Dokumenti

Publiskie pārskati

Informācija par MMA noslēgtajiem publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem

Publiskie iepirkumi

Līgumi

Līgums Nr.3-23/62/2017 par ekspozīcijas izgatavošanu un uzstādīšanu (13.10.2017.)

Līgums Nr. 3-23/187/2016 „Bērnu rotaļu istabas restaurācijas būvdarbu veikšana Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā Alberta iela 12, dz. 9, Rīga”

Līgums Nr. 3-23/179/2016 par interaktīvā stenda un programmatūras izstrādi un iegādi Krišjāņa Barona muzeja vajadzībām

Līgums Nr. 3–23/160/2016 “Interaktīvā stenda un programmatūras izstrāde”

Līgums Nr. 3–23/84/2015 par informatīvā gida – aplikācijas izstrādi Raiņa un Aspazijas muzejam: Raiņa un Aspazijas vasarnīcai Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 5/7, Raiņa un Aspazijas mājai Rīgā, Baznīcas ielā 30, Raiņa muzejam “Tadenava” Jēkabpils novada Dunavas pagastā un Raiņa muzejam “Jasmuiža” Aizkalnē, Preiļu novadā (02.11.2015.)

1. pielikums_3_23_842. pielikums_3_23_84;3. pielikums_3_23_84; 4. pielikums_3_23_84; 5. pielikums_3_23_84; 6. pielikums_3_23_84

Līgums Nr. 3–23/70/2015 par Jāņa Akuratera muzeja audiogida sistēmas izveidi (09.09.2015.)

Līgums Nr. 3–23/71/2015 par grupu audiogida piegādi (09.09.2015.)

 

Lēmumi

Lēmums iepirkumā par Rainim un Aspazijai, kā arī Latvijas un Šveices attiecībām veltītas ekspozīcijas izgatavošanā un uzstādīšanā 09.10.2017.

Lēmums par iepirkuma „Bērnu rotaļu istabas restaurācijas būvdarbu veikšana Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā, Alberta ielā 12–9, Rīgā” (27.10.2016.)

Lēmums par iepirkuma „Interaktīvā stenda un programmatūras izstrāde un iegāde Krišjāņa Barona muzeja vajadzībām” (19.09.2016.)

Lēmums iepirkumā „Interaktīvā stenda un programmatūras izstrāde un iegāde Krišjāņa Barona muzeja vajadzībām” (31.08.2016.)

Lēmums par iepirkuma „Interaktīva stenda un programmatūras izstrāde un iegāde Raiņa muzeja „Jasmuiža” vajadzībām” rezultātiem (21.07.2016.)

Lēmums par iepirkuma „Datortehnikas un biroja tehnikas iegāde Memoriālo muzeju apvienības vajadzībām” rezultātiem (25.11.2015.)

Lēmums par iepirkuma „Informatīvā gida – aplikācijas izstrāde Raiņa un Aspazijas muzejam: Raiņa un Aspazijas vasarnīcai Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 5/7, Raiņa un Aspazijas mājai Rīgā, Baznīcas ielā 30, Raiņa muzejam “Tadenava” Jēkabpils novada Dunavas pagastā un Raiņa muzejam “Jasmuiža” Aizkalnē, Preiļu novadā” rezultātiem (26.10.2015.)

Lēmums par iepirkuma „Audiogida sistēmas izveide Jāņa Akuratera muzejam un grupu audiogida iegāde” rezultātiem (08.09.2015.)

Lēmums par iepirkuma „Jāņa Akuratera muzeja vēsturisko interjeru priekšmetu restaurācija, dublikātu izgatavošana, stilistiski atbilstošu gleznu rāmju iegāde un mākslas darbu ierāmēšana” rezultātiem (25.08.2015.)

Lēmums par iepirkuma „Raiņa un Aspazijas 150.jubilejas gada kuratora pakalpojumi” rezultātiem (22.04.2015.)

Lēmums par iepirkuma “Krātuves plauktu sistēmas un palīgaprīkojuma piegāde un uzstādīšana Ojāra Vācieša muzejā” rezultātiem (13.11.2012.)

 

Privātuma politika

Ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos var vērsties:

Memoriālo muzeju apvienība

datu aizsardzības speciālists Uldis Lapiņš

tālrunis +371 67618775

e-pasts: apvieniba@memorialiemuzeji.lv

 

Privātuma politika

 

 

Trauksmes celšana

2019. gada 1. maijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem.

Trauksmi var celt fiziska persona par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, personai informāciju par iespējamo pārkāpumu iegūstot, veicot darba vai dienesta pienākumus, iesniedzot trauksmes cēlēja ziņojumu savā darba vietā, kompetentajā institūcijā vai vēršoties trauksmes cēlēju kontaktpunktā – Valsts kancelejā.

Trauksmes cēlēja ziņojumu nevar iesniegt juridiska persona vai anonīmi.

 

MMA iekšējā sistēma trauksmes ziņojumu iesniegšanai:

Elektroniski: e-pasta adrese: trauksme@memorialiemuzeji.lv 

Rakstiski: nosūtot pa pastu: Kaļķu iela 24, Rīga LV-1050, MMA administrācija vai nogādājot to MMA administrācijas telpā novietotajā “Trauksmes cēlēju ziņojumu” vietnē.

Mutiski: sazinoties ar kontaktpersonu MMA, personāla speciālisti Līgu Mikučevsku (e-pasts: personals@memorialiemuzeji.lv, tel. 67618775 vai 29486114, darba laikā Kaļķu ielā 24, Rīga, MMA administrācijas telpās).

 

Trauksmes cēlēju kontaktpunkti:

Kultūras ministrijā: e-pasts: trauksme@km.gov.lv 

Kontaktpersona: dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Kristīne Liepiņa, e-pasts: kristine.liepina@km.gov.lv tālr. 67330246, K. Valdemāra 11, Rīga

Valsts kancelejā: www.trauksmescelejs.lv 

 

Piekļūstamība

Tīmekļvietne veidota, vadoties pēc starptautiskām normām un standartiem, lai nodrošinātu piekļūstamību ikvienam satura interesentam. Piekļūstamības principi paredz funkcionalitātes daudzveidību un jēgpilnumu.

Piekļūstamības paziņojums

Piekļūstamības izvērtēšanas protokols

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: komunikacija@memorialiemuzeji.lv

Zvaniet: +371 67618775