Kontakti

Memoriālo muzeju apvienība

Reģistrācijas adrese: Ojāra Vācieša iela 19, Rīga, LV 1004

Faktiskā adrese: Meistaru iela 10-225, Rīga, LV 1050

Reģ. nr. 90009175706

Valsts kase, kods TRELLV22

Konts: LV31TREL2220655004000

Konts ziedojumiem un dāvinājumiem: LV08TREL7220655003000

Tālr.: +371 67229980; +371 29486114

E-pasts: apvieniba@memorialiemuzeji.lv

E-adrese

! Ja nepieciešams apvienībai nosūtīt personu datus, komercinformāciju vai citu aizsargājamu informāciju, lūgums to sūtīt uz e-adresi, nevis e-pastu.

Direktore
Rita Meinerte
+371 67229980; +371 29486114; rita.meinerte@memorialiemuzeji.lv

Direktores vietniece attīstības darbā
Sanita Kossoviča
+371 67229980; +371 29486114; sanita.kossovica@memorialiemuzeji.lv

Galvenā grāmatvede
Baiba Puķīte
+371 67229980; +371 29486114; baiba.pukite@memorialiemuzeji.lv

Komunikācijas speciāliste
Zane Grudule
+371 67229980; +371 29486114; komunikacija@memorialiemuzeji.lv

Personāla speciāliste
Līga Mikučevska
+371 67618775; +371 29161206; personals@memorialiemuzeji.lv

Galvenais mākslinieks
Ints Sedlenieks
+371 67618775; +371 29161206; ints.sedlenieks@memorialiemuzeji.lv

Vadošais IKT speciālists
Uldis Lapiņš
+371 67618775; +371 29161206; uldis.lapins@memorialiemuzeji.lv

Saimniecības pārziņi
Vija Losāne
+371 67618775; +371 29161206; saimnieciba@memorialiemuzeji.lv
Dainis Repša
+371 67618775; +371 29161206; saimnieciba@memorialiemuzeji.lv

Datu aizsardzības speciālists
Jevgeņijs Jarosovs
+371 29534482; jevgenijs.jarosovs@idagentura.lv