Vērtības

Saliedētība

Savstarpēja sapratne, cieņa vienam pret otru, atbalstošs plecs un prieks strādāt kopā radoši un jēgpilni, spējot efektīvi sasniegt kopīgi izvirzītos mērķus.

Kā norāda mūsu visattālākais biedrs, Raiņa muzejs “Tadenava”, – viens nav dzīvotājs!

Atvērtība

Mēs strādājam personību muzejos. Vietās, kur tiek godātas personības ­‒ muzeja pārstāvētā personība, apmeklētājs un muzeja darbinieks. Ticam, ka personība spēj sekmēt citas personības veidošanos. Mēs gaidām muzejā ikvienu, priecājamies sarunāties, uzklausīt, iedziļināties un būt viesmīlīgi.

Mūsu komunikāciju neierobežo muzeja sienas, mēs dodamies ārpus muzeja telpām ‒ cenšamies būt tur, kur ir mūsu apmeklētājs.

Novatorisms un drosme

“Pastāvēs, kas pārvērtīsies” ir šīs vērtības vadmotīvs.

Meklējam jaunas perspektīvas un izaicinām iedibinātas patiesības, atklājot muzeju personības un viņu atstāto mantojumu caur neparastāku un mūsdienīgāku skatpunktu. Nebaidāmies runāt par neērtām tēmām un sabiedrībā pretrunīgi vērtētām personībām, par rakstniekiem dažādu varu un laikmetu griežos.

Izaugsme

Lai izglītotu un iedvesmotu citus, mums ir jārūpējas par nepārtrauktu pašizaugsmi, tādēļ apvienībā regulāri rīkojam seminārus un piedalāmies citu organizāciju rīkotajos, paši pētām un sekojam līdzi jaunākajiem pētījumiem un labas prakses piemēriem. Mācāmies no apmeklētājiem, sadarbības partneriem un kopienas. Bagātinām viens otru.

Atbildība

Esam atbildīgi pret apmeklētājiem, kolēģiem, vidi, kur strādājam, un personību, ko pārstāvam. Sniedzam patiesu vēstījumu autentiskā vidē, ar atbildību turpinām gan rakstnieku iesāktās tradīcijas, gan sabiedrības un pašu radītās.

Muzeju personības ir atstājušas ne tikai priekšmetus, bet arī plašu garīgo mantojumu. Mēs esam kā ceļotāji laikā, vidutāji autentiskā vidē, kas meklē un atrod, ko un kad izgaismot no atstātā kultūras mantojuma.