Raiņa un Aspazijas muzejs Šveicē

Apmeklē Raiņa un Aspazijas muzeja ekspozīciju Lugānā, Šveicē, un uzzini par dzejnieku trimdas gados izjusto vientulību, Šveicē rasto patvērumu un iedvesmu, kas gūta dabā un sastaptajos cilvēkos.

Ekspozīcija “Rainis un Aspazija starp Latviju un Šveici” vēsta par Raiņa un Aspazijas politiskajā emigrācijā Kastaņolā pavadīto laiku un ļauj izjust emocionālu līdzpārdzīvojumu caur dzejnieku vēstuļu un Raiņa atmiņu grāmatas “Kastaņola” fragmentiem. Ekspozīcijā dzejnieku dzīves un darbības kontekstā iezīmēti Šveices un Latvijas sakaru būtiskākie punkti laika posmā no 1893. gada līdz mūsdienām, kā arī sniegts vispārējs ieskats Latvijas vēsturē. Līdzās Niklāva Strunkes oriģinālilustrācijām, kā arī trimdas laikā tapušo dzejnieku darbu izdevumiem, lasāma Raiņa grāmata “Kastaņola” trīs valodās.

Ekspozīcija Lugānā vēl būs apskatāma līdz 2025. gada maijam.

Raiņa un Aspazijas muzeja ēka Lugānā, Šveicē.
Raiņa un Aspazijas muzejs Lugānas Vēstures arhīvā. Foto: H2E

Ekspozīcija veidota tā, lai būtu saistoša dažādām mērķauditorijām ar atšķirīgu zināšanu bagāžu par Raini un Aspaziju, tāpēc muzejā gaidīti gan vietējie šveicieši, gan ārzemju tūristi, gan arī ciemiņi no Latvijas.

Raiņa un Aspazijas muzejs Lugānā, muzeja ekspozīcija. Gar sienām izvietotas planšetes un plaukti ar tekstiem.
Muzeja ekspozīcija. Foto: H2E
Sieviete pastaigājas pa muzeja ekspozīcijas telpu.
Muzeja ekspozīcija. Foto: H2E

Rainim un Aspazijai, kā arī Latvijas un Šveices attiecībām veltītā ekspozīcija atklāta 2018. gadā Lugānas Vēstures arhīva telpās. Līdz tam Lugānas Vēstures arhīva telpās atradās Lugānas municipalitātes uzturēts un atbalstīts Raiņa un Aspazijas muzejs. Tā kolekcija bija veidota no trimdas latviešu dāvinājumiem.

Ekspozīcija “Rainis un Aspazija starp Latviju un Šveici” izveidota ar Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu.

Ekspozīciju veidoja dizaina birojs “H2E”. Stratēģiskā padomdevēju grupa: Pjetro Montorfani (Pietro Montorfani), priekšsēdētājs, Rita Meinerte, Sanita Kossoviča, satura autori: Vita Matīsa, Gundega Grīnuma, Jānis Šiliņš, projekta vadītāja: Sanita Kossoviča, izpildsekretāre: Marī Kraitra (Marie Kraitr), redaktore: Rita Meinerte, zinātniskais konsultants: Jānis Zālītis.

Raiņa un Aspazijas muzeja veidotāju komanda un viesi pie muzeja ēkas ekspozīcijas atklāšanas dienā 2018. gada 22. jūlijā.
Ekspozīcijas “Rainis un Aspazija starp Latviju un Šveici” atklāšana, 2018. gada 22. jūlijs.

Vairāk informācijas: Museo Rainis and Aspazija