Piekļūstamība

Memoriālo muzeju apvienība (turpmāk – MMA) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni: www.memorialiemuzeji.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?
MMA tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Tīmekļvietnes vērtējamās sadaļās nav redzams pārvietošanās vizuālais fokuss. Kustība pa tīmekļvietni ar TAB taustiņu nav secīga un loģiska.
  • Dažiem attēliem trūkst alternatīvo tekstu, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju, nevar piekļūt informācijai. Attēli tiks pārskatīti, un alternatīvais teksts attēliem tiks pievienots.
  • Nav ievērota virsrakstu hierarhija, ir izvietoti daži tukši virsraksti, virsraksti tiks pārskatīti un rediģēti, lai tie ir ērti uztverami.
  • Lai novērstu krāsu kontrastu neatbilstību, ir pieejama spilgtā kontrasta funkcionalitāte, kā arī teksta palielināšanas iespējas.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 04.09.2023. Izvērtēšanu veica MMA vadošais IKT speciālists Uldis Lapiņš un komunikācijas speciāliste Zane Grudule.

Piekļūstamības alternatīvas
Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar MMA, rakstot e-pastā: komunikacija@memorialiemuzeji.lv

Atsauksmēm un saziņai
Savu iespēju un finansējuma robežās mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: komunikacija@memorialiemuzeji.lv
Zvaniet: +371 67618775
Adrese: Meistaru iela 10, Rīga, LV-1050

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 10 darba dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana
Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir komunikācijas speciāliste.
E-pastā: komunikacija@memorialiemuzeji.lv
Tālrunis: +371 67618775

Pārraugošā iestāde ir Kultūras ministrija.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu
Šis paziņojums tika sagatavots 04.09.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Rita Meinerte, iestādes direktore.