Ojārs Vācietis un putni

“Katram cilvēkam nepieciešamas bioloģijas zināšanas vismaz augstskolas kursa apjomā,” teicis Vācietis.

Ojārs Vācietis pie Māras dīķa, 1977. Foto: Gunārs Janaitis.

Ojāra Vācieša māja un dārzs, 2013. Foto: Ints Sedlenieks.

Kad 1960. gada pirmajās dienās Ojārs Vācietis un Ludmila Azarova atnāk uz savu jauno mājvietu Lielajā Altonavas ielā 19,viņi uzreiz nedodas iekšā, bet met nelielu loku pa sniegoto pagalmu. Kādā no zemajiem ogu krūmiem viņi pamana putniņus – četrus sarkankrūtīšus. Tā ir kā zīme, ka šajā namā viņi ir atnākuši uz palikšanu.

Grāmata “Latvijas putni” uz O. Vācieša rakstāmgalda.

Ojārs Vācietis, protams, nav ornitologs un putnus vēro kā aizrautīgs entuziasts. Uz rakstāmgalda stūra Ojāram allaž stāv 1936. gadā izdota grāmata “Latvijas putni”.

Pēc garajām pastaigām putnus, kurus viņš dienas laikā redzējis, Vācietis pieraksta uz mazām (apmēram 10 x 17 centimetrus lielām), apzīmētām lapiņām.

Ojāra Vācieša dienas pierakstu lapiņas. Ieskaties tuvāk!

6. janvāris. Zīlītes, zvirbuļi, baloži, kovārņi, melnie strazdi, vārnas, kaijas.

19. februāris. Zīlītes, zvirbuļi, melnais strazds, baloži, vārnas, kaijas, kovārņi, meža pīles!!! 5! 1 kaķis.

2. marts. Zvirbuļi, baloži, zīlītes, 2 meža pīles (Arkādijā, Mārupītē), kovārņi, svilpji, vārnas.

Mežābele pie O. Vācieša dzīvokļa loga, 1993. gada novembris. Foto: Uldis Briedis.

Pie Vāciešu dzīvojamās istabas loga, gandrīz no pašiem mājas pamatiem, aug mežābele. Āboli mazi, cieti, ne visai garšīgi, bet Ojārs Vācietis neļauj šo ābeli zāģēt. “Lai putniņiem būtu ko ēst,” viņš teic, jo zeltainie āboli šajā ābelē ir līdz pat agram pavasarim.

Ojāra Vācieša rakstāmgalds, 1993. Foto: Leons Balodis,

Putnus Vācietis baro arī apzināti. Pirmajā ziemā viņš paņem no mazā dēla Žaņa koka rotaļlietu autobusiņu un pārtaisa to par putnu barotavu. Pilns autobuss putniem. Barotavu novietoto pie darbistabas loga, lai rakstot varētu vērot putniņus. Dažas dienas vēlāk viņš šo putnu barotavu tomēr aiznes uz mājas otru pusi. Dzejnieks tā nespēj strādāt. Putni novērš uzmanību, viņš nespēj koncentrēties, nespēj rakstīt, nespēj radīt.

No zemes atrauj acis,
debesis
ņem sev.

Pār Pārdaugavu
svīres raksta
izmeklētus rakstus

tev.

O. Vācietis ar zvirbulēnu, 50. gadu beigas. Foto: Ludmila Azarova.

Stāsta autors: Mārtiņš Bērziņš, Ojāra Vācieša muzeja speciālists.

Izmantoti materiāli no Ojāra Vācieša muzeja krājuma.