Pēdējā fotogrāfija jūrā

Saule, jūra, smiltis un Rainis peldkostīmā. Kā tapa vienas no neparastākajām Raiņa fotogrāfijām?

Rainis Rīgas jūrmalā, 1929. gada augusts. Foto: Olīvs Mētra.

Rainis un Aspazija pie dārza mājiņas Jūrmalā, 1929. gada vasara. Foto: Olīvs Mētra.

Kad 1929. gada vasarā satiekas dzejnieks Rainis un fotogrāfs Olīvs Mētra, tas ir sākums īsai, bet skaistai draudzībai. Fotogrāfs 18 attēlos vasarnīcas dārzā, dzejnieka istabiņā un jūras krastā iemūžina Raiņa pēdējo vasaru. Fotogrāfiju vidū ir viena no zināmākajām dzejnieka fotogrāfijām – Rainis, tērpies vīriešu peldkostīmā, līdz ceļiem iebridis jūrā un droši veras tālumā. Kā tapa šī fotogrāfija?

No kreisās: Vilis Draudziņš, Roberts Vizbulis, Rainis, Aleksandrs Zvaigzne un Olīvs Mētra Rīgas jūrmalā, 1929. gada vasara. Foto: Olīvs Mētra.

Par fotografēšanās dienu Rīgas jūrmalā vēsta Olīva Mētras atmiņas:  “Nu tad vispirms – visi rindā ūdeni,” es īsti kareivīgi devu komandu. Visi grupas dalībnieki, neizslēdzot dzejnieku, līdz stilbiem iebriduši jūrā, smaidot sarindojās gandrīz pēc augumiem. Tikai humorista Roberta Vizbuļa zemā un molligā figūra ienesa disonansi visu gandrīz vienlīdzīgajos augumos. Dzejnieks pašā pēdējā acumirklī priekš uzņemšanas teica: “Nu tad – smērē beigts!”

No kreisās: Vilis Draudziņš, Roberts Vizbulis, Rainis, Aleksandrs Zvaigzne un Olīvs Mētra Rīgas jūrmalā, 1929. gada vasara. Foto: Olīvs Mētra.

Arī man pašam gribējās būt kopējā grupā uz bildes, tāpēc pie uzņemšanas pielietoju melnu diegu slēdzēja iedarbināšanai. Man vēl mirklis bija jāpagaida, un tad iedarbināju fotoaparātu. Tas bija mūsu pirmais ar dzejnieku Raini kopīgais uzņēmums.

Rainis Rīgas jūrmalā kopā ar Robertu Vizbuli, Olīvu Mētru, Vili Draudziņu un Aleksandru Zvaigzni, 1929. gada vasara. Foto: Olīvs Mētra.

Visi bijām jautri un sirsnīgās sarunās grupējāmies nākošam uzņēmumam. Nolaidāmies pus guļus paša ūdens malā. Atkal amizēšanās par manu izvilkto diegu. Arī šis uzņēmums izdevās ļoti labi.

Rainis Rīgas jūrmalā kopā ar Robertu Vizbuli, Olīvu Mētru, Vili Draudziņu un Aleksandru Zvaigzni, 1929. gada vasara. Foto: Olīvs Mētra.

Tad pa trešam lāgam izlaidāmies garšļaukus smiltīs, tad laivā un pēdēji četrrāpus jūrā.

Rainis Rīgas jūrmalā kopā ar Robertu Vizbuli, Olīvu Mētru, Vili Draudziņu un Aleksandru Zvaigzni, 1929. gada vasara. Foto: Olīvs Mētra.

Roberts Vizbulis man nopietnā balsī aizrādīja, ka šie uzņēmumi neesot no ikdienišķajiem, un brīdinādams uzsvēra: “Bet tikai nu neizfušierējiet!” Atbildēju, ka viņa bažas veltas. “Fušieri” man nāk ārkārtīgi reti priekšā. Pat neatceros, kad man būtu kāds uzņēmums neizdevies.

Rainis Rīgas jūrmalā, 1929. gada vasara. Foto: Olīvs Mētra.

Tad visi grupas dalībnieki likām dzejniekam priekšā uzņemties vienam pašam, ko viņš ar labpatiku darīja. Iebrida jūrā un pieņēma visraksturīgāko pozu. Tas bija Raiņa pēdējais uzņēmums jūrā.

Rainis, Aspazijas brāļa meita Virēna, Aspazija, fotogrāfs Olīvs Mētra, 1929. gada vasara. Foto: Olīvs Mētra.

Nemanot bija pagājušas kādas pāra stundas. Mēs atvadījāmies. Bet Rainis man piebilda, ka viņš labprāt gaidītu mani ciemos savā vasarnīcā: “Atnāciet… parunāsimies… varbūt iztaisīsim arī tur kādu uzņēmumu. Būs mājās arī Aspazija… tagad viņa Durbē, bet drīz atbrauks.” Apsolījos.

Vairāk par Olīva Mētras grāmatu “Raiņa pēdējā vasara. Atmiņas un fotogrāfijas” lasi Andreja Upīša memoriāla muzeja galvenā speciālista Arņa Koroševska rakstā “Sirmgalvis un jūra. Olīvs Mētra “Raiņa pēdējā vasara”.

Stāstā izmantoti Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma materiāli, kā arī Olīva Mētras atmiņu stāsts no grāmatas “Raiņa pēdējā vasara. Atmiņas un fotogrāfijas”.

Stāsta autore: Zane Grudule