11. janvārim.


Raiņa un Aspazijas dažādās sejas RAIŅA UN ASPAZIJAS DAŽĀDĀS SEJAS

No 22. oktobra  līdz 2016. gada 6. janvārim Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā, Alberta ielā 12–9, apskatāma izstāde RAIŅA UN ASPAZIJAS DAŽĀDĀS SEJAS.

Kādi priekšnoteikumi nepieciešami, lai piedzimtu ģēnijs? Kāda loma Rainim un Aspazijai bija un ir sabiedrības apziņā? Kā viņus redzam mēs un kā uz viņiem raudzījās mūsu vecāki un vecvecāki? Vai Rainis spētu būt Rainis, ja dzīvotu 21. gadsimtā?

Izstāde nedod viennozīmīgas atbildes uz šiem jautājumiem, taču piedāvā diskutēt par to, kā mēs vērtējam mūsu klasiķus šodien un kā mums par tiem būtu jārunā, lai pilnvērtīgi un saprotami atklātu garīgās bagātības, kas rodamas abu dižgaru darbos. Lai Rainis spētu nodzīvot ilgotos trīssimt gadus un vairāk, katrai paaudzei viņš jāatklāj no jauna.

Izstāde piedāvā aplūkot abus dzejniekus no dažādiem skatpunktiem. Gan mūsdienu, gan vēsturiskā perspektīvā tie mainījušies arī vizuāli – tas redzams fotogrāfijās, mākslas darbos un karikatūrās, ikvienā no šiem darbiem jūtama atveidotāju attieksme, interpretācija.

Dzīves laikā Rainis tika vērtēts pretrunīgi, viņš zināmā mērā bija radikālists – vēlējās visu, nespēdams samierināties ar viduvējību. Aspazija, pati būdama novatore, līdere un ģeniāla dzejniece Rainī redzēja garu, kas lielāks par viņu un, lielā mērā upurējot pati sevi, darīja visu, lai šis gars augtu. Viņi abi kopā bija cīnītāji un dumpinieki, tad ieslodzītie, nodotie, visbeidzot – trimdinieki. Un pēc tam – ilgi gaidīti un cildināti tautas dzejnieki, sabiedriski darbinieki. Taču pāri visam viņi abi bija latviešu tautas garīguma paudēji, kas spējuši radīt pasaules līmeņa šedevrus literatūrā. Lasīt vairāk »


Diļļu diena Pārdaugavas diļļu dārzos DIĻĻU DIENA PĀRDAUGAVAS DIĻĻU DĀRZOS

No 6. oktobra Ojāra Vācieša muzejā, O. Vācieša ielā 19, skatāma izstāde–spēle DIĻĻU DIENA PĀRDAUGAVAS DIĻĻU DĀRZOS, kas veltīta Māra Čaklā bērnu dzejai.

Dzejniekam Mārim Čaklajam šogad apritētu 75. gadskārta. Izstādes nosaukums radies, apvienojot divu dzejoļu nosaukumus – Māra Čaklā „Diļļu diena” un Ojāra Vācieša dzejoli par Pārdaugavas diļļu dārziem.

Likumsakarīgi, ka izstāde notiek Ojāra Vācieša muzejā, jo Māris Čaklais šeit vienmēr ir bijis savējais. Un abu dzejnieku daiļradē nozīmīgu vietu ieņem bērnu dzeja. Par Māra Čaklā bērnu dzeju runāts maz, tā vairāk zināma, pateicoties Ēŗika Ķiģeļa mūzikai – „Aprīļa pilini”, „Jānītis pīpē”, „Zušu dziesma” un citas. Tās joprojām ir tautā iemīļotas dziesmas, kaut reti kurš atminas, ka to vārdu autors ir Māris Čaklais.

Izstādes autori muzeja mazajiem apmeklētājiem vēlas pastāstīt par tādiem spilgtiem dzejas tēliem kā Minku parks, Perpendikuls un Dillī Dallī, kas vidējai paaudzei asociējas ar bērnības multfilmām un krāsainajām dzejas grāmatiņām.

Izstāde veidota kā spēle pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, lai ar dažādu uzdevumu palīdzību labāk iepazītu Māra Čaklā dzejas tēlus. Izstādē apskatāmi unikāli fotomākslinieka Gunāra Janaiša uzņemtie Māra Čaklā portreti.