VĀCU STĀSTNIEKA NORBERTA KOBERA MEISTARDARBNĪCA ANDREJA UPĪŠA MUZEJĀ

30. aprīlī plkst. 10.00 Andreja Upīša muzejā Rīgā (Brīvības ielā 38-4) stāstniekiem un citiem interesentiem, kuriem mutvārdu stāstīšana ir neatņemama profesionālās dzīves sastāvdaļa, notiks meistardarbnīca – tā būs iespēja pilnveidot savas stāstīšanas prasmes un iegūt informāciju par stāstnieku apmācību. To vadīs stāstnieku akadēmijas “Goldmund” (Minhene) dibinātājs un vadītājs Norberts Kobers, harizmātisks stāstnieks un stāstnieku treneris jau vairāk nekā 20 gadus.

Norberts Kobers dzimis 1969. gadā Austrijā. Studējis ekonomikas vadības zinātnes un strādājis par komunikācijas treneri dažādos uzņēmumos, mācījis naratīvo pedagoģiju skolotāju izglītības kursos, 2009. gadā aizstāvējis doktora disertāciju “Mutvārdu stāstīšanas mākslas prasme” (Die Könnerschaft mündlicher Erzählkunst). Ir autors grāmatai “Jā, protams! Es stāstu brīvi” (Ja, natürlich! Ich erzähle frei, 2012). Kopš 2002. gada Kobers ir profesionāls skatuves stāstnieks. Viņa interešu lokā ir arī ekoloģiskā kustība un dzīvesstāsti, viņš ir vāciski runājošo biogrāfu apvienības biedrs.
2000. gadā Kobers Minhenē izveidoja stāstnieku akadēmiju “Goldmund” (http://goldmund-erzaehlakademie.de), un līdz šim ir tās vadītājs un iedvesmotājs. Akadēmija nodarbojas ar mutvārdu stāstīšanas prasmes izkopšanu dažāda apjoma kursos, darbnīcās un semināros pieaugušajiem un bērniem. Akadēmija ir izveidojusi plašu, aktīvi praktizējošu stāstnieku kopienu, kas piedalās sociālos projektos, organizē Minhenes stāstnieku dienas, stāstnieku kafejnīcas un citas aktivitātes, publicē grāmatas un mācību līdzekļus stāstniekiem.

No 2006. līdz 2008. gadam Kobers vadīja Eiropas Savienības pieaugušo izglītības programmas “Grundvig 2″ projektu “Pieaugušo stāstītprasmes attīstība – eiropeisks skatījums”. Latvijas stāstniekiem dalība šajā projektā deva iespēju pirmo reizi iepazīties ar stāstniecību citās Eiropas zemēs, īpaši Vācijā un Skotijā, izveidot Kurzemes stāstnieku kopienu un iesākt festivālu “Ziv zup”. Sadarbība turpinājās arī vēlāk – Kobers viesojies ar lekciju Latvijas Universitātē, akadēmijas audzēkņi piedalījušies stāstnieku festivālos, stāstnieku konferencē un citās stāstnieku aktivitātēs Latvijā.

Nodarbības meistardarbnīcā notiks vācu valodā ar tulkojumu latviski. Darbnīcas norise iespējama, pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda, Latvijas stāstnieku asociācijas un Memoriālo muzeju apvienības atbalstam.

Pieteikšanās līdz 26. aprīlim, rakstot uz e-pastu 1859@inbox.lv vai zvanot uz tel. nr. 29125869.

Ieejas maksa – 2.00 €.


ANSAMBĻA “SVĪRES” KONCERTS RAIŅA UN ASPAZIJAS MĀJĀ

26. aprīlī plkst. 18.00 Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā, Baznīcas ielā 30, notiks ansambļa “Svīres” koncerts.

2015. gadā dibinātā ansambļa “Svīres” sastāvā muzicē trīs profesionālas flautistes: Santa Grigorjeva, Madara Behmane un Zane Jurēvica. Trio mērķis ir izmantot un popularizēt flautas laikmetīgās spēles tehnikas un balss plašās iespējas. Repertuārs ir daudzveidīgs – sākot ar klasisko mūziku, tautasdziesmu un populārās mūzikas apdarēm un noslēdzot ar oriģinālmūziku. Dažādos sastāvos mūziķes ir muzicējušas kopā daudzu gadu garumā, kopā dziedājušas arī jauniešu korī “Kamēr…”. Savos priekšnesumos mūziķes dzied un spēlē dažādus mūzikas instrumentus (flautas, mandolīnu, ukules, ģitāru, stabules un sitamos instrumentus). 2016. gadā viņas ieguvušas 1. prēmiju 5. Mūsdienu akustisko vokāli instrumentālo grupu konkursā – festivālā “Sudraba kaija” Salacgrīvā.

Koncertprogramma “Saules vārdi” ietver latviešu tautasdziesmu apdares, kā arī oriģinālmūziku. Koncertprogrammas tēma ir latviešu folklorā bieži pieminētā saule, kura ne tikai ir debess spīdeklis, bet arī nes sevī daudzas nozīmes – saule-māte, saule-sargātāja, sildītāja, spēka devēja un miera nesēja. Koncerta sākumā tiks atskaņots latviešu tautasdziesmu cikls “Parādiesi tu, saulīte” trim flautām, balsīm un tautas mūzikas instrumentiem Santas Grigorjevas apdarē. Šajās apdarēs paralēli klasiskās flautas spēlei tiek izmantota dziedspēles tehnika, kura veido sešbalsīgu akordu faktūru, kas līdz šim flautas spēles tradīcijās Latvijā ir maz izmatota. Cikla skanējums un dinamiskums tiek bagātināts, izmantojot dažādus tautas mūzikas instrumentus – mandolīnu, kokli, īru stabules, varganu, bungas, okarīnu, zvangu, ukuleles. Vēl koncertā skanēs daļa no tautasdziesmu cikla “Rudzu malu es nogāju” Santas Grigorjevas apdarē trīs flautām, balsīm, īru stabulei un bungām. Šajā ciklā liela nozīme ir tieši klasiskajai flautai, jo tajā tiek bagātīgi izmantotas dažādas modernās flautas spēles tehnikas.

Ieeja – 2.00 €.
Skolēniem, studentiem un senioriem – 1.50 €.


ANDREJA UPĪŠA MUZEJĀ NOTIKS PASĀKUMS “LAIKA ZĪMES UN ANDREJA UPĪŠA PERSONĪBA. LAIMES LĀČA MEKLĒJUMI.”

25. aprīlī, trešdien, plkst. 15.00 Andreja Upīša memoriālajā muzejā Rīgā, Brīvības ielā 38-4, notiks pasākums “Laika zīmes un Andreja Upīša personība. Laimes lāča meklējumi”.

Mūsdienu skatījums uz Andreja Upīša personību un daiļradi, darbu iestudējumi un tēmu aktualitāte. Interaktīvas spēles ar Andreja Upīša darbu tekstiem.

Pasākums veidots sadarbībā ar Rīgas Izglītības un Informatīvi metodisko centru, mērķauditorija – latviešu valodas un literatūras skolotāji, taču laipni gaidīts jebkurš interesents.

Ieejas maksa – 2.00 €.


BĒRNU RĪTS “PAVASARA PRIEKI”

21. aprīlī plkst. 11.00 pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni un viņu vecāki ir aicināti uz Bērnu rītu “Pavasara prieki” Raiņa un Aspazija mājā Rīgā, Baznīcas ielā 30.

Pašā pavasara plaukumā Raiņa un Aspazijas mājā varēs iepazīt Aspazijas dzejoļus par ziedoni, pārrunāt pavasara norises dabā, pētīt un izgatavot pavasara puķes. Būs iespēja paviesoties abu dzejnieku dzīvoklī, kā arī iepazīt abu dzejnieku neparasto bibliotēku, kas atrodas pašā Rīgas sirdī – Raiņa un Aspazijas namā.

Bibliotēka, ko veido vairāk nekā seši tūkstoši grāmatu, glabā arī to, ko Rainis un Aspazija sacerējuši bērniem – dzejoļu grāmatas, lugu izdevumus, atmiņu tēlojumus. Raiņa un Aspazijas mājas ļaudis vēlas iepazīstināt mazos lasītājus ar abu dzejnieku uzburto brīnumaino bērnu dzejas pasauli, kopā ar vecākiem lasot dzeju, pārrunājot un izdzīvojot to.

Lūdzam iepriekš pieteikties, rakstot uz e-pastu dora.pauzere@memorialiemuzeji.lv vai zvanot pa tālruni 29572469.

Ieeja ģimenēm ar bērniem – 3.00 €.


OJĀRA VĀCIEŠA MUZEJS AICINA UZ INTERAKTĪVU SPĒLI “DZEJDABA”

Ojāra Vācieša muzejs Rīgā piedāvā muzejpedagoģisko programmu “Dzejdaba” pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem.

Programmas atvēršana norisināsies 19. aprīlī plkst. 10.00 sadarbībā ar pirmskolas izglītības iestādes “VARAVĪKSNE” vecākās grupas bērniem.

Interaktīvā spēle veidota kā radošs ceļojums dzejas vārdu un tēlu pasaulē. Tā ir iespēja atklāt Ojāra Vācieša daiļradi. Spēles objekti ir darināti pēc Inta Sedlenieka skicēm. Īpaši jāizceļ objekts “Atskaņu siena”, kuras vizuālajā valodā ir iekombinēti Ojāra Vācieša zīmējumi – krāsaini apļi, aiz kuriem slēpjas atskaņu spēles vārdi. Muzejpedagoģiskās programmas mērķis ir tuvināt jaunos apmeklētājus latviešu valodas tēlu pasaulei, kurā atspoguļojas dabas ritums, kā arī Ojāra Vācieša būtiskai daiļrades jomai – bērnu dzejai.

Programma ir tapusi ar Kultūras ministrijas atbalstu; tā mājos ar LNNK Saeimas frakcijas atbalstu izremontētajās muzeja telpās.

Grupas var pieteikt pa tel. 67614015.


DZEJAS LASĪJUMU VAKARS “IEČUKSTI EZERĀ”

Piektdien, 13. aprīlī, plkst. 18.00 Ojāra Vācieša muzejā (Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 19) notiks dzejas lasījumu vakars “Iečuksti ezerā”.

Pasākumā dzeju lasīs dzejnieku kopas “Trīspadsmitais kurss” dalībnieki: Dainis Deigelis, Ginta Gerbaševska, Mārtiņš Pommers, Alise Mētra, Agnese Blaua, Anita Ozoliņa un Ivars Vācers. Par pasākuma muzikālo daļu rūpēsies Andris Akmentiņš – dzejnieks, rakstnieks un dziesminieks vienā personā – un Inita Jansone.

Dzejnieku apvienība “Trīspadsmitais kurss” tika izveidota pirms nedaudz vairāk nekā gada, saplūstot divām Literārās akadēmijas jauno dzejnieku grupām. Šī gada laikā apvienība organizējusi pasākumus Rīgā un reģionos ar mērķi veicināt dzejas lasīšanu, klausīšanos un jaunradi. Apvienības organizētajiem pasākumiem raksturīgi formas un žanru eksperimenti. Festivālā “Baltā nakts” tika veidota dzejas performance “Kolektīvā bezapziņa”, bija organizēts bērnu dzejas vakars, dzeja ir pārtapusi dziesmās utt. Visu “Trīspadsmitā kursa” veidoto pasākumu neiztrūkstošā daļa ir sadarbība ar mūziķiem.

Andris Akmentiņš ir dzejnieks, mūziķis, prozas un dziesmu tekstu autors. Izdevis vairākus dzejas krājumus un vienu stāstu grāmatu. Šogad sagaidāms arī Andra Akmentiņa pirmais romāns, kas būs noslēdzošais darbs vēsturisko romānu sērijā “Mēs. Latvija, XX gadsimts”. Vadījis Literārās akadēmijas nodarbības daļai no “Trīspadsmitā kursa” biedriem.

Inita Jansone ir jauna latviešu izpildītāja un dziesmu autore, kura apvieno dažādu dzejnieku darbus ar brīžiem smeldzīgām, brīžiem romantiskām melodijām un ģitāras un ukuleles skaņām. Starp izmantotajiem tekstu autoriem var minēt gan latviešu klasiķus Frici Bārdu, Raini, Aspaziju un Annu Saksi, gan tādu leģendāru autoru kā Rabindranats Tagore.

Ieejas maksa – 2.00 €.
Skolēniem, studentiem, pensionāriem – 1.50 €.


ZĪMĒŠANAS NODARBĪBAS PIEAUGUŠAJIEM ROZENTĀLA UN BLAUMAŅA MUZEJĀ

Sestdienās Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejs (Rīgā, Alberta ielā 12-9) aicina apmeklēt zīmēšanas nodarbības izcilā mākslinieka Rozentāla darbnīcā.

Plašā darbnīca, kurā 20. gadsimta sākumā strādājis Rozentāls, ir telpa, kas pārsteidz un iedvesmo muzeja apmeklētājus. Lai mākslinieka darbnīca būtu ne tikai unikāls apskates objekts jūgendstila Rīgā, bet arī vieta, kur ikvienam apmeklētājam tiek dota iespēja izjust Rozentāla dzīves un darba vietas radošo gaisotni, izprast mākslas darba tapšanas procesu caur savu personisko pieredzi, no 14. aprīļa muzejs piedāvā zīmēšanas nodarbības, kas notiks sestdienās no plkst. 11.00 līdz plkst. 13.00 (saskaņā ar nodarbību grafiku). Apmeklētājiem tiks piedāvāta iespēja zīmēt profesionāla pedagoga – PIKC NMC Jaņa Rozentāla mākslas skolas pedagoģes Zīles Ziemeles – vadībā, eksperimentēt ar dažādām tehnikām un grafiskajiem paņēmieniem utt. Nodarbības konsultēs Laura Freināte, skolas direktora vietniece izglītības jomā.

Nodarbības paredzētas pieaugušajiem, kā arī vecāko klašu skolēniem, studentiem un senioriem. Tuvākie datumi: 14. un 28. aprīlis, 19. maijs, 2. un 16. jūnijs.

Nodarbības notiks ar Rīgas domes Kultūras projektu finansēšanas konkursā gūto atbalstu.

Ir nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās: jrrbm@memorialiemuzeji.lv vai 67331641.

Vienas nodarbības cena – 2.00 €.


RAIŅA MUZEJAM “TADENAVA” – STARPTAUTISKĀ THEA BALVA PAR IZCILIEM SASNIEGUMIEM

7. aprīlī THEA apbalvošanas ceremonijā Anaheimā (ASV) Memoriālo muzeju apvienības un dizaina biroja H2E veidotā Raiņa muzeja “Tadenava” ekspozīcija saņēma starptautisko THEA Balvu par izciliem sasniegumiem ekspozīcijas veidošanā.

Šo augsto apbalvojumu jau 24 gadus piešķir Tematiskās izklaides industrijas asociācija (The Themed Entertainment Association, turpmāk TEA). Balva, kas nosaukta sengrieķu dievietes Tejas vārdā, radīta, lai izceltu izcilību, veidojot izglītības, vēstures un izklaides projektus, un tā uzsver pieredzes, dizaina un tematiskās izklaides vērtību.

Šogad balvai tika pieteikti vairāk nekā 300 pretendenti no visas pasaules. Laureātu vidū ir Smitsonas Nacionālais Afroamerikāņu vēstures un kultūras muzejs Vašingtonā, Notra-Dama bazilika Monreālā, izklaides parks Dubajā, “Simbolika: Fantāzijas pils” Eftelinga parkā Nīderlandē, “Cittadella” apmeklētāju centrs Maltā, Gallipoli ekspozīcija Te Papa muzejā Jaunzēlandē, vairāki Disnejlendas parku jaunie kompleksi u. c.

Memoriālo muzeju apvienības zinātniskā sekretāre Sanita Kossoviča uzsver: “Raiņa muzejs “Tadenava” ir meditācijas vieta. Šeit apmeklētājs var saplūst ar dabu un atklāt sevī radošo garu, atrast laiku un to pilnībā veltīt sev. Rainis šeit ir dzimis un pavadījis trīs ar pusi savas dzīves gadus. Šeit viņš pirmo reizi ieraudzījis sauli, spēris pirmos soļus, teicis pirmos vārdus, visi viņa pirmie dzīves iespaidi ir gūti Tadenavā. Tadenava ir iedvesmas šūpulis.”

Dizaina biroja H2E vadošais dizainers Holgers Elers atzīst, ka jau no paša sākuma ir zinājis, ka tai ir jābūt tādai ekspozīcijai, kas iesaista apmeklētājus. “Tas bija liels izaicinājums – tad, kad ir pieņemts lēmums atteikties no tehnoloģijām, pie tā turēties līdz galam. Koka lodīte – mazā saule – kļūst par ceļvedi ekspozīcijā, kas atver tās saturu apmeklētājiem. Mēs uzticamies muzeja apmeklētājiem, mēs viņiem piedāvājam pašiem atrast ceļu, kā atklāt ekspozīcijas saturu, sniedzam viņiem iespēju doties piedzīvojumā.”

Patrīcija Makkāja (Patricia MacKay), TEA samita līdzpriekšsēdētāja, akcentē, ka Tadenavas ekspozīcija – tā ir iespēja atgriezties pie “saknēm”, tas ir lielisks piedzīvojums, kas sākas ar ziņkārības veicināšanu apmeklētājā.

Olafs Vuhts (Olaf Vugts), Eftelinga parka Nīderlandē direktoru padomes pārstāvis, ir patīkami pārsteigts un augsti novērtē radošo ideju, kas savā vienkāršībā ir unikāla, īsta un skaidra. Viņš uzslavē arī to, ka, pateicoties šai ekspozīcijai, muzejam gada laikā ir izdevies piesaistīt 185 reizes vairāk apmeklētāju, nekā Tadenavā ir iedzīvotāju.

Dienu pirms balvas pasniegšanas Sanita Kossoviča un Holgers Elers piedalījās TEA samitā, sniedzot prezentāciju, kuras laikā stāstīja, kā tika veidota Raiņa muzeja “Tadenava” ekspozīcija no koncepcijas izstrādes brīža līdz realizācijai, kā arī kādiem izaicinājumiem bija sevi jāpakļauj. Viņi sniedza rekomendācijas 600 izklaides industrijas profesionāļiem no visas pasaules, kas bija ieradušies uz TEA samitu.

Ekspozīcija iekārtota Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” projekta “Raiņa un Aspazijas muzeja atjaunošana” ietvaros. Projekta īstenotājs – valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”, partneris – Memoriālo muzeju apvienība.

Dalība TEA samitā un apbalvošanas ceremonijā bija iespējama, pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam.


ANDREJA UPĪŠA MUZEJĀ NOTIKS PASĀKUMS “SIEVIETE STĀSTOS”

14. aprīlī, sestdien, plkst. 15.00 ar sarīkojumu “Sieviete stāstos” Andreja Upīša memoriālajā muzejā Rīgā, Brīvības ielā 38-4, turpināsies Latvijas mutvārdu stāstnieku ikmēneša pasākumu cikls.

Katra pasākuma tēma ir saistīta ar kādu Andreja Upīša labi vai ne tik labi pazīstamu darbu, un aprīlī tas ir romāns “Sieviete”, kas tika publicēts 1910. gadā. Latviešu literatūrā tā bija sensacionāla parādība, un Upīts parādīja sevi kā meistaru vīrieša–sievietes sarežģīto attiecību attēlošanā. Romāns izraisīja plašu diskusiju sabiedrībā, savukārt kritikā tas tika atzīmēts kā novatorisks teksts, kas balansē uz reālisma un naturālisma robežas un sasaistās ar vairākiem spilgtiem Eiropas autoru (Balzaka, Flobēra, Zolā) darbiem. “Sieviete” izdota vairākos atkārtotos metienos un kļuva par vienu no sava laika lasītākajiem Upīša romāniem.

2016. gadā “Sieviete” tika iestudēta Latvijas Nacionālajā teātrī; izrādi veidoja režisore un dramatizējuma autore Ināra Slucka; titullomā – aktrise Dita Lūriņa.

14. aprīļa sarīkojums ir veltīts ne tikai Upīša “Sievietei”, bet arī sievietes tēmai vispār, un ikviens sarīkojuma apmeklētājs tiks laipni aicināts (bet ne piespiests) piedalīties ar saviem mutvārdu stāstiem par šo mūžīgo un neizsmeļamo tēmu.

Sarīkojumu vada LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks Dr. philol. Guntis Pakalns, piedalās: Liesma Lagzdiņa (Kuldīga), Aelita Ramane (Pilsrundāle), Vilhelmīne Jakimova (Preiļi), Solveiga Boicova (Valmiera), Normans Graustiņš (Baldone) un citi Latvijas stāstnieki.

Ieejas maksa – 2.00 €.


MUZEJU DARBA LAIKS SVĒTKOS

Lieldienās, no 30. marta līdz 2. aprīlim, visi Memoriālo muzeju apvienības muzeji būs slēgti.

29. martā muzeju darba laiks saīsināts par vienu stundu.

Gaidīsim Jūs no 3. aprīļa ierastajos muzeju darba laikos.

Priecīgus svētkus!