Apraksts

Memoriālo muzeju apvienība ir Latvijas Republikas Kultūras ministrijas tiešās pārvaldes iestāde un savu darbību sākusi 2009. gada 1. oktobrī.

Tā izveidota ar 2009. gada 2. jūnija Ministru kabineta rīkojums Nr. 369 Par valsts aģentūras “Rakstniecības muzejs un Rakstniecības, teātra un mūzikas kolekciju krātuve” un valsts aģentūras “Memoriālo muzeju apvienība” izveidi un valsts aģentūras “Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs”, valsts aģentūras “Ojāra Vācieša memoriālais muzejs” un valsts aģentūras “Andreja Upīša memoriālais muzejs” reorganizāciju.

Apvienību veido seši muzeji:
Jāņa Akuratera muzejs,
Krišjāņa Barona muzejs,
Raiņa un Aspazijas muzejs (ar ekspozīciju un izstāžu vietām: Raiņa un Aspazijas māja Rīgā, Raiņa un Aspazijas vasarnīca Majoros, Raiņa muzejs “Jasmuiža”, Raiņa muzejs “Tadenava”),
Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejs,
Andreja Upīša memoriālais muzejs (ar ekspozīciju un izstāžu vietām Rīgā un Skrīveros),
Ojāra Vācieša muzejs.

Apvienības darbības mērķis ir tās pārstāvēto Latvijas kultūrvēsturei nozīmīgo personību dzīves un radošās darbības mūsdienīga atklāsme memoriālajā vidē, latviešu literatūras un kultūras vēstures attīstības atspoguļojums caur konkrētas personības un tās dzīves telpas skatpunktu.

Mēs vēlamies turpināt izkopt ikviena memoriālā muzeja individualitāti, vienlaikus īstenojot saskaņotu vides uzraudzības un attīstības stratēģiju un veidojot vienotu muzeja filozofiju.

Memoriālo muzeju apvienības vīzija ir būt par literatūras un mākslas, pētniecības un kritiskās domāšanas platformu, kas veido tiltu starp pagātni un nākotni.

Memoriālo muzeju apvienības misija ir saglabāt, attīstīt un atklāt kultūras personību dzīves vides unikalitāti kā jaunrades vietu, kas iedvesmo iepazīt personības daiļradi un rosina radošumu, veido dialogu par kultūrvēstures procesiem un sekmē ikkatras personības izaugsmi.